Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тема 2

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.52 Mб
Скачать

План

1.Фінансово-інвестиційні ризики компанії в умовах невизначеності

2.Ставка дисконтування та ставка капіталізації

3.Визначення середньозваженої вартості капіталу

(WACC)

4.Модель оцінки дохідності капітальних активів

(САРМ). Бета-фактор.

5.Ціна залучення капіталу:

ціна залучення власного капіталу;

ціна залучення позикового капіталу;

ціна залучення капіталу на ринках, що розвиваються.

1. Фінансово-інвестиційні ризики компанії в умовах невизначеності

Фінансово-інвестиційні ризики компанії в умовах невизначеності

Невизначеність - ситуація, обумовлена недосконалістю знань про сучасний або майбутній стан системи. Характеризує часткову відсутність відомостей про певні параметри, процеси, моделі, що використовуються при оцінці ризику.

Ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин.

Ризик – це невизначеність у русі майбутніх грошових

потоків.

Китайські символи, які означають

поняття “ризик”

Перший – небезпека

другий – можливості.

Ризики, які впливають на вартість компанії

Промислові, комерційні, трудові ризики – монополізація ринку, вихід нових гравців, технологічні революції, неефективна дистрибуційна мережа, страйки тощо.

Ризик ліквідності – ризик того, що ЦП неможливо продати за його справедливу ціну в результаті або значного дисконту або повної відсутності покупців.

Ризик кредитоспроможності – ризик того, що кредитор понесе збитки, якщо дебітор не зможе погасити свої зобов’язання, навіть у разі повного продажу свого майна (ризик пов’язаної сторони).

Валютний ризик коливання валютних курсів може

призвести до: зниження вартості активів, які номіновані в іноземній валюті; підвищення вартості зобов’язань, номінованих в іноземній валюті.

Ризики, які впливають на вартість компанії

Ризик відсоткових ставок – власник фінансових активів може втратити, навіть якщо всі зобов’язання перед ним будуть виконані (наприклад, через втрату можливостей альтернативного інвестування)

Політичний ризик – ризик зміни влади або прийняття певних рішень владою (націоналізація без адекватної компенсації, закриття певних ринків, дискримінаційна податкова політика, неможливість репатріації капіталу тощо)

Регуляторний ризик – зміна законодавчих вимог може прямо впливати на дохідність цінних паперів або інвестиційного проекту. Найбільше цей ризик впливає на банки, страхові компанії, фармацевтичні компанії)

Інфляційні ризики – ризик того, що ставка дохідності впаде нижче інфляційного рівня.

Моральний ризик – ризик того, що одна зі сторін буде приховувати інформацію або користуватися перевагами, недоступними іншим учасникам ринку (інсайдерська торгівля)

Ризики природних катастроф

Економічні ризики – уповільнення ділової активності, падіння продуктивності праці тощо.

Ризики компанії

Співвідношення ризику та дохідності вкладень

У ринковій економіці, ризик цінних паперів виражається у термінах волатильності (мінливості) ціни ЦП (або ставки дохідності). Чим вища волатильність, тим вищий ризик, і навпаки.

Вимір ризику

Ризик вимірюється двома статистичними показниками:

1)Дисперсією (variance)

2)Стандартним відхиленням (standard deviation)

1)Дисперсія (variance δ2) – це середнє значення квадрата різниці між реальною дохідністю актива і середньою дохідністю портфеля

Приклад: стор. 207-208 Суторміна В.М.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004

Обидва показника вимірюють відхилення доходу даного року (місяця тощо) від середнього історичного.

Чим більше відхилення від середньої величини доходу, тим більш ризикованим є інвестування в даний актив.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]