Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pidruchnik_Ekonomika_11_klas_Riven_standartu.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.64 Mб
Скачать

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ, АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕН

ЬУДК 33(075.3) ББК 65.01 я7 Р15

Автор

І.Ф. Радіонова, доктор економічних наук, професор

Рецензенти:

Інститут економіки та прогнозування НАН України Інститут педагогіки НАПН України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 235 від 16.03.2011 року)

Видано за рахунок державних коштів продаж заборонено Радіонова і.Ф.

Р 15 Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова. - Камянець-Подільський: Аксіома. 2011. - 176 с '

ІЗВМ 978-966-496-194-0

Цей Підручник є гіероможцом Всеукраїнського конкурсу рукописів підруч­ників з економіки для учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів. У ньому пояснюються основи економічного життя суспільства та ринкової економіки організації підприємницької діяльності, державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин

Призначений для учнів 11 класів. осК5. що готуються продовжити вивчення економіки, фінансів, міжнародних відносин, права у вишах, та для усіх хто ціка­виться економікою.

УДК 33(075.3) ББК 65.0ІЯ7

І5ВИ 978-966-496-194-0

© І.Ф. Радіонова, 2011 © ««Аксіома», 2011

ВСТУПНЕ СЛОВО ДО УЧНІВ

Шановні друзі, маю назвати кілька причин для усвідомлення того, що вивчення економіки стане у величезній пригоді у вашому житті.

По-перше, розуміння економічних законів, дію яких не можна ска­пувати, гак само як і законів фізики чи біології, робить нас сильнішими. Адже коли ми. наприклад, знаємо причини і наслідки інфляції, то нам «інше пристосуватися до зростання цін, а коли розуміємо, як вини- міюгь економічні кризи, то можемо знайти способи швидшого виходу і них.

По-друге, знаючи закони економіки, ми можемо запобігти непо- ірібним втратам грошей і часу. Адже втрати - це плата за незнання та ішііміння. Люди, які, скажімо, спокушаються великими процентами за банківськими депозитами, часто розплачуються втратою власних ііющаджень за те, що не знають, з чого виникає процент.

По-третє, економічна наука пояснює, як діяти у світі обмежених росурсів. Якщо прислухатися до її порад щодо пошуку найліпшого з можливих варіантів використання природних багатств, то можна пов- иішв реалізувати надані кожному з нас природою і суспільством мож­ливості і здібності.

Нарешті, по-четверте, життя в суспільстві вимагає від кожного пміння відрізняти правду від неправди, робити правильний громадян­ський вибір. Неосвічена людина лише покладається на інтуїцію, осві­чена - порівнює та аналізує. Наше ставлення до політиків і урядовців має спиратися на розуміння ролі держави в економіці, на усвідом­лення того, що держава справді може, а чого не може попри всі обі­цянки.

У цьому підручнику пояснюються основи економіки. Заклавши під­палини, можна просуватися далі, поглиблюючи знання про те, як пра­ним національна та світова економіка.

Для успішного засвоєння курсу потрібна ваша співпраця з учи- ншими та батьками, котрі допоможуть вам зрозуміти визначення, при- * лади та наведені факти, розв'язати задачі.

Гож зичу вам усіляких гараздів та успішного опанування всіх де- < иги тем підручника.

Автор професор Ірина Радіонов

аРОЗДІЛ 1

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО життя

СУСПІЛЬСТВА

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]