Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.БО 1С.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
513.54 Кб
Скачать

Заняття 8,9.

Тема 6. Облік грошових коштів.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

 • Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

 • оформлювати надходження грошових коштів від покупців, заповнюючи «Платіжне доручення вхідне».

 • здійснювати оплату за договорами постачальників, інші перерахування контрагентам, перерахування податків до бюджету, внесків до соціальних фондів, перерахування заробітної плати на карткові рахунки робітників.

знати:

 • визначення електронних документів для операцій надходження і видачі готівки в касі.

 • прийоми виписки касових ордерів за шаблонами електронних документів.

 • порядок формування касових операцій в Журналах операцій і документів.

Мета заняття:

 1. Визначати вхідну інформацію по касових операціях: в первинних документах, довідкових базах.

 2. Опанувати порядок відображення у програмі господарських операцій щодо надходження грошових коштів на рахунках в банку та їх перерахування.

 3. Навчитися заповнювати спеціальні звіти та обробки з узагальнення інформації про рух грошових коштів в касі та на рахунках в банку.

План заняття:

 1. Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

 2. Проведення тест-контролю за вивченою темою.

 3. Проведення опитування за темою практичної роботи.

 4. Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

 5. Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

 6. Аналіз майбутнього модуля та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

 1. Через режим головного меню «Каса» послідовно вийти на шаблони діалогова вікна документів: Видатковий касовий ордер, Прибутковий касовий ордер.

 2. Виписати касові ордери на одержання готівки до каси і видачі готівки з каси.

 3. Провести документи Видатковий і Прибутковий касові ордери і видати їх на друк.

 4. Переглянути в повному Журналі документів сформований запис на виписку Видаткового касового ордера і кореспонденції рахунків по операції вибуття готівки з каси.

 5. Проаналізувати інформацію про рух грошових коштів в касі, застосовуючи звіт «Касова книга»

 6. Оформити «Платіжні доручення вхідні» та «Платіжні доручення вихідні» з різними видами операцій.

 7. Проаналізувати інформацію про рух грошових коштів на рахунку в банку.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

 1. Дати інформаційну структуру задач з обліку грошових коштів.

 2. Які первинні документи використовуються по касових операціях і операціях на рахунках в банку?

 3. Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку грошових коштів в системі «1С:Бухгалтерія».

 4. Які способи використовують для формування касових операцій і операцій на рахунках в банку?

 5. Який порядок формування і проведення документів з обліку грошових коштів?

 6. Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи з обліку грошових коштів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.