Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
26 функція довготривалого споживання.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
240.17 Кб
Скачать

40Роль держави в економічному кругообігу.

Роль сучасної держави в економіці (іншими словами - в економічному кругообігу) величезна. Держава бере активну участь у регулюванні економічного життя своєї країни. Саме регулювання економіки складає суть державної економічної політики.

Для регулювання господарського життя державою використовуються численні економічні, політичні та юридичні заходи. З їх допомогою держава втручається в економічні процеси, щоб досягти стабільного розвитку та адаптації до постійно мінливих умов сучасної ринкової кон'юнктури.

Держава регулює ринкові процеси, протидіючи монополізму і заохочуючи конкуренцію. Під час криз втручання держави в економіку пом'якшує їх негативні наслідки та прискорює вихід з них. Держава також саме бере участь у таких видах економічної діяльності, які життєво необхідні для всього суспільства в цілому, але через малу прибутковості (а іноді і збитковості) не приваблює приватний капітал. Для зняття соціальної напруженості держава бере участь у процесі перерозподілу доходів, надаючи допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Пряме втручання має безпосередній вплив на економіку в цілому - на сукупний попит і сукупна пропозиція.

Найбільш важливою формою прямого втручання в економіку є створення державного сектора. Висловлюючи інтереси всіх економічних суб'єктів, держава організовує виробництво і реалізацію продукції галузей, які не приваблюють приватний капітал через свою низьку рентабельність.

Держсектор призначений для забезпечення нормального функціонування господарства в цілому. Як правило, він менш ефективний, ніж приватний, і буває збитковим. Тому йому виділяються дотації. У різних країнах частка виробництва держсектора істотно різниться (навіть в одній країні вона не залишається постійною в залежності від економічної кон'юнктури, а також від цілей і завдань конкретного курсу уряду).

При використанні другої важливої ​​форми прямого втручання держави в економіку, перерозподілу доходів, значна частина національного доходу цілеспрямовано перерозподіляється, наприклад, у вигляді субсидій, оплати науково-дослідних робіт, виплати відсотків по цінних паперах, допомоги по безробіттю.

Через третю форму свого прямого втручання, різні економічні програми, держава сприяє серйозних структурних зрушень в економіці. Пріоритетні напрямки програм звичайно фінансуються з державного бюджету.

Непрямі форми державного втручання надають непряме, опосередкований вплив на економіку, сукупний попит і сукупна пропозиція.

41Вплив держави на формування економічної рівноваги

Держава вносить суттєві зміни в параметриекономічної рівноваги. В темі 6 при побудові моделей економічної рівноваги ми абстрагувалися від держави. Пригадаймо, що в межах приватної закритої економіки Е =С + І, а економічна рівновага за методом «видатки — випуск» визначається за формулою: Y = С + І.

З появою держави сукупні видатки доповнюються державними закупівлями:

У = С+ I=G (11.2)

Тому економічна рівновага визначається за формулою: Y = C+I+G. Одночасно суттєво трансформується функція споживання. В. спрощеній моделі DI=Y. Тому функція споживання визначається так: С = С0 + с/ У.

З урахуванням держави, коли з'явилися чисті податки,післяподатковий дохід зменшується за формулою: DI = Y – Tn. За цих умов функція споживання змінюється:

С = С0+с/DI = C0 + с/ (Y – Tn) (11.3)

Чисті податки можна обчислити за формулою T = t×Y, де t граничний коефіцієнт податків, який відображає відношення між зміною чистих податків і зміною доходу: t = ΔT/ΔY. Звідси функція споживання модифікується:

С = С0 + с/(Y – tY) = C0 + c/Y (1–t) (11.4)

Отже, поява чистих податків зменшує споживання за будь-якого рівня доходу. Тепер перейдемо до моделі економічної рівноваги за методом економічної рівноваги “вилучення ін’єкції”. В умовах відсутності держави рівновага за цим методом визначається по формулі: S = I.

З урахуванням держави вилучення доповнюються чистими податками, а ін’єкції – державними закупівлями. Внаслідок цього формула економічної рівноваги набуває вигляду: S + Tn = I + G.Одночасно трансформуються і заощадження.

У строщеній моделі заощадження зводиться до приватних за формулою S = Y – C. З урахуванням держави вони зменшуються на величину чистих податків:

S = Y – Tn - C (11.5)

Якщо в модель економічної рівноваги підставити нове значення приватних заощаджень і перенести державні закупівлі в ліву частину рівняння, то отримаємо кінцевий вираз моделі економічної рівноваги:

(Y – Tn - C) + (Tn - G) = I (11.6)

де (Y – T - G) - приватні заощадження, (T - G) – державні заощадження. Сума приватних та державних заощаджень дорівнює національним заощадженням. Отже, економічна рівновага за методом “вилучення — ін'єкції” — це рівновага між національними заощадженнями та інвестиціями.

Визначена модель є лише виразом моделі за методом «видатки - випуск».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.