Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК англ.з методикою.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
180.74 Кб
Скачать

Орієнтовні питання до екзамену

Основні компоненти методики навчання іноземних мов як науки, її зв'язок із суміжними науками.

Методи наукового дослідження в методиці навчання іноземних мов. Експеримент як основний метод наукового дослідження. Об'єкти методичного експерименту.

Сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

Чотирикомпонентна мета навчання іноземних мов у СНЗ. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

Основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

Вправи у навчанні іноземних мов: поняття "вправа", "структура вправи", "класифікація вправ".

Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

Методика формування фонологічної компетенції. Мета і зміст навчання вимови в СНЗ. Принцип апроксимації. Методична типологія звуків англійської мови. Основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

Методика формування лексичної компетенції. Мета і зміст навчання лексики. Поняття "активний" і "пасивний" лексичний мінімум. Різні способи семантизації лексичних одиниць.

Етапи роботи з лексичним матеріалом. Типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

Поняття "потенціальний словник", його джерела. Типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

Методика формування граматичної компетенції. Мета і зміст навчання граматичного матеріалу в СНЗ. Ознайомлення з ГС активного мінімуму. Типи і види вправ для їх засвоєння.

Мета і зміст навчання інтонації в СНЗ. Типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

Поняття "активний" і "пасивний" граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

Методика формування компетенції в аудіюванні. Мета і зміст навчання аудіювання. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Труднощі аудіювання. Способи презентації аудіотекстів.

Система вправ для навчання аудіювання. Різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

Загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення, їх урахування у процесі навчання: функціональні типи діалогу та монологу.

Методика формування компетенції в діалогічному мовленні. Навчання діалогічного мовлення: навчально-мовленнєва ситуація як основа навчання діалогу та її компонентний склад, система вправ для навчання діалогічного мовлення.

Методика формування компетенції в монологічному мовленні. Навчання монологічного мовлення: одиниця навчання монологу, система вправ для навчання монологічного мовлення,

Навчання техніки читання; поняття "техніка читання", труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою. Типи і види вправ для навчання техніки читання.

Методика формування компетенції в читанні. Мета і зміст навчання читання у СНЗ. Класифікації видів читання.

Робота з текстом для читання: передтекстові та післятекстов'і вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

Навчання техніки письма: поняття "техніка письма", труднощі навчання. Типи і види вправ для навчання графіки та орфографії. Методика формування компетенції в письмі. Мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання письма. Усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

Методична система навчання читання Майкла Уеста. Передтекстові та післятекстові вправи.

Аудіо-лінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи навчання, система усних тренувальних вправ.

Аудіовізуальний метод: відбір і семантизація навчального матеріалу; етапи навчання та види вправ.

Інтенсивне навчання: принципи методу активізації, типи уроків, характерні навчальні прийоми.

Етапи роботи в циклі уроків інтенсивного навчання (подача нового навчаль­ного матеріалу, тренування у спілкуванні, практика у спілкуванні). Комунікативний метод: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

Сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

Організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови в СНЗ. Урок як основна форма навчання. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологія уроків.

Структура уроку іноземної мови, особливості уроку на різних ступенях навчання.

Контроль у навчанні іноземних мов: функції, об'єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови в СНЗ.

Мета, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови у СНЗ. Планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови на різних ступенях

навчання.

Тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття "тест", структура

тесту, типи, види тестів і методика використання.

Індивідуалізація процесу навчання іноземних мов у СНЗ.

Засоби навчання. Типологія засобів за різними критеріями. Переваги використання фонограми та відеофонограми.

Інформаційні технології навчання іноземних мов.

Модульне навчання іноземних мов.

Метод проектів у навчанні іноземних мов.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.