Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диалект. практ..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
74.75 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології

Кафедра загального мовознавства

та слов’янської філології

Програма

ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів

спеціальності 7.030502 Мова і література /російська, англійська або німецька/

спеціальності 7.010103 Мова та література /англійська та болгарська/

спеціальності 7.010103 Мова та література /німецька та болгарська/

Затверджено вченою радою

Інституту філології БДПУ

(протокол № 1 від 30.08.06 р.)

Директор Інституту філології БДПУ

__________В.А.Зарва

2006

Програма розроблена з урахуванням Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України (наказ № 93 від 08.04.93 р. Міністерства освіти України) та Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України.

Програму з діалектологічної практики уклала доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології

Програму обговорено на засіданні кафедри загального мовознавства та слов’янської філології протокол № 1 від 30.08.2006 р.

Рецензенти:

 1. Доктор філ. наук, професор С.Л. Стоянов

 2. Кандидат філологічних наук

Завідувач кафедри ____________

Схвалено:

Методичною радою Інституту

філології БДПУ

Голова методичної ради

Інституту філології ________

ВСТУП

Діалектологічна практика у поєднанні з лекційним курсом і практичними заняттями забезпечує ґрунтовне засвоєння курсу «Російська діалектологія».

Навчальна і наукова підготовка студентів до її проведення здійснюється протягом другого семестру шляхом читання курсу лекцій, самостійного опрацювання відповідної літератури, проведення практичних занять, на яких студенти вчаться записувати і аналізувати діалектичний матеріал у фонетичній транскрипції, визначати основні діалектні особливості, знайомляться з методами запису діалектів.

 1. Мета і завдання практики

Перед діалектологічною практикою постають в основному три завдання:

НАВЧАЛЬНЕ – практика повинна сприяти розширенню та поглибленню знань студентів з української діалектології;

ПРОФЕСІЙНЕ – під час проходження практики студенти виробляють основні навички роботи діалектолога-збирача (А-В);

НАУКОВЕ – практика допоможе студентам, які зацікавились збиранням вивченням діалектів, зробити перші самостійні спостереження над діалектними явищами.

 1. Зміст практики

Навчальна діалектологічна практика проходить протягом двох тижнів у заздалегідь визначених населених пунктах за спеціально складеною програмою-запитальником.

 1. Вимоги до звіту

  1. Дати коротку історичну довідку про заснування населеного пункту, що обстежується, згідно з програмою, етнічний склад населення.

  2. Відомості про інформаторів подаються у вигляді паспорта.

Паспорт

Записано в селі __________________ району ______________________

області ______________________________________________________

Записано зі слів ______________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Уродженка (-ець) _______________________________________________

Вік ________________ професія ________________________________

У даному населеному пункті проживає з _________________________

Опитування провів ___________________________________________

“_____” ___________________ 200__ р.

Підпис __________

  1. Стисла конкретна відповідь на кожен пункт програми. Короткі узагальнюючі висновки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.