Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11111111111111.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до дисципліни “Історія України”

(ІІІ курс)

Семінарське заняття №1

Тема: «Україна на початку ХХ ст. Визрівання революції»(2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці ХІХ– на початку ХХ ст.

 2. Посилення революційного руху в Наддніпрянській Україні.

 3. Західна Україна на початку ХХ ст., політизація національного життя.

Семінарське заняття № 2

Тема «Україна в революції 1905-1907рр.» (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Хід революції в Україні.

 2. Культурно-національна робота в роки революції.

 3. Вплив Першої російської революції на події в Західній Україні.

Семінарське заняття № 3

Тема «Україна в пореволюційну добу

(1907-1914рр).» (2 год.)

Питання для обговорення :

 1. Посилення національного гніту в роки реакції.

 2. Столипінська аграрна реформа, її наслідки в Україні.

 3. Громадсько-політичний рух на українських землях у 1907-1914 рр.

Семінарське заняття № 4

Тема: «Україна в Першій світовій війні»

Питання для обговорення:

 1. Воєнні дії на території України.

 2. Національний рух у Галичині й Наддніпрянській Україні.

 3. Загострення соціально-політичної обстановки в країні, виникнення хлібної розкладки

Семінарське заняття № 5

Тема. Українська національно-демократична революція (4год.)

Питання для обговорення:

1. Діяльність Центральної Ради протягом всього і періоду її існування:

– державотворчий процес та соціальна політика;

– військове питання;

– зовнішня політика.

2. Окупація України німецько-австрійськими військами.

3. Кінець Центральної Ради, її місце в історії українського народу.

Семінарське заняття № 6

Тема. Українська держава часів П. Скоропадського (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Характеристика літератури та джерел.

 2. Формування органів державного і місцевого самоуправління.

 3. Зовнішня політика Уряду П. Скоропадського.

Семінарське заняття № 7

Тема. Україна в 1919 – на початку1921 рр. (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Характеристика джерел та літератури.

2. Внутрішня і зовнішня політика Директорії.

3. Денікінщина і Україна.

Семінарське заняття № 8

Тема. Українська РСР в роки НЕПу (1921-1928 рр.) (2год.).

Питання для обговорення:

 1. Внутрішнє становище України при переході до мирного життя.

 2. Особливості запровадження НЕПу в Українській РСР.

 3. Україна і утворення Союзу СРР.

Семінарське заняття № 9

Тема. Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні (2год.)

Питання для обговорення:

  1. Реалізація «курсу» на індустріалізацію в роки перших п’ятирічок в Українській СРР.

  2. Наслідки, ціна форсованої індустріалізації для українського суспільства.

  3. Трудові почини робітничого класу. Стахановський рух, його оцінка сучасниками.

Семінарське заняття № 10

Тема. Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Соціально-економічні наслідки суцільної колективізації в Україні.

 2. Розкуркулювання українського села, як невід’ємна складова колективізації.

 3. Голод і голодомор 1932 – 1933 рр. в Українській РСР.

Семінарське заняття № 11

Тема: «Суспільно-політичне життя в УРСР та становище західноукраїнських земель у 1920-х – 1930-х рр.» (2год.)

Питання для обговорення:

 1. Українська РСР – “всенародна академія” в роки НЕПу.

 2. Суперечливий характер суспільно-політичного розвитку України наприкінці 1920-х –у 1930-х рр.

 3. Радянізація в Західній Україні: сутність, наслідки.

Семінарське заняття № 12

Тема: «Україна в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)» (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Оборонні бої Червоної Армії на території України.

 2. Звільнення України від нацистської окупації.

 3. Внесок працівників тилу України у перемогу над ворогом у роки Великої Вітчизняної війни – складової частини Другої світової війни.

Семінарське заняття № 13

Тема: «Україна в роки повоєнної відбудови і подальшого розвитку народного господарства (1945 – початок 1950-х років)» (4 год.)

Питання для обговорення:

 1. Україна після завершення Великої Вітчизняної війни: надії на кращу долю.

 2. Відбудова народного господарства України: досягнення, труднощі, прорахунки.

 3. Суспільно-політичне життя республіки. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси в Україні.

Семінарське заняття № 14

Тема: Україна в роки хрущовської відлиги (1953 – 1964 рр.)

Питання для обговорення:

 1. Реформи в сільському господарстві України.

 2. Експерименти в промисловості.

 3. Суспільно-політичне життя в УкрРСР в другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр. Зародження десидентства.

Семінарське заняття № 15 (4 год.)

Тема: «Україна в другій половині 1960-х – першій половині

1980-х рр.»

Питання для обговорення:

 1. Економічні реформи 60-х років. Причини їх невдач.

 2. Наближення екологічної кризи в Україні.

 3. Розвиток науки і техніки. Історична наука і література в роки «застою».

 4. Дисидентський рух в Україні у 1960-1980-х роках.

Семінарське заняття №16 (4год.)

Тема: «Україна в період перебудови (1985-1991рр.)»

Питання для обговорення:

 1. Чорнобиль: трагедія віку.

 2. Становлення багатопартійності в республіці.

 3. Національно-культурне відродження українського суспільства в 1989-1991рр.

 4. Декларація про державний суверенітет України, її історичне значення.

 5. Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991р.

Семінарське заняття № 17

Тема: «Україна на міжнародній арені» (2год.)

Питання для обговорення:

 1. Україна і розподіл активів колишнього Радянського Союзу.

 2. Російсько-українські відносини.

 3. Інтеграція України в європейські і світові структури.

Семінарське заняття №18

Тема «Проблеми внутрішньо-політичного розвитку незалежної України» (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції 1996р. та її історичне значення.

 2. Державна символіка, її походження.

 3. Політичне життя в Україні.

Семінарське заняття № 19.

Тема: «Соціально-економічний розвиток України в умовах незалежності» (2 год.)

Питання для обговорення.

 1. Пошуки оптимальної моделі реформування.

 2. Трансформація промисловості на ІІ етапі її реформування.

 3. Наслідки соціальної незахищеності населення.

Семінарське заняття № 20

Тема: «Національно-культурне відродження України» (2 год.)

Питання для обговорення.

 1. Розвиток науки в Україні.

 2. Література та мистецтво.

 3. Сучасна релігійна та конфесійна ситуація в Україні.

Питання до екзамену:

 • Особливості розвитку капіталізму на українських землях у складі Росії, їх політичні наслідки.

 • Україна і утворення Союзу РСР.

 • Наближення екологічної кризи в Україні.

 • Український національний рух на початку ХХ ст., місце в ньому драгоманства.

 • Прийняття курсу на нову економічну політику, його складові частини.

 • Наростання кризових явищ у суспільно-політичному розвитку України.

 • Західна Україна на початку ХХ ст., політизація національного життя.

 • Особливості запровадження НЕПу в Українській РСР.

 • Розвиток науки і техніки. Історична наука і література в роки «застою».

 • Виникнення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській Україні.

 • Відбудова народного господарства Української РСР на засадах НЕПу.

 • Національна політика в Україні в роки «застою»: курс на «злиття націй».

 • Початок Першої російської революції, її хронологічні рамки, особливості.

 • Згортання НЕПу, його основні напрямки.

 • Повсякденне життя українців у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.

 • Хід революції 1905–1907 рр. в Україні.

 • Формування командно-адміністративної системи господарювання в Українській РСР.

 • Сутність, необхідність і характер перебудови.

 • Культурно-національна робота в роки Першої російської революції.

 • «Курс» на індустріалізацію: час прийняття, необхідність індустріалізації, особливості її проведення в Україні.

 • Дисидентський рух в Україні у 1960–1980-х роках.

 • Виникнення Рад робітничих депутатів, їх місце в історії українського суспільства.

 • Реалізація «курсу» на індустріалізацію в роки перших п’ятирічок в Українській РСР.

 • Командно-адміністративна система в роки «брежнівщини», її характерні вияви в Україні.

 • Вплив Першої російської революції на події в Західній Україні.

 • Наслідки, ціна форсованої індустріалізації для українського суспільства.

 • Особливості і труднощі перебудови в Україні.

 • Посилення національного гніту в роки реакції.

 • Трудові почини робітничого класу. Стахановський рух, його оцінка сучасниками.

 • Чорнобиль: трагедія віку.

 • Столипінська аграрна реформа, її наслідки в Україні.

 • Українська РСР – «всенародна академія» в роки НЕПу.

 • Становлення багатопартійності в республіці.

 • Наддніпрянська Україна в період промислового піднесення 1910–1914 рр.

 • Необхідність та можливості кооперування в українському селі.

 • Національно-культурне відродження українського суспільства в 1989–1991 рр.

 • Громадсько-політичний рух на українських землях у 1907–1914 рр.

 • Прийняття «курсу» на колективізацію та його реалізація в Україні.

 • Декларація про державний суверенітет України, її історичне значення.

 • Наростання революційного руху в 1910–1914 рр.

 • Адміністративно-територіальна реформа початку 1930-х рр. та її вплив на хід колективізації в Україні.

 • Події серпня 1991 р. в Москві і реакція на них в Україні.

 • Початок Першої світової війни. Україна в планах воюючих держав.

 • Соціально-економічні наслідки суцільної колективізації в Україні.

 • Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

 • Перша світова війна – війна братовбивча, трагедія українства.

 • Голод і голодомор 1932–1933 рр. в Українській РСР.

 • Україна і розподіл активів колишнього Радянського Союзу.

 • Воєнні дії на території України (у Першій світовій війні).

 • Національно-культурне будівництво в республіці. Українізація.

 • Формування центральних і місцевих органів влади незалежної України.

 • Національний рух у Галичині й Наддніпрянській Україна (у Першій світовій війні).

 • Суперечливий характер суспільно-політичного розвитку України наприкінці 1920-х – у 1930-х рр.

 • Російсько-українські відносини.

 • Формування і бойовий шлях легіону УСС.

 • Українські землі у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини у 1920-х – 1930-х рр.

 • Економіка України напередодні її реформування.

 • Загострення соціально-політичної обстановки в країні в роки Першої світової війни, виникнення хлібної розкладки.

 • Пакт Рібентропа-Молотова та доля західноукраїнських земель.

 • Розвиток науки в незалежній Україні.

 • Україна напередодні 1917 р. Початок національно-демократичної революції.

 • Радянізація в Західній Україні: сутність, наслідки.

 • Україна і держави СНД.

 • Виникнення нових органів представницької і виконавчої влади в українських губерніях Росії після Лютневої революції 1917 р.

 • Україна в планах гітлерівського командування.

 • Здобутки і проблеми у сфері освіти незалежної України.

 • Утворення Центральної Ради: мета, соціальний, партійний склад.

 • Оборонні бої Червоної Армії на території України.

 • Міжнародне визнання Української держави, основні принципи її зовнішньої політики.

 • Державотворчий процес та соціальна політика Центральної Ради.

 • Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 рр.

 • Розширення Європейського Союзу та НАТО. Місце України в цьому процесі.

 • Військове питання в діяльності Центральної Ради.

 • Відбудова народного господарства України: досягнення, труднощі, прорахунки (після закінчення Великої Вітчизняної війни).

 • Інтеграція України в європейські і світові структури.

 • Зовнішня політика Української Центральної Ради.

 • Боротьба українського народу проти загарбників. Рух Опору, його основні течії в Україні.

 • Розвиток аграрного сектору економіки.

 • Проголошення УНР. ІІІ Універсал Центральної Ради.

 • Звільнення України від нацистської окупації.

 • Державна символіка, її походження.

 • Окупація України німецько-австрійськими військами.

 • Голод 1946–1947 рр. Причини та наслідки.

 • Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції 1996 р. та її історичне значення.

 • Кінець Центральної Ради, її місце в історії українського народу.

 • Внесок працівників тилу України у перемогу над ворогом у роки Великої Вітчизняної війни – складової частини Другої світової війни.

 • Розвиток фізичної культури і спорту в незалежній Україні.

 • Події 29 квітня 1918 р. в Києві. Прихід П. Скоропадського до влади.

 • Міжнародні умови переходу до мирного життя. «Холодна» війна та її вплив на відбудовчі процеси в Українській РСР.

 • Пошуки оптимальної моделі реформування.

 • Формування органів державного і місцевого самоврядування за часів Гетьманату.

 • Україна після завершення Великої Вітчизняної війни: надії на кращу долю.

 • Становлення і зміцнення Збройних Сил, як визначальний компонент державотворчого процесу в Україні.

 • Внутрішня політика гетьманського Уряду.

 • Суспільно-політичне життя республіки у першому повоєнному десятилітті. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси в Україні.

 • «Помаранчева» революція, її місце в історії сучасної України.

 • Зовнішня політика Уряду П. Скоропадського.

 • Західна Україна у повоєнні роки. Бандерівщина: легенди і дійсність.

 • Проблема енергоресурсів у незалежній Україні.

 • Утворення антигетьманської коаліції, її партійний і соціальний склад.

 • Суспільно-політичне життя в Українській РСР в другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр. Зародження дисидентства.

 • Наслідки соціальної незахищеності населення.

 • Утворення Директорії, її склад, програмні вимоги.

 • Експерименти в промисловості в роки десталінізації.

 • Міжнаціональні відносини в сучасній Україні.

 • Внутрішня і зовнішня політика Директорії.

 • Життєвий рівень трудящих республіки в роки десталінізації.

 • Література та мистецтво в сучасній Україні.

 • Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт злуки 22 січня 1919 р.

 • Обумовленість реформ у суспільно-політичній і економічній сферах в роки десталінізації.

 • Вибори до місцевих Рад депутатів 31 жовтня 2010 року, їх результати.

 • Денікінщина і Україна.

 • Реформи в сільському господарстві України в роки десталінізації.

 • Сучасна релігійна та конфесійна ситуація в Україні.

 • Політика Радянської влади в Україні в 1919 – на початку 1921 рр.

 • Зміна керівництва радянського суспільства у жовтні 1964 р.: обумовленість, наслідки для України.

 • Трансформація промисловості на ІІ етапі її реформування.

 • Зовнішньополітичне становище Української РСР на початку 1920-х рр.

 • Економічні реформи 60-х років. Причини їх невдач.

 • Політична реформа в Україні: від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської і знову до президентсько-парламентської республіки.

 • Внутрішнє становище України при переході до мирного життя.

 • Україна після смерті Й. Сталіна. Початок хрущовської «відлиги».

 • Політичне життя в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.