Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 1-6 - ЕКОЛ.-14год .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
91.14 Кб
Скачать

Практична робота № 3 (2 год) Тема: екологічні проблеми гідросфери і атмосферного повітря

Мета:ознайомитися із сучасним станом гідросфери з’ясувати причини екологічних криз та можливі шляхи подолання даних криз, місце людини в забруднені та очистці гідросфери; ознайомитися із сучасним станом атмосфери, складом атмосфери її особливостями функціонування, з’ясувати екологічні проблеми атмосфери, місце людини в забруднені та очистці атмосфери.

План

І.Теоретичні завдання:

 1. Значення гідросфери в житті людини і природи. Екологічні функції.

 2. Розподіл води на планеті. Основні джерела забруднення і засмічення гідросфери.

 3. Поділ галузей господарства за відношенням до води. Раціональне водокористування.

 4. Наслідки забруднення гідросфери. Вплив кислотних опадів та озонових дір на навколишнє середовище.

 5. Екологічне значення атмосфери. Склад та будова.

 6. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки.

 7. Що таке парниковий ефект? Його дія та причини виникнення.

 8. Охарактеризуйте наслідки збільшення площ озонових дір та дайте свої рекомендації до подолання цієї проблеми.

 9. Шкідливий вплив тютюнового диму на людський організм та атмосферне повітря.

 10. Чому виснаження озонового шару Землі відноситься до числа найважливіших екологічних проблем?

ІІ. Практичні завдання:

 1. Дискусія на тему: “Що призвело до катастрофи озера Байкал?”.

 2. Розв’язати задачу “Гранично допустима концентрація бензолу становить 0,5 мг/л. У водоймі біля хімзаводу зафіксовано концентрація бензолу 2,75 мг/л. На скільки відсотків дана концентрація не відповідає ГДК?”

 3. Проведення анонімного тестування (визначення процентного співвідношення студентів, які палять).

 4. Ознайомитися із основними забрудниками атмосфери та їх вплив на організм людини.

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Стан водних басейнів України.

Сучасні способи очищення стічних вод.

Стан атмосферного повітря в України.

Сучасні способи очищення викидів в атмосферу.

Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник для вузів. Вид. 2-е. − К.: Либідь, 1995. – 308 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. − К.: Либідь, 2000. – 320 с.

 3. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

 5. Михеев А.В., Галушин В.М., Гладков Н.А. Охрана природы: Учеб. Для студентов биол. спец. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. −

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).

 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.

Практична робота № 4 (2 год) Тема: екологічні проблеми літосфери. Охорона надр. Проблеми енергетики

Мета: ознайомитися із сучасним станом літосфери, з’ясувати причини екологічних криз та можливі шляхи подолання даних криз; визначити місце людини в забрудненні та очистці літосфери; ознайомитися із сучасним станом земних надр, масштабами використання їх людиною, дати оцінку екологічному впливу сучасних електростанцій.

План

І. Теоретичні завдання:

 1. Екологічні проблеми літосфери. Роль ґрунтів у біосфері.

 2. Причини деградації ґрунтів: хімічне забруднення, засолення, перезволоження, осушення та інші.

 3. Стан ґрунтового покриву України. Масштаби добування мінеральної сировини, перспективи на Україні.

 4. Вплив добування корисних копалин на природне середовище.

 5. Екологічна оцінка “класичних” електростанцій (ТЕС, ГЕС, АЕС).

ІІ. Практичні завдання:

 1. Опрацювати матеріали про сучасні засоби захисту рослин та їх вплив на ґрунти та здоров’я людини.

 2. Схематично зобразити кругообіг пестицидів у навколишньому середовищі.

 3. Розв’язати задачу: “Вміст нітратів у ґрунті с/г “Райдуга” становить 870 мг/кг, а метали цинк = 86 мг/кг, мідь = 18 мг/кг, ртуть = 8,2 мг/кг. На скільки відсотків перебільшує концентрація кожної речовини ГДК у ґрунті, якщо ГДК становить: нітрати − 130 мг/кг, мідь − 3,0 мг/кг, цинк − 23,0 мг/кг, ртуть − 2,1 мг/кг?”

 4. Розв’язати задачу: “Футбольний фанат клубу “Динамо” переглядає на тиждень 3 футбольні матчі. Яке опромінення отримає фанат за весь рік, якщо від перегляду одного матчу він отримує 0,0001 Зв?”

 5. Дискусія на тему: “Як запобігти або зменшити опромінення школярів від ЕОМ (ваші пропозиції та рекомендації у письмові формі)?”

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Карта ґрунтів України.

Забруднення важкими металами ґрунтів України.

Енергетичні ресурси України (корисні копалини).

Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. − К.: Либідь, 2000. – 320 с.

 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).

 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.

 3. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.