Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост. изучение Истор. УКР. ОМ. ИМ.. .docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
45.7 Кб
Скачать

Тема 11. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр

Питання для самостійного опрацювання:

 • Робітни­чо-селянський рух

 • Повстання на панцернику «Потьомкін»

 • Севастопольське збройне повстання (П. Шмідт)

 • Повстання саперів у Києві (Б. Жаданівський)

 • Збройні повстання в Харкові, Олександрівську та Донбасі

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / Авт.кол.: В.Ф.Верстюк, О.В.Горань, О.І.Гуржій, та інші; Під ред. В.А.Смолія. - 2-е вид., доп. й перер. - Київ: Альтернативи, 2000. - 464с.

 3. Новітня історія України (1900-2000): Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ: Вища школа, 2002. - 719с.

Тема 12. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Питання для самостійного опрацювання:

 • Боротьба українців Галичини за адміністративні реформи краю

 • Курс на політичну автономію у складі Австро-Угорщини

 • Національні та спор­тивні організації "Соколи" та "Січі"

 • Митрополит А. Шептицький та йо­го роль у піднесенні національного життя в Західній Україні

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Субтельный, О. Украина: история / О. Субтельный. - Київ: Либідь, 1994. - 736с.

 3. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / Авт.кол.: В.Ф.Верстюк, О.В.Горань, О.І.Гуржій, та інші; Під ред. В.А.Смолія. - 2-е вид., доп. й перер. - Київ: Альтернативи, 2000. - 464с.

Тема 13. Гетьманат п.Скоропадського

Питання для самостійного опрацювання:

 • Українська держава гетьмана П. Скоропадського

 • Внутрішня політи­ка

 • Зовнішньополітичний курс

 • Національно-культурне будівництво

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / Авт.кол.: В.Ф.Верстюк, О.В.Горань, О.І.Гуржій, та інші; Під ред. В.А.Смолія. - 2-е вид., доп. й перер. - Київ: Альтернативи, 2000. - 464с.

 3. Новітня історія України (1900-2000): Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ: Вища школа, 2002. - 719с.

Тема 14. Західноукраїнська народна республіка

 • Питання для самостійного опрацювання:

 • Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях

 • Політичні партії Східної Галичини

 • "Акт злуки" УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.

 • Соціально-економічні перетворення в ЗУН

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / Авт.кол.: В.Ф.Верстюк, О.В.Горань, О.І.Гуржій, та інші; Під ред. В.А.Смолія. - 2-е вид., доп. й перер. - Київ: Альтернативи, 2000. - 464с.

 3. Новітня історія України (1900-2000): Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ: Вища школа, 2002. - 719с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.