Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост. изучение Истор. УКР. ОМ. ИМ.. .docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
45.7 Кб
Скачать

Тема 6. Утворення гетьманської української держави

Питання для самостійного опрацювання:

 • Ліквідація старого державного ладу і зародження української козаць­кої держави.

 • Становище України після смерті Б. Хмельницького

 • Гетьманство Ю. Хмельницького

 • Посилення впливу московського уряду на політику Української дер­жави

Рекомендована література

 1. Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи. –Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – 1999. – 304 с.

 2. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

Тема 7. Колоніальна політика Російської імперії у XVIII ст.

Питання для самостійного опрацювання:

 • Інкорпораційна політика царизму

 • Заходи Петра І щодо обмеження державних прав України та русифікації її населення

 • Правління наказного гетьмана П. Полуботка

 • Зміцнення української державності за гетьманування Д. Апостола.

 • Кошовий отаман П. Калнишевський.

 • Зруйнування Запо­розької Січі (1785 р.)

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Грушевский, М. С. Иллюстрированная история Украины – Донецк, 2004. – 768 с.

 3. Субтельный, О. Украина: история / О. Субтельный. - Київ: Либідь, 1994. - 736с.

 4. Яворницкий, Д.И. История запорожских казаков / Д.И. Яворницкий. в 3-х книгах. - Киев, 1990.

 5. Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с.

Тема 8. Культура України наприкінці XVII – XVIII ст.

Питання для самостійного опрацювання:

 • Становлення освітньої системи на Україні

 • Стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва XVIII ст

 • Українська література

 • Музичне життя України

Рекомендована література

 1. Павлова О.Ю. (ред.) Історія української культури / навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.

 2. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с

Тема 9. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

Питання для самостійного опрацювання:

 • Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїн­ських земель

 • Рух опришків

 • Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с

Тема 10. Українська культура у другій половині XIX ст.

Питання для самостійного опрацювання:

 • Відкриття вищих і середніх навчальних закладів у містах України в першій половині ХІХ ст.

 • Університети України

 • Т. Шевченко

 • І. Котляревський

 • Розвиток української драматургії: І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький.

 • Музичний фо­льклор кобзарів

Рекомендована література

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповнене. - Київ: Академия, 2002. - 656с.

 2. Субтельный, О. Украина: история / О. Субтельный. - Київ: Либідь, 1994. - 736с.

 3. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / Авт.кол.: В.Ф.Верстюк, О.В.Горань, О.І.Гуржій, та інші; Під ред. В.А.Смолія. - 2-е вид., доп. й перер. - Київ: Альтернативи, 2000. - 464с.

 4. Грицак Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації XIX-XX ст.. – К., 1996 – 235 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.