Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.философия.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
439.3 Кб
Скачать

Тема 12. Розгалуження “філософського древа” і виникнення філософських наук. Панорама сучасної світової філософської думки.

Культурологічні концепції (Гердер, Леві-Стросс). Психоаналітичний напрямок у постфройдівський філософії. Релігієзнавство. Етика. Естетика. Плюралізм течій сучасної філософії. Феноменологія. Герменевтика. Структуралізм. Філософія мови. Національна свідомість й філософія. Філософська думка в Україні. Модерн, постмодерн та пост-постмодерн. Поняття прогнозування майбутнього.

Соціальні утопії. Футурологія.

Розділ ІІІ. Семінарські заняття.

Заняття 1. Особливість філософії. “Що таке філософія?” за роботою

М. Гайдеггера «Основні поняття метафізики»

Заняття 2 Особливість філософії. Філософія як засіб проблематизації буттєвого досвіду людини. “Що таке філософія?” за роботою

Х. Ортега-і-Гассета «Що таке філософія?»

Заняття 3 Філософія і міф. Міф як засіб посвідчення. Логіка міфу.

Міф як матеріал для мови.

За роботами: Г.-Г. Гадамера «Міф і розум»

Й. Хейзінги «Homo Ludens»

Заняття 4 Екзистенційні засади філософії та філософування.

С. К’єркегор «Страх і трепет»,

Ж.-П. Сартр «Стіна», А. Камю «Сторонній», Ф. Кафка «Перетворювання»

Заняття 5 Поняття «вісьовий час» та проблема виникнення філософії.

К. Ясперс «Джерела історії і її ціль»

Заняття 6 Становлення філософії та концепція «відкритого суспільства».

Платонівська соціологія як приклад спроби побудувати «закрите суспільство».

К. Поппер «Відкрите суспільство і його вороги»,

Платон «Держава»

Заняття 7 Філософія в духовному світі людини.

Бубер «Я і Ти»

А також «вільне подорожування просторами філософії»:

Реферативна робота, яка припускає самостійно виконаний аналіз будь-якого

умоглядного питання

Заняття 8 Проблема людини в філософії.

Ф. Ніцше «Так говорив Заратустра»

А також «вільне подорожування просторами філософії». Реферативна

робота, яка припускає самостійно виконаний аналіз будь-якого

умоглядного питання

Заняття 9 Проблема людини в філософії.

З Фройд «Я і ВОНО»

А також «вільне подорожування просторами філософії».Реферативна

робота, яка припускає самостійно виконаний аналіз будь-якого

умоглядного питання

Заняття 10 Культура і цивілізація.

М. Блюменкранц «Глобальні проблеми сучасного культурного процесу»

А також «вільне подорожування просторами філософії»:

Реферативна робота, яка припускає самостійно виконаний аналіз будь-якого

умоглядного питання

Заняття 11 «Вільне подорожування просторами філософії»:

Реферативна робота, яка припускає самостійно виконаний аналіз будь-якого

умоглядного питання

Заняття 12 Філософія перед дзеркалом.

М. Мамардашвілі «Про філософію»

Основні теми курсу, що потребують самостійного доопрацювання

Антична філософія: Сократ. Платон. Аристотель. Стоїцизм. Епікуреїзм.

Середньовічна філософія та філософія доби Відродження. Філософія Нового часу.

Німецька класична філософія. Некласична філософія кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Еволюція філософської думки у ХХ ст.

Розділ ІV. Контрольні питання до курсу.

 1. “Від міфу до логосу”: суть формули та її межі.

 2. “Вісьовій час” та становлення філософії.

 3. Антична філософія.

 4. Антропологічний поворот у давньогрецькій філософії.

 5. Багатоманіття історичних форм філософії та філософування.

 6. Багатоманіття підходів до проблеми виникнення філософії.

 7. Буття як одна з стрижневих тем і проблем філософії.

 8. Вільний час та становлення філософії.

 9. Давньогрецька етимологія “філософії”.

 10. Давньогрецька міфологічна передфілософія та її різновиди.

 11. Давньогрецьке першоджерело європейської цивілізації.

 12. Давньогрецький плюралізм.

 13. Екзистенційні засади філософії та філософування.

 14. З. Фрейд: психоаналітична сублімація лібідо.

 15. Загальна характеристика філософії Середньовіччя.

 16. Коло філософських питань та їх природа.

 17. Комунікація та екзистенція.

 18. Концепції “відкритого суспільства” та становлення філософії.

 19. Культура й цивілізація.

 20. Міф та розум. Християнська критика міфічного світогляду.

 21. Модерн та постмодерн: загальна порівняльна характеристика.

 22. Німецька класична філософія.

 23. Особливості виникнення і характерні риси української філософії.

 24. Панорама сучасної світової філософської думки.

 25. Платон: міф про “печеру” та теорія ейдосів.

 26. Плюралізм течій сучасної філософської думки.

 27. Поліфункціональність філософії.

 28. Предмет філософії по Сократу.

 29. Природний та екзистенціальний вимір людини.

 30. Проблема “смерті” Бога у філософії.

 31. Проблема людини у філософії.

 32. Проблема початку в давньогрецькій філософії.

 33. Проблема свободи у філософії.

 34. Проблематика екзистенційної філософії.

 35. Психоаналіз як культурна практика.

 36. Система та екзистенція. Наукова та екзистенційна істина.

 37. Соціально-психологічні засади багатоманіття філософської свідомості.

 38. Соціокультурні засади багатоманіття філософської свідомості.

 39. Становлення філософії і концепція “відкритого суспільства”.

 40. Ф.Ніцше: переоцінка філософських цінностей.

 41. Філософія й влада.

 42. Філософія й наука.

 43. Філософія культури.

 44. Філософія Нового часу.

 45. Філософія Просвітництва.

 46. Філософія як проблема для самої себе.

 47. Філософська концепція Г.В.Ф. Гегеля.

 48. Філософська культура епохи Відродження.

 49. Філософський зміст культури.

 50. Філософський критицизм І.Канта.

Питання для контрольних робіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.