Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
машина-поле.Лаб_роб_4.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Лабораторно-практична робота № 4 Енергетична оцінка технологій у рослинництві

1. Мета роботи

Ознайомитись з методикою проведення енергетичної оцінки технологій у рослинництві.

2. Теоретична частина

Суть енергетичної оцінки технологій полягає в розрахунках витрат енергії при виконанні всіх технологічних операцій і процесів у відповідності з довідниковими еквівалентами витрат енергії та енергоутриманням сільсько-господарської продукції і об'ємами праці, витратами енергії на виготовлення та використання машин і матеріалів згідно технологічної карти на виробництво сільськогосподарської продукції.

За критерій енергетичної оцінки технології приймаються питомі енергетичні витрати , які визначають за формулою:

, (МДж/га) (4.1)

де Еж - витрати енергії живої праці людей (тварин, якщо вони використовуються), МДж;

Еп - прямі витрати енергії палива, МДж;

Ем - витрати енергії на виготовлення, ремонт і обслуго-вування с.г. техніки, МДж;

Ед - витрати енергії на виробництво добрив, МДж;

Ен - витрати енергії на виробництво насіння, МДж;

Ех - витрати енергії на виробництво пестицидів, МДж;

Q - кількість виробленої продукції (га, ц, кг і т.п.).

При порівнянні енергетичної ефективності технологій використовують коефіцієнт енергетичної ефективності , який визначають за формулою:

, (4.2)

де – сумарні питомі енергетичні витрати технології по новому комплексу, МДж/га;

- сумарні питомі енергетичні витрати технології по базовому комплексу, МДж/га.

Коефіцієнт енергетичної ефективності k є величиною безрозмірною, причому <1 призниженні енерговитрат (порівняно з базовим варіантом) та >1- при збільшенні енерговитрат.

Сумарні питомі енерговитрати технологій по новому та базовому комплексах εн, εб визначають за формулою:

, (МДж/га) (4.3)

де εж - питомі енерговитрати живої праці, (МДж/га);

εп - питомі прямі витрати енергії палива, (МДж/га);

εм - питомі витрати енергії на виготовлення, ремонт та експлуатацію засобів механізації, (МДж/га).

Питомі енерговитрати живої праці εж (робота середньої важкості) по новому та базовому комплексах технологій визначають за формулою:

, (МДж/га) (4.4)

де nосн, nдоп – відповідно кількість основних та допоміжних працівників задіяних на виконанні технологічної операції;

- відповідно енергетичний еквівалент витрат живої праці основних та допоміжних працівників, МДж/люд-год. Приймають αжосн =1,26 МДж/люд-год, αждоп=0,9 МДж/люд-год;

Wгод - продуктивність агрегату за годину змінного часу роботи, га/год.

Питомі прямі витрати енергії палива по новому та базовому комплексах визначають за формулою:

, (МДж/га) (4.5)

де - енергетичний еквівалент рідкого палива, МДж/кг. Приймають значення енергетичного еквівалента для дизельного пального=42,7 МДж/кг, для бензину -=43,9 МДж/кг;

qп - витрати палива, кг/га.

Питомі витрати енергії на виготовлення, ремонт та експлуатацію засобів механізації εм по новому та базовому комплексах визначають за формулою:

, (МДж/га) (4.6)

де αт, αм, αзч – відповідно енергетичний еквівалент (енергомісткість) одиниці маси трактора, сільськогосподарської машини та зчіпки, МДж/кг. По новому та базовому комплексах для тракторів, автомобілів, самохідних машин αт = 86,4 МДж/кг, для зчіпок і сільськогосподарських машин αзч = αм = 75,0 МДж/кг);

- відповідно відрахування на реновацію та ремонт (капітальний, поточний) трактора, зчіпки, машини, %;

mт, mм, mзч – відповідно маса трактора, сільськогоспо-дарської машини та зчіпки, кг;

Тт, Тм, Тзч - відповідно річне завантаження трактора, сільськогосподарської машини та зчіпки, год.

nм - кількість машин в агрегаті, шт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]