Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вагітність і пологи при тазовому передлежанні.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
391.68 Кб
Скачать

45

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет ім.. М.І. Пирогова

«Затверджено»

на медичній нараді кафедри

акушерства та гінекології №1

Завідувач кафедри

___________ проф.. Мазорчук Б.Ф.

«____» _______________ 200_ року

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів при підготовці

до практичного заняття

Навчальна дисципліна

Акушерство та гінекологія

Модуль №

1

Змістовний модуль №

2

Тема заняття

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового тазу. Проблема макросомії в акушерстві, вагітність і пологи при крупному плоді.

Курс

4

Факультет

Медичний

  1. Актуальність теми

Пологи при тазових передлежаннях, крупному плоді та вузькому тазі розглядають більше як патологічні, хоча вони можуть проходити нормально. Під час пологів частіше виникають ускладнення, які мають неблагоприємний вплив на дитину та матір. Асфіксія новонародженого, пологові травми і мертвонародженість при цих патологіях зустрічаються значно частіше (в 3-5 разів), ніж при головних передлежаннях. Ці ускладнення викликають необхідність застосовувати засоби ручної допомоги та хірургічні втручання, кількість яких значно більша, ніж при пологах при головному передлежанні і нормальному тазі.

Однією з найважливіших соціальних проблем медицини є зниження перинатальної смертності. Мертвонародженість при тазових передлежаннях, крупному плоді та вузькому тазу залишається високою і дотепер, тому раціональне ведення вагітності та пологів при цих патологіях буде допомагати покращенню завершення пологів для матері та плода.

2. Конкретні цілі

2.1. Студент повинен знати:

1. причини виникнення тазового передлежання;

2. класифікацію тазових передлежань;

3. методи корекції, що використовуються при тазових передлежаннях;

4. методи діагностики тазових передлежань (базові та додаткові);

5. особливості перебігу вагітності та пологів при тазових передлежаннях;

6. особливості біомеханізму пологів при тазових передлежаннях;

7. техніку проведення допомоги за Цов'яновим;

8. техніку класичної ручної допомоги при тазових передлежаннях плода;

9. можливі ускладнення в пологах при тазовому передлежанні.

10. визначення анатомічного та клінічного вузького таза;

11. етіологічні причини формування анатомічного та клінічного вузького таза;

12. класифікацію анатомічного вузького таза за формою та ступеням звуження;

13. методи діагностики анатомічного та клінічного вузького таза;

14. особливості біомеханізму пологів при загальнорівномірнозвуженому, простому плоскому та плоскорахітичному тазах;

15. особливості клінічного перебігу та ведення вагітності при анатомічному вузькому тазі;

16. особливості клінічного перебігу, ведення пологів та вибір методу розродження при клінічному вузькому тазі;

17. ускладнення з боку матері та плода при вузьких тазах і їх про­філактика.

18. етіологію, методи діагностики крупного плода;

19. особливості перебігу пологів, методи родорозрішення при крупному плоді;

20. перебіг періоду новонародженості при макросомії.

2.2 Студент повинен вміти

1. використати методи діагностики тазових передлежань (прийоми Леопольда, піхвове дослідження, аускультацію, оцінку УЗД);

2. продемонструвати на фантомі біомеханізм пологів при тазових передлежаннях;

3. показати на фантомі методи допомоги за Цов'яновим;

4. показати на фантомі класичну ручну допомогу при тазових передлежаннях плода;

5. скласти план ведення пологів при тазовому передлежанні.

6. оцінити анамнестичні данні про перенесені захворювання та їх вплив на формування кісткового таза жінки /причини виникнення вузького тазу/;

7. оцінити наявність причин виникнення клінічного вузького тазу;

8. правильно оцінити одержані при вимірюванні таза дані;

9. діагностувати різноманітні форми анатомічного вузького тазу,

10. визначати ступінь та форму його звуження за даними огляду, зовнішньо­го і внутрішнього дослідження, основних і додаткових розмірах при вимірюванні тазу;

11. продемонструвати на фантомі особливості біомеханізма пологів при загальнорівномірнозвуженому, простому плоскому та плоскорахітичному та­зах;

12. діагностувати клінічного вузький таз та проводити функціональну оцінку таза в пологах;

13. скласти план ведення пологів, вибрати правильний метод розрод­ження при вузьких тазах;

14. прогнозувати можливі ускладнення з боку матері і плода під час вагітності та пологів, бути готовим до надання невідкладної допомоги;

15. визначити передбачувану масу плода;

16. поставити діагноз крупного плода;

17. прогнозувати ведення пологів при крупному плоді.

  1. Базовий рівень підготовки

Назва попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія

Застосовувати знання будови жіночого тазу і статевих органів, кісткового тазу, кровопостачання жіночих статевих органів, будови голівки плода

Нормальна фізіологія

Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду;

фізіологічний стан ново народ-женого

Патологічна фізіологія

Патофізіологічні зміни, які можуть призвести до ускладнень пологів, післяпологового періоду, стану новонародженого

Фармакологія

Фармакокінетика лікарських препаратів, які застосовуються для ведення пологів, знеболення пологів, лікування асфіксії новонародженого, ведення післяпологового періоду і його ускладнень

Акушерство

Знати акушерську термінологію, діагностику пізніх термінів вагітності, вміти визначити передбачувану масу плода, вислуховувати серцебиття плода.

Педіатрія

Знати особливості нормального перебігу періоду новонародженості.

Загальна хірургія

Знати правила асептики та антисептики.