Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_1 Матвиенко.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.06.2020
Размер:
449.49 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра наноелектроніки

Розрахунково-графічна робота

Дисципліна: «Імовірнісні основи обробки даних»

Тема: «Обробка дослідних даних вибіркової сукупності»

Варіант №11

Виконав:

студент гр. ФЕ-31/2

_______________________

Матвієнко Б.І.

(підпис)

Перевірила:

________

_________________

викладач

Ющенко О. В.

(оцінка)

(підпис)

Дата "_____" __________ 2015 р.

Суми 2015

Завдання №1

Представити дані у вигляді експоненціального розподілу. Рівень значущості 0,05.

Порядок виконання роботи.

  1. Введемо початкові данідля експоненціального розподілу та відсортуємо їх в порядку збільшення.

Таблиця 1.1.Початкові тавідсортовані дані:

35,34

37,05

38,19

39,14

41,23

42,75

44,46

48,26

2,66

2,28

3,04

3,23

2,09

2,66

4,75

1,14

1,33

1,71

0,76

0,19

0,38

0,76

1,33

5,32

4,75

4,18

3,99

4,56

5,13

4,18

10,64

8,55

8,93

6,65

7,22

6,65

9,88

8,36

9,12

9,69

8,55

6,08

7,22

11,59

12,73

12,92

13,68

14,06

16,15

16,72

14,44

15,58

12,16

17,86

19,95

18,62

21,47

22,42

18,81

19,95

21,66

23,37

24,51

25,46

26,98

27,55

24,51

29,64

28,88

31,16

33,82

32,11

  1. Визначимо основні параметри.

Таблиця 1.2.Основні параметри:

Параметр

Позначення

Значення

Значення

Найбільше

48,26

48

Найменше

0,19

0

Кількість даних

n

72

72

Розмах

R

48,07

48

Кількість класів

k

7

7

Ширина класу

h

6,715188

7

  1. Побудуємо варіаційний ряд.

Таблиця 1.3.Варіаційний ряд:

x_1

 

x_2

x_i (серед.)

частоти f_i

0

-

6,99

3,50

25

7

-

13,99

10,50

15

14

-

20,99

17,50

10

21

-

27,99

24,50

9

28

-

34,99

31,50

5

35

-

41,99

38,50

5

42

-

48,99

45,50

3

 

 

 

 

 

:

 

 

 

72

  1. Побудуємо гістограму та лінію Тренду.

Гістограма 1.1. Гістограма частоти

  1. Знайдемо додаткові числові характеристики для варіаційного ряду.

Таблиця 1.4.Додаткові характеристики:

Характеристика

Позначення

Значення

Середнє значення даних

15,65

Дисперсія

27,04

Середнє квадратичне відхилення

5,19

  1. Знайдемо коефіцієнт масштабу λ для розподілу.

  1. Знайдемо розрахункові значення для функції розподілу.

  1. Розрахуємо значення для розподілу імовірностей.

  1. Побудуємо таблицю за пунктами 8 і 7.

Таблиця 1.6. Початкова функція розподілу та розподіл імовірностей.

Класи

P(x) розр.

р(х)

0

6,99

0,360269828

0,051114692

7

13,99

0,230328237

0,03267872

14

20,99

0,147253787

0,020892207

21

27,99

0,094142508

0,013356837

28

34,99

0,060187327

0,008539313

35

41,99

0,03847905

0,005459366

42

48,99

0,024600483

0,00349029

Cума

0,955261219


Соседние файлы в предмете Теория вероятностей и математическая статистика