Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.06.2020
Размер:
1.88 Mб
Скачать

Iмовiрнiснi основи обробки даних

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Ющенко Ольга Володимирiвна

Сумський державний унiверситет

1 вересня 2015 року

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Будь-яка точна наука вивчає не самi явища, а ¨ıх математичнi моделi.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Будь-яка точна наука вивчає не самi явища, а ¨ıх математичнi моделi.

При цьому для побудови математично¨ı моделi реального явища достатньо враховувати тiльки основнi закономiрностi, якi дозволяють передбачити результат дослiду (спостереження, експерименту) за початковими умовами.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Будь-яка точна наука вивчає не самi явища, а ¨ıх математичнi моделi.

Наприклад формула

S = v · t

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Виявленi закономiрностi явища називають детермiнiстичними, тобто визначеними.

Наприклад формула

S = v · t

дозволяє знайти шлях, пройдений тiлом за час t зi швидкiстю v.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Однак є безлiч таких завдань, для вирiшення яких необхiдно враховувати випадковi чинники.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Однак є безлiч таких завдань, для вирiшення яких необхiдно враховувати випадковi чинники.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Однак є безлiч таких завдань, для вирiшення яких необхiдно враховувати випадковi чинники.

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Предмет теорi¨ı iмовiрностей Випадковi подi¨ı, ¨ıх класифiкацiя Дi¨ı над подiями

Предмет теорi¨ı iмовiрностей

Виявленi в таких завданнях (дослiдах) закономiрностi називають статистичними (або iмовiрнiсними).

Ющенко Ольга Володимирiвна

Iмовiрнiснi основи обробки даних

 

 

Соседние файлы в предмете Теория вероятностей и математическая статистика