Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ООП Метод рек до сам роб.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
155.14 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи з основ охорони праці

 1. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників

Мета самостійної роботи

   1. Ознайомитися з основними групами небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ).

   2. Визначити види і особливості впливу на людину НШВФ.

   3. Охарактеризувати природу дії НШВФ.

Час: 15 хвилин.

Кількість балів – 0,5.

Рекомендована література

 1. Основи охорони праці : [підручник] / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний та ін. – К. : Основа, 2006. – 448. (див. електронний навчально-методичний комплекс з основ охорони праці).

 2. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. – К.: Каравела, 2005. – 392 с.

Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати пункт 1.1.1 «Термінологія охорони праці» розділу 1-го підручника.

 2. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт або в електронному вигляді за наведеними нижче контрольними питаннями.

Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

1. Яким чином ділять за походженням та природою дії НШВФ?

2. Які чинники відносяться до фізичних НШВФ?

3. Як діляться за характером дії хімічні НШВФ?

4. Визначити види біологічних НШВФ.

5. Які чинники відносяться до психофізіологічних НШВФ?

6. Які показники визначають прояв соціальних НШВФ?

2. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці

Мета самостійної роботи:

1. Ознайомитися з особливостями державної політики в галузі охорони праці.

2. Визначити пріоритетної мети працівників і роботодавців в галузі охорони праці.

3. Охарактеризувати основні принципи державної політики в охороні праці.

Час: 15 хвилин.

Кількість балів – 0,5.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про охорону праці» (див файл у електронному навчально-методичному комплексі).

Завдання до самостійної роботи

1.Опрацювати статтю 4 Закону України «Про охорону праці».

 1. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.

Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

  1. Спрямованість державної політики в галузі охорони праці.

  2. Якими повинні бути пріоритети в діяльності працівників і роботодавців із охорони праці.

 1. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій

Мета самостійної роботи:

1. Ознайомитися з особливостями видами і організацією медичних оглядів працівників.

2. Вивчити відповідальність працівників за проходження обов’язкового медичного огляду.

3. Знати категорії працівників, які підлягають обов’язковому медичному огляду.

Час: 15 хвилин.

Кількість балів – 0,5.

Рекомендована література

  1. Закон України «Про охорону праці» (див файл у електронному навчально-методичному комплексі).

Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати статтю 17 Закону України «Про охорону праці».

 2. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.