Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kopia_Ministerstvo_osviti_i_nauki.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
123.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин

та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу

Індивідуальне завдання з туристично-краєзнавчої навчальної практики (Харківський район)

Виконали:

студент 1-го курсу

групи УТ-11 О.М. Ворошило

студент 1-го курсу

групи УТ-12 А.. Кридченко

Керівники:

ст. викладач П.О. Подлепіна

к.і.н. ст. викладач І.С. Посохов

Харків - 2012

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

  1. Загальні відомості…………………………………………………….5

  2. Загальний аналіз туристичних ресурсів……………………………6

  3. Аналіз екологічного стану Харківського району……………….…12

  4. Основні види туризму, розвинені в Харківському регіоні…….….13

  5. Перспективи розвитку туризму…………………………………….16

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..18

Список використаної літературИ……………………………….19

ВСТУП

Туризм є важливою галуззю економіки України. Щороку Україну відвідують понад 20 мільйонів туристів (25 млн. іноземних громадян у 2008), насамперед з Росії та Східної Європи, а також Західної Європи та США.

Туризм - тимчасові виїзди (іншими словами - подорожі) громадян країни, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в пізнавальних, оздоровчих, спортивних, професійно-ділових, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування [5].

Дана робота дає цілісну картину про культурно-історичний потенціал Харківського району, про архітектуру регіону в цілому; про його природно-рекреаційні ресурси, про головні види та центри туризму.

Актуальність теми обумовлюється тим, що туризм в Україні набуває все більшого розвитку і Харківський регіон відіграє в цьому не останнє значення. Адже Харків – перша столиця Радянської України з унікальною архітектурою, безліччю пам’ятників, кінотеатрів, театрів, музеїв.

Об’єктом дослідження обрано територію Харківського району.

Предмет дослідження – туристично-рекреаційні ресурси Харківського району та розвиток спеціалізованих видів туризму на базі ресурсного потенціалу регіону.

Метою написання даної роботи є вивчення матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення та закріплення знань щодо дослідження географії туризму Харківського району в цілому, а також особливості географії туризму даної адміністративної одиниці.

Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання:

1) розглянути загальні відомості щодо об’єкта, котрий характеризується;

2) зробити загальний аналіз туристичних ресурсів у регіоні;

3) провести аналіз екологічного стану території;

4) дати характеристику основним видам туризму, розвиненим у даному районі;

5) описати перспективи розвитку туризму та дати рекомендації щодо вдосконалення конкурентних позицій об’єкту дослідження;

При написанні роботи використовувалися наступні джерела: навчальні посібники, журнали, картографічні джерела, ресурси Інтернету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]