Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kopia_Ministerstvo_osviti_i_nauki.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
123.42 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Видатні музеї України. Харківська область : Харк. іст. музей, Харк. худож. музей, інші об'єкти екскурс.-турист. відвідування Харківщини // Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В.Бабарицька, А.Короткова, О.Малиновська. – К., 2007. – С. 442-443.

 2. Голиков А.П. Харьковская область: природа, население, хазяйство / А.П. Голиков, А.Л. Сидоренко; 2-е изд. – Х.: Бизнес информ, 1997. – 200 с.

 3. Климов А. Сельский туризм и природно-заповедный фонд Харьковщины / А.Климов // Бизнес информ. – 2002. – № 5/6. – С. 41-43.

 4. Климов А. Создание рекреационной индустрии Харьковской области / А.Климов // Регион. – 1998. – № 4. – С. 80-85.

 5. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

 6. Романенко В.А. Розвиток ринку екскурсійних послуг як фактор культурно-економічного розвитку України. На прикладі Харківського регіону : [турист.-екскурс. потенціал Харкова та обл., діють понад 40 екскурс. маршрутів] / В.А.Романенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 25-26 квіт. 2006 р. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. С.В.Сищенко. – Х., 2006. – С. 56-57.

 7. Харьков и Харьковская область : путеводитель / ред. и сост. А.А.Сайпанова. – Х. : Типогр. “Вокруг цвета”, 2007. – 242 с., 16 с.

 8. http://www.library.kharkov.ua/lib_druk.php?type=1&id=121&part_num=0

 9. http://kharkivoda.gov.ua/en/search/tag/name/туризм

 10. http://uk.wikipedia.org/wiki/Харківський_район

 11. http://ebooktime.net/book_18_glava_7_2.2._Екологічні_пр.html

 12. http://tourlib.net/aref_tourism/boruschak.htm

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]