Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KR1_Ek_Inf.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.07.2019
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Контрольна робота №1 з курсу «Економічна інформатика» Вимоги для оформлення контрольної роботи №1

Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку групи.

Контрольна робота складається з 9 завдань –які призначені для набуття знань по роботі зі структурованими документами, а саме набуття практичних навичок по роботі з текстовими процесорами та електронними таблицями. А також вивчення основ створення web-сторінок, ознайомлення із конструкціями мови HTML (Hyper Text Marcup Language) та можливостями додатків для роботи з html-файлами. Кожен студент виконує завдання згідно номеру свого варіанту.

У контрольній роботі №1 треба створити папку, і надати папці ім’я, яке відповідає прізвищу студента. У папці з прізвищем студента створити ще 2 папки з назвами Doc та Web. У папку Doc помістити два файли:

 1. файл текстового документа, який треба створити за допомогою редактора MS Word. Файлу надати ім’я, яке відповідає прізвищу студента. Програма MS WORD автоматично додасть до цього імені розширення .doc;

 2. файл з книгою електронної таблиці, яку треба створити за допомогою табличного процесора MS Excel. Файлу надати ім’я, яке відповідає прізвищу студента. Програма MS Excel автоматично додасть до цього імені розширення .xls.

Папка Web має містити як мінімум 3 файла:

 • Index.htm – файл для запуску web-сторінки;

 • Файл, в якому знаходиться вміст правого фрейма;

 • Файл, в якому знаходиться вміст лівого фрейма.

Папка з зазначеними файлами пересилається в університет на дискеті чи іншому електронному носії – звичайною поштою, разом з роздрукованим на принтері варіантом контрольної роботи.

Текстовий документ треба створити з такими параметрами:

Параметры страницы: Размер бумаги - А4 210297 мм. Поля (все) - 2,0 см.

От края до колонтитулов – 1 см.

Абзац: Выравнивание – по ширине. Интервал межстрочный – полуторный.

Первая строка – отступ 1,25 см. Іншим параметрам абзацу надати нульові значення.

Шрифт: Шрифт – Times New Roman. Начертание – обычный. Размер - 12 пт.

Колонтитулы:

 • Верхній – пронумерувати сторінки по центру.

 • Нижній:

  • з лівого краю - написати прізвище студента;

  • з правого краю – вставити поле для дати по повному формату, наприклад, 10 червня 2007 р.

Інші вимоги до текстового документа:

 • умови задач треба переписати повністю;

 • формули в умовах задач або по тексту треба створювати за допомогою редактора формул Microsoft Equation;

 • у тексті треба створити 2 – 3 виноски.

При створенні книги електронної таблиці можна взяти параметри, які встановлюються по замовчуванню. Завдання 4, 5, 6 виконувати на окремих листах книги електронної таблиці. Кожний лист необхідно перейменувати, надати йому ім’я, що відповідає номеру завдання.

При виконанні завдання 9, завдання виконується в текстовому редакторі Блокнот. Файли для web-сторінки зберігаються у Блокноті з розширенням *.htm. Результати виконання, переглядаються за допомогою браузера.

.Завдання на контрольну роботу

ЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в MS Word. Засобами MS Word створити титульну сторінку контрольної роботи. На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифр, номер варіанту. Назву дисципліни оформити шрифтом WordArt. У верхньому правому куту титульної сторінки вставити емблему (малюнок) на комп’ютерну тематику.

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання. Вставити в документ MS Word діалогове вікно згідно свого варіанту (таблиця 1), і описати роботу з цим вікном.

Таблиця 1 – Варіанти діалогових вікон

Варіант

Додаток

Команда

Вкладка

1

2

3

4

1

MS Word

Файл – Открыть

2

MS Excel

Формат – Ячейки

Число

3

MS Word

Вставка – Номера страниц

4

MS Excel

Сервис – Подбор параметра

5

MS Word

Формат – Шрифт

Шрифт

6

MS Excel

Сервис – Поиск решения

7

MS Word

Файл – Печать

8

MS Word

Вставка – Ссылка – Сноска

9

MS Word

Таблицы – Нарисовать таблицу

10

MS Excel

Формат – Ячейки

Граница

11

MS Word

Вставка – Поле

12

MS Excel

Сервис – Сценарии

13

MS Word

Формат – Список

Нумерованный

14

MS Excel

Правка – Заполнить – Прогрессия

15

MS Word

Файл – Параметры страницы

Поля

16

MS Excel

Вставка – Специальная вставка

17

MS Word

Формат - Абзац

Отступы и интервалы

18

MS Excel

Вставка – Функция

19

MS Word

Формат - Список

Маркированный

20

MS Excel

Формат - Ячейки

Выравнивание

21

MS Word

Формат – Границы и заливка

Граница

22

MS Excel

Формат - Ячейки

Шрифт

23

MS Word

Правка - Заменить

24

MS Excel

Файл – Параметры страницы

Страница

25

MS Word

Вид – Область задач

26

MS Excel

Вставка - Диаграмма

Стандартные

27

MS Word

Вставка - Символ

Символы

28

MS Word

Вставка - Объект

Создание из файла

29

MS Word

Файл – Сохранить как

30

MS Excel

Формат - Ячейки

Вид

ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в MS Word. Створити таблицю по наведеної нижче формі (таблиця 2).

Таблиця 2 – Форма таблиці

Назва товару

Обсяг випуску, грн.

1 півріччя

2 півріччя

За рік

Внесіть 10 – 12 довільних найменувань товарів із групи товарів свого варіанту (таблиця 3). Стовпці 1 і 2 півріччя заповнити довільними числами. Знайдіть обсяг випуску по кожному товару за рік та загальний обсяг випуску всіх товарів за кожне півріччя і за рік. За даними таблиці побудуйте діаграму.

Таблиця 3 – Варіанти груп товарів

Варіант

Група товарів

Варіант

Група товарів

1

Напої безалкогольні

16

Газети і журнали

2

Комп’ютерна техніка

17

Аудіотехніка

3

Будівельні матеріали

18

Фрукти

4

Господарчі товари

19

Жіночий одяг

5

Взуття

20

Продовольчі товари

6

Косметика

21

Спортивний одяг

7

Овочі

22

Кондитерські вироби

8

Художня література

23

Макаронні вироби

9

Побутова хімія

24

Оздоблювальні матеріали

10

Меблі

25

Автомобілі

11

Товари для активного відпочинку

26

Постільна білизна

12

Хлібо - булочні вироби

27

Побутова техніка

13

Канцтовари

28

Електротехнічні товари

14

Квіти

29

Чоловічий одяг

15

Мобільні телефони

30

Засоби гігієни

ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електронних таблицях. Використовуючи програму MS Excel, створіть таблицю з даними: №, Назва товару, Ціна, Кількість, Виторг (грн.), Виторг (євро). Внесіть 10 – 12 найменувань товарів для групи товарів свого варіанту (таблиця 3), таких, як у завданні 3. Стовпці Ціна і Кількість заповнити довільними числами. Розрахуйте виторг для кожного товару у гривнях та переведіть у євро. Знайдіть загальну виручку та значення мінімального і максимального виторгу по товару. Побудуйте гістограму виторгу по найменуванню товару. Електронну таблицю та діаграму вставте в текстовий документ MS Word у вигляді зв’язаних об’єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]