Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗАХИСТ ЦЕГЛЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД РУЙНУВАННЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
10.59 Mб
Скачать

9.Список джерел

Укладання газоблоків AEROC здійснюється при температурі повітря і основи від +5°С до +25°С. Якщо температура піднімається вище +25°С, то поверхня блоків вимагає зволоження водою. У холодну пору року при кладці газоблоків AEROC застосовується клей з протиморозною добавкою. Використовуючи цей клей, можна здійснювати кладку при температурі до -15 ° С.

1.Складування газоблоків

Блоки подаються на робоче місце на піддонах. Піддони доставляються по одному з застосуванням вантажозахватних пристроїв або стрічкових стропів. Піддони слід встановити поряд з місцем кладки, на рівну поверхню.

Для забезпечення вентиляції блоків слід зняти з бічних поверхонь пакувальну плівку.

З верхньої частини піддону плівку знімати не слід, щоб не піддавати газоблоки впливу дощу.

2.Кладка першого ряду газоблоків

Укладання першого ряду, який є основою для наступних рядів кладки, вимагає осо- бливої ​​ретельності. Перед початком кладки слід здійснити гідроізоляцію по верхн- ій позначці фундаменту.Кладка першого ряду блоків повинна виконуватися із зас-тосуванням цементно-піщаного розчину.

У процесі кладки блоки слід притискати один до одного щільно. Бічні (стикові) по- верхні блоків слід промащувати сумішшю розчину AEROC.

Поверхня кладки вирівнюється за допомогою рівня і гумового молотка. Якщо ви- никне різниця у висоті кладки, її треба усунути із застосуванням розчину.

Після затвердіння розчину поверхню блоків слід обробити теркою. Утворившийся пил видаляється щіткою.

3.Приготування розчинової суміші

Слід залити воду в ємність для приготування розчину. Туди ж додається суха клей- ова суміш для укладання газоблоків AEROC.

Згідно з інструкцією, слід досягти необхідної консистенції розчину. Для цієї ме- ти можна використовувати, зокрема, дриль з насадкою. Розчин слід періодично помішувати, щоб консистенція залишалася однорідною. У холодні сезони слід застосовувати клей AEROC з протиморозною добавкою.

Рецептура приготування клейової суміші

Назва клею

Компоненти

суха суміш, г

Вода, л

AEROC клей

1000

0,3

AEROC клей зимовий

1000

0,2

Норма розходу клейової суміші

Назва суміші

Розходи розчину,

кг/м2

Розходи розчину,

кг/м3

AEROC EcoTerm 375

11.8

31.5

AEROC Classic 300

10.5

35

AEROC Classic 200

8

40

AEROC Classic 100

3

30

AEROC Element 100

1.7

17

4.Укладка арматури

Пази для арматури прорізаються на поверхні ряду кладки за допомогою ручної або електричної фрези.

Важливо, щоб пази на кутах переходили на примикаючу стіну під плавним ку- том.

Слід видалити з пазів утворившийся після фрезерування пил. Арматурні стрижі (A-III Ø 8 мм) нарізаються і загинаються за розмірами.

Пази заповнюються розчином із клейової суміші для укладання блоків AEROC. Арматурні стрижні укладаються і вдавлюються в розчин. Необхідно, щоб арма- тура була повністю покрита шаром розчину. Між шовним арматурним поясом і зовнішньою поверхнею блоку AEROC має бути відстань приблизно 60 мм.

5.Порядівки

Після укладання блоків одного ряду слід натягнути причальний шнур для насту пного ряду кладки.

По кутах встановлюються дерев'яні рейки-порядівки. На рейки наносяться поді- лки через кожні 200 мм Між порядівками натягується шнур-причалка. За цим шнуром буде вестися кладка наступного ряду.

6.Кладка наступних рядів

- Кладка блоків AEROC здійснюється з перев'язкою в пів блоку.

- У місцях, де блоки AEROC примикають до цоколя, підвалу та підлоги першо- го поверху, слід здійснити гідроізоляцію стін.

Готується кладочний ящик-каретка (у відповідності з шириною блоків), який за повнюється клейовою сумішшю. Розчин рівномірно наноситься за допомогою каретки на блочний ряд. У літній час перед цим процесом поверхню блоків ба- жано змочити.

Можливе нанесення розчину на блоки за допомогою ковша. При роботі з блока- ми в пазогребневі форми розчин слід наносити на горизонтальний шов, частко- во - на стиковий шов. У разі кладки стінових блоків в пазогребневі форми роз-чин наноситься на горизонтальний шов і частково на стиковий шов.

Блок встановлюється на клейовий розчин. Кожен наступний блок щільно прити скається до попереднього.Товщина швів між блоками повинна бути не більше 3 мм. По горизонталі і вертикалі кладка вирівнюється за допомогою гумового мо- лотка. В кінці кожного ряду, якщо не поміщається цілий блок, укладається непо вномірний блок.

Слід заміряти необхідну відстань і відпиляти відповідний їй блок. Найлегше ро- зпиляти блок електричною стрічковою пилкою або ножівкою.

Виступаючий з шва розчин не слід затирати, його видаляють кельмою. Кожен ряд блоків після укладання вирівнюється за допомогою рубанка або терки. Щіт- кою змітають дрібні осколки і пил.

Внутрішні і зовнішні стіни армуються через три ряди кладки. Якщо армуються стіни товщиною 250 мм і 300 мм, то укладається два ряди стержнів. Для армува ння перегородок товщиною 150 мм і 200 мм стрижні укладаються в один ряд. Якщо арматура нарощується внахльост, то вкладені в пази стрижнів повинні становити не менше 150 мм. Якщо арматура застосовується при кладці перего- родок, то можна використовувати розчинний ківш.

Для забезпечення міцного зв'язку необхідно нанести розчин на торцеву сторону перегородки, що примикає до іншої стіни. Крайній блок кожного другого ряду обов'язково слід кріпити до стіни алюмінієвим штирем довжиною 250 мм. Цей штир необхідно забивати в стіну через блок під кутом 45 °.

Пристрій поясів жорсткості і перемичок з U-образних блоків AEROC.

- Газові U-подібні блоки використовуються для зведе- ння монолітного поясу жорсткості, опор під балки дерев'яних перекриттів, мау- ерлатів. Для цього U-образний блок укладається на кладку стіни на розчинний клей, потім у в лоток U-образного блоку встановлюється арматура, а далі зали- вається важким бетоном. За розмірами U-подібні блоки відповідають блокам, з яких здійснюється кладка. Бокова стінка U-образного блоку має більшу товщи- ну, вона повинна перебувати з зовнішньої стіни. Площа спирання U-образного блоку на стіну - не менше 200 мм.

- U-подібні газоблоки AEROC для перекриття віконних і дверних прорізів вико ристовують для формування перемичок необхідної довжини, при цьому врахо- вується ширина отвору. Здійснюється формування перемичок або над прорізом, або на землі.

- Якщо формовка виконується над отвором (віконним або дверним), то спершу повинна бути встановлена ​​опалубка з металевих профілів або дерев'яного бруса Потім відбувається укладання U-образних блоків. Арматура встановлюється в лоток U-образного блоку AEROC, а потім заливається дрібнозернистим бето- ном, який повинен бути ущільнений шляхом штикування. Арматура та бетон для заповнення блоків визначається відповідно до показників сприймаючого навантаження. Для виконання інженерних розрахунків як арматурного каркаса, так і передбачуваного навантаження залучається проектувальник.

Кладка не несучих перегородок з газоблоків AEROC Element.

Необхідно виконати розмітку перегородок і винести лінію прив'язки на підлогу і стіни. Якщо є необхідність, виконується вирівнювання підлоги. З метою забез- печення прямолінійності кладки, на підлозі і на стіні примикання закріплюють дерев'яні рейки.

На підлогу наклеюється брусок товщиною 10 мм.

Розчинним ковшем клейовий розчин наноситься рівним шаром на поверхню пі- нополістиролу і на торцеву частину перегородкової плити. Перша плита встано-влюється за допомогою гумового молотка (легке постукування). Розчин наноси ться на торцеву примикаючу частина іншої плити, яка потім встановлюється і щільно притискається до першої.

Таким же чином здійснюється кладка всієї перегородки. Краща фіксація плит в ході кладки забезпечується забиванням в шви спеціальних фіксуючих пласти- нок. Надійне зчеплення перегородки зі стіною примикання через торець плити в стіну під кутом 45 ° забезпечує алюмінієвий штир.

З поверхні плит видаляється пил. На поверхню викладеного ряду плит наносить ся клейовий розчин. Кладка другого ряду починається з половини, плита розпи- люється навпіл.

Половинка плити уста вновлюється за рівнем. Після цього кладка триває повномірними плитами.

Для перекриття двер ного отвору створюється тимчасова опалубка з дощок. На неї спираються плити З поверхні кладки видаляється пил. На що примикає до опалубки частина клад-ки наноситься розчин.

Плити розпилюються за необхідним розміром. Потім вони встановлюються над дверним прорізом для освіти перемички. Потім кладка ретельно вивіряється за рівнем.

Слід виділити достатньо часу, щоб перегородка могла висохнути. Перед устано вкою дверей опалубка знімається. Плити останнього ряду по висоті не повинні доходити до стелі на 2 - 3 сантиметри - це необхідно для виконання еластично- го шва. Викладається останній ряд плит. Стіна фіксується клинами, які забиваю ться в зазор між кладкою і стелею. Потім зазор заповнюється монтажною піною Піні необхідно дати схопитися.Потім зайва піна обрізається видаляються клини

Влаштування електричної розводки

Гнізда для електричних розеток і вимикачів легко вис вердлюються за допомогою дриля зі спеціальною насадкою. Штроби і пази для прокладки труб і кабелю так само легко висвердлюються електричною фрезою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.