Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стратегічний маркетинг(2011) Часть 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
8.69 Mб
Скачать

Робоча програма дисципліни „Стратегічний маркетинг”

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу

Стан і стратегічні тенденції розвитку світової економіки. Ланцюг: потреби, запити, товари, ринки, споживачі. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу об’єктів та перша функція управління. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Структура системи стратегічного маркетингу.

Тема 2 Маркетингове стратегічне планування

Сутність, принципи стратегічного планування в маркетингу. Моделі планування. Складові стратегічного плану.

Тема 3 Аналіз маркетингового середовища

Сутність, принципи та методи аналізу. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ. Сутність, принципи та етапи проведення функціонально вартісного аналізу (ФВА). Системний аналіз організації. SWOT-аналіз. ПЕСТ-аналіз. SNW-аналіз. GAP-аналіз. Модель М.Портера.

Тема 4 Маркетингова стратегічна сегментація

Фактори сегментації. Сегментація ринку, сегментація споживачів. Формування і вибір цільових сегментів підприємства. Позиціонування.

Тема 5 Маркетингові стратегії росту

Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегії росту: інтенсивного росту, інтегративного росту, диференціації. Методика вибору стратегії.

Тема 6 Цінові стратегії

Стратегія преміального ціноутворення. Стратегія нейтрального ціноутворення. Стратегія цінового прориву.

Тема 7 Комунікаційні стратегії

Рекламна стратегія. Стратегія протягування. Стратегія проштовхування.

Тема 8 Маркетингові стратегії управління портфелем бізнесу підприємства

Матриця Бостонської консультативної групи. Модель Портера. Матриця Мак Кінсі Дженерал Електрик.

Тема 9 Маркетингові конкурентні стратегії

Аналіз конкурентних переваг підприємства. Дослідження конкурентоспроможності продукції. Маркетингові конкурентні стратегії.

Тема 10 Оцінка ефективності вибору стратегій

Етапи реалізації стратегії. Стратегічний контроль. Аналіз ефективності виконання стратегій.

ВСТУП

Метою дисципліни «Стратегічний маркетинг» є засвоєння теоретичних знань щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності підприємства.

Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення:

 • сутності й сфери стратегічного маркетингу;

 • маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;

 • набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу;

 • проектування маркетингових стратегій.

Предмет – стратегічна маркетингова діяльність підприємства.

Методичною основою вивчення дисципліни „Стратегічний маркетинг” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців-практиків з маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

 • методологічні та теоретико-методичні основи стратегічної маркетингової діяльності підприємства;

 • наукові основи її формування та обґрунтування.

УМІТИ:

 • вільно володіти методами та інструментарієм дослідження маркетингового середовища підприємства;

 • формулювати ефективну місію підприємства;

 • формувати правильні маркетингові стратегічні цілі;

 • розробляти альтернативні маркетингові стратегії та визначати заходи для їх досягнення;

 • аналізувати і оцінювати стратегічну діяльність підприємства.

Дисципліна «Стратегічний маркетинг» передбачає знання базових маркетингових дисциплін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]