Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
землеробство.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

4. Основні принципи побудови сівозмін

При розробці і введені сівозмін необхідно керуватися основними принципами раціонального ведення господарства. Головні із них наступні:

1. Раціональне використання землі, відповідно до її родючості і одержання максимальної кількості сільськогосподарської продукції при мінімальних затратах праці.

2. Запровадження сівозмін у господарстві повинно бути пов’язано зі структурою посівних площ.

3. У кожній сівозміні повинно бути передбачене максимальне відновлення і систематичне підвищення родючості ґрунту за рахунок збагачення ґрунту органічними і мінеральними добривами, боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур; раціональна система обробітку ґрунту.

4. Правильне розміщення провідних культур після найбільш ефективних попередників, враховуючи вплив не тільки на цю культуру, але й на наступні.

5. При побудові сівозмін необхідно враховувати реакцію окремих культур на беззмінні посіви. До дуже чутливих культур, які при повторних посівах знижують врожай, належать: соняшник, цукровий буряк, льон, суданка, сорго, ярі зернові. До середньочутливих належать такі культури, які при відповідній агротехніці не дають помітного зниження врожаю: кукурудза, озимі зернові. До малочутливих відносяться – картопля, коноплі, рис, гречка. В таблиці 3 наведена оптимальна періодичність повернення основних культур на попереднє місце вирощування для різних ґрунтово-кліматичних підзон України.

6. Чергуючи культури у сівозміні необхідно звернути увагу на відношення їх до окремих видів бур’янів, шкідників і хвороб. Так, ярі зернові слабко протистоять бур’янам, тому після них не треба розміщати культури дуже чутливі до бур’янів у ранній період їх вирощування (цукровий буряк, просо та ін.). Після пасльонових культур є можливість розповсюдження небезпечної хвороби – фітофтори.

7. Важливо, при побудові сівозмін, уникати посівів просапних культур після просапних, тому що це призводить до невиправданого розпилення ґрунту і прискорення ерозійних процесів.

8. Необхідно дотримуватись рівновеликих полів у сівозміні. Велика різниця в їх розмірах призводить до порушення структури посівних площ по роках і, нарешті, до руйнування сівозмін.

9. Кожну культуру розміщувати по мірі можливості в одному полі сівозміни. Якщо ж схемою сівозміни передбачено мати одне або декілька збірних полів, то у кожному полі необхідно висівати такі культури, які були б близькими за своїми біологічними особливостями і агротехнікою вирощування. Це дозволить підвищити ефективність використання машин і підготовку кращих умов для наступної культури.

10. Сівозміна повинна бути гнучкою, щоб при необхідності була можливість змінити склад і чергування культур за допомогою встановлення такої структури посівних площ, яка забезпечувала б добрим попередником всі культури, і в-першу чергу, ведучі.

Таблиця 3

Оптимальна періодичність повернення сільськогосподарських культур на попереднє місце вирощування, роки [ 6 ]

Культура

Ґрунтово-кліматичні підзони України

Степ

Лісостеп

Полісся

Південний та південно-східний

Центральний, західний та північний

Підзони зволоження

недостатнього і нестійкого

достатнього

Озима пшениця

1

1

1

2

2

Озиме жито

1

1

1

1

1

Озимий ячмінь

1

1

1

2

2

Кукурудза

1

1

1

1

1

Ярий ячмінь

1

1

1

2

2

Овес

1

2

1

1

1

Просо

2

2

3

3

3

Гречка

1

1

1

1

1

Горох, вика, чина

3

3

3

3

3

Люпин на зерно

-

-

-

6-7

6-7

Рис

1

1

1

-

-

Цукрові буряки

3-4

3-4

3-4

2-3

2

Соняшник

7-8

5-6

5-6

5-6

-

Льон-довгунець

-

-

-

4-5

4-5

Коноплі

-

-

1

1

-

Картопля

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Конюшина

-

-

3

3-4

3-4

Люцерна

3

3

3

3

3

Еспарцет

2-3

2-3

2-3

2-3

-

Суданка

3

3

3

3

3

Сорго

3

3

3

3

3

Злакові багаторічні трави

3

3

3

3-4

3-4

Люпино-вівсяна суміш на корм

-

-

-

5-6

5-6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.