Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УРОК 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
73.73 Кб
Скачать

УРОК 2

Зміст уроку 2

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

1. Tom Davidson.

1. Present Simple Tense.

2. Питальні займенники.

3. Порядок слів у питальному реченні у часі Present Simple.

4. Допоміжні дієслова do/does у Present Simple Tense.

I. Граматичний матеріал: Present Simple Tense

Завдання 1.1. Додайте до основи дієслова відповідне закінчення III

особи однини та згрупуйте їх за подібністю вимови

закінчення - ss / z або -es iz. Перекладіть

дієслова.

1. like

11. control

2. deal

12. treat

3. go

13. dry

4. talk

14. observe

5. try

15. have

6. prevent

16. shoplift

7. follow

17. do

8. serve

18. steal

9. protect

19. drink

10. visit

20. explain

s__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

z_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

iz_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 1.2. Прочитайте текст, перекладіть. Випишіть присудок із

кожного речення, зверніть увагу на форму присудку.

Поставте дієслово у форму Infinitive.

Tom Davidson is a policeman. He likes to deal with teenagers. He often goes to schools and talks to children. He tries to prevent crimes. He follows the motto of police “Serve and protect”. Sometimes he visits families. He talks to parents and their kids. He controls how the kids are treated. Parents must observe their obligations to children. Kids have their rights and obligations as well. Sometimes kids shoplift or do other illegal things. Some kids steal from their parents or mates. Some kids drink alcohol. Tom Davidson talks to teenagers and explains the results of misbehavior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 1.3. Доповніть речення відповідним займенником.

Tom Davidson is a policeman. ___________ likes to deal with teenagers. _________ often goes to schools and talks to children. __________ tries to prevent crimes. ______ follows the motto of police “Serve and protect”. Sometimes ________visits families. _________ talks to parents and __________ kids. __________ controls how the kids are treated. Parents must observe _________obligations to children. Kids have ___________rights and obligations as well. Sometimes kids shoplift or do other illegal things._____________ kids steal from ____________ parents or mates. ___________ kids drink alcohol. Tom Davidson talks to teenagers and explains the results of misbehavior.

Завдання 1.4. Доповніть речення відповідним іменником.

Tom Davidson is ___________________________. He likes to deal with _________________. He often goes to schools and talks to _________________. He tries to prevent _____________________. He follows ___________________ of police “Serve and protect”. Sometimes he visits families. He talks to parents and their ______________________. He controls how the kids are treated. Parents must observe their _____________________ to children. Kids have their __________________ and obligations as well. Sometimes kids shoplift or do other illegal things. Some kids steal from their parents or _____________________. Some kids drink _______________. Tom Davidson talks to _______________ and explains _________________ of _________________.

Завдання 1.5. Доповніть речення відповідним дієсловом.

Tom Davidson ______________ a policeman. He likes ___________________with teenagers. He often __________________ to schools and__________________ to children. He tries ____________________ crimes. He _________________ the motto of police “_______________ and _________________”. Sometimes he__________________ families. He _______________ to parents and their kids. He __________________ how the kids are treated. Parents must _______________________ their obligations to children. Kids have their rights and obligations as well. Sometimes kids __________________ or do other illegal things. Some kids ______________________ from their parents or mates. Some kids __________________alcohol. Tom Davidson talks to teenagers and __________________ the results of misbehavior.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.