Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка КП ГАЗ2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
388.61 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Методичні рекомендації

до виконання

Курсового проекту

з дисципліни «Економіка та планування галузі»

для студентів спеціальності «Обслуговування устаткування систем газопостачання»

Автор: викладач

Буковський В.М.

Новоград-Волинський

2011

Укладач: викладач НВПЕТ Буковський В.М.

Рецензент: Гайдук В.О.., викладач економічних дисциплін НВПЕТ

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № ____ від___________

Голова комісії _________________ Костик О.В.

Зміст

Вступ……………………………………………………….4

I. Загальні положення………… …………………………4

II. Структура та зміст роботи……………………...……..5

III. Вимоги до оформлення курсової роботи…………….7

IV. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...11

Список рекомендованої літератури………………………26

Додатки………………………………...…………………..28

Вступ

Виконання курсової роботи є одним із видів поза аудиторної роботи і формою поглибленого вивчення і самостійного викладу студентами на­вчального матеріалу. Курсова робота передбачена навчальним планом, сприяє відпрацюванню навичок щодо здійснення техніко-економічних розрахунків, формує вміння оцінювати та узагальнювати отримані ре­зультати, допомагає логічно і зрозуміло викладати свої думки.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і планування га­лузі» є обов'язковою для кожного студента спеціальності "Експлуатація устаткування і систем газопостачання»

Мета даних рекомендацій - допомогти студентам у виконання курсової роботи, визначенні її структури та оформленні.

І. Загальні положення.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 5.09260101 «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» виконують курсову роботу з дисципліни «Економіка і планування галузі. Тема курсової робо­ти: «Розрахунок техніко-економічних показників виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства газового господарства і їх аналіз».

Мета написання курсової роботи полягає в застосуванні знань сту­дентів з дисциплін основного профілю та економічних дисциплін: «Економічної теорії», «Основи підприємництва та управління», «Еконо­міка та планування галузі».

У процесі виконання курсової роботи студент повинен набути прак­тичних навичок щодо розрахунку внутрішньовиробничого плану і аналізу його виконання.

Робота виконується згідно плану та завдання по варіантам, на основі даних умовного газового підприємства. При розрахунку закупівельних та відпускних тарифів на газ потрібно орієнтуватись на фактичні середні ринкові ціни. При розрахунку кошторисних витрат користуватись єди­ними нормами та розцінками прийнятими для галузі. Для того щоб сту­дент зміг швидше зорієнтуватись у методиці виконання розрахунків в ме­тодичній розробці наведені приклади виконання основних розрахунків на ос­нові вихідних даних першого варіанту (додаток 1)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.