Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Тема_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
96.26 Кб
Скачать

Частка доходів і видатків у зведеному бюджеті Португалії в2007 - 2009р.4, 5

Рік

Доходи(%)

Видатки(%)

2008

12,3

13,2

2009

12,5

12,9

2010

12,8

13,9

Місцеві бюджети при формуванні своїх поточних доходів в значній мірі залежать від трансфертів із бюджету центральної адміністрації. Трансферти становлять від 80 до 62% поточних доходів. Трансфертне фінансування місцевих бюджетів з боку центральної адміністрації свідчить про інтенсивний перерозподіл національного доходу через бюджетні канали з метою усунення диспропорцій в розвитку регіонів. В Португалії всі основні податки надходять до бюджету центральної адміністрації, місцеве ж оподаткування ледве перевищує 10% поточних доходів. Головним питанням регіональної економічної політики, що стоїть на порядку денному у країні є питання підвищення ефективності бюджетного перерозподілу, а також зниження фінансової залежності місцевих органів влади від “центру” і посилення їх податкової автономії.

Розглянемо характерні риси бюджетних систем України і Португалії.

Таблиця 4.3.

Порівняльна характеристика бюджетної системи України та Португалії*

Особливості побудови бюджетної системи

Україна

Португалія

Ланки бюджетної системи

державний бюджет та місцеві бюджети

державний бюджет; місцеві бюджети; спеціальні фонди.

Складові державного бюджету

В Україні державний бюджет має дві складові:загальний і спеціальний фонди.

операції кінцевого характеру; операції тимчасового характеру

Правові засади функціонування

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Конституція Португальської Республіки

Бюджетний період

1 рік (збігається з календарним)

1 рік (збігається з календарним)

Бюджетні критерії конвергенції:

Відсутні

Рівень дефіциту нижче 3% ВВП, Державний борг нижче 60% ВВП

Модель побудови бюджетної системи

Централізована

Централізована

*Складено автором на основі джерел1,2,3,7 

ІІ) Скласти кросворд, використовуючи матеріал теми «Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи»

Запитання

По горизонталі:

  1. Бюджетний … - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

2. Сукупність усіх бюджетів, які належать до складу бюджетної системи України називається …. Бюджетом України.

3. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.

4. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і равил.

5. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що розподіл видів видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами, атакож між місцевими бюджетами має ґрунтуватись на максимально можливому наближення надання суспільних послуг до їхнього безпосереднього споживача.

6. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що бюджетна система ґрунтується на справедливому і неупередженому розподілі багатства між громадянами і територіальними громадами.

7. Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями – це принцип …. використання бюджетних коштів.

8. Бюджетне … - це сукупність юридичних порм, що регулюють діяльність органів державної влади й управління щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

9. Організацією касового виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів та контроль за цим процесом здійснює…

10. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК , органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безповоротній і безоплатній основі.

11. Правові засади функціонування бюджетної системи України, її структура і принципи визначає Бюджетний …

12. Принцип побудови бюджетної системи, який передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів.

13. Користується правом вносити зміни в представлений законодавчою владою проект бюджету.

14. Перший рівень бюджетної системи України.

15. Перевищення передбачених у бюджеті видатків над постійними доходами.

По вертикалі:

  1. Бюджетна система України трактується як сукупність державного бюджету та …

17. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що бюджетна система функціонує на основі єдиних правової бази, грошової системи, регулювання бюджетних відносин і бюджетною класифікацією, єдності порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку.

18. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути до досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та до отримання максимального результату.

19. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що зарахуванню до складу бюджетів підлягають усі надходження до бюджетів і витрати бюджетів

20. Принцип побудови бюджетної системи, який полягає у тому, що Повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень доббюджету на відповідний бюджетний період.

21. Бюджетний … - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

22. Право членів законодавчого органу вносити зміни у представлений виконавчою владою проект бюджету.

23. Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів – це бюджетна …

24. Доходи місцевих бюджетів, які формуються в результаті дій і рішень, що приймають органи місцевого самоврядування.

25. Доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному розмірі або у визначеній, єдиній для всіх бюджетів частині.

26. Бюджетна система України включає місцеві бюджети та …

27. Зведений бюджет … вміщає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів мі бюджетів міст обласного значення цієї області.

28. Зведений бюджет … містить показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району.

29. Основна складова дохідної частини бюджету.

30. Видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави, тобто капітальних вкладень виробничого і не виробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов’язані з розширенням відтворенням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]