Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 4 ФС.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
152.06 Кб
Скачать

7

Тема 4. Статистика грошового обігу

Мета заняття: ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики грошового обігу, вивчити основні категорії та методологію статистики грошового обігу, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 4 (2 год.)

1. Поняття грошового обігу і завдання статистики грошового обігу

 1. Статистичні показники грошового обігу та маси наявних грошей

 2. Статистичний аналіз грошового обігу

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

С.О.

Тема 4. Статистика грошового обігу

 1. Сутність та особливості грошового обігу

 2. Поняття грошової маси та швидкості обігу грошей

 3. Статистичне вивчення динаміки цін і товарів підприємства в умовах ринкової економіки

 4. Статистика грошового обігу її задачі та інформаційна база

 1. Поняття грошового обігу і завдання статистики грошового обігу

Грошовий обіг – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків і через обіг готівки. Кількісний бік грошового обігу виражається в показниках грошової маси і швидкості обігу грошей.

В умовах ринкової економіки для ведення ефективної грошової політики необхідно мати достатньо статистичної інформації про обсяги, склад, динаміку грошової системи та грошового обігу, що дозволить своєчасно реагувати на зміну рівня цін, обсяги виробництва, стан платіжного балансу та приймати відповідні рішення.

Грошовою масою (запасами) називають сукупний обсяг купівельних та платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі. У грошовій масі розрізняють активні гроші, що застосовуються у готівковому та безготівковому обігу, і пасивні (нагромадження, резерви, залишки на рахунках), котрі лише потенційно можуть бути використані в угодах.

Перехід економіки України до ринкових відносин вплинув і на функціонування грошових потоків. Із різким збільшенням грошових потоків. Із різким збільшенням грошових потоків досить значна частина грошового обороту стала здійснюватись у безготівковій формі. Проте, ще велика частка грошей здійснює свій рух через обіг готівки, що не дає змоги об’єктивно оцінити реальну купівельну спроможність громадян країни, ефективно впливати на покращення грошово-кредитного регулювання ринкової економіки.

Мета статистики грошового обігу полягає в забезпечення органів грошово-кредитного регулювання достовірною інформацією про стан грошової системи для розробки й реалізації грошово-кредитної політики.

Предмет статистики грошового обігу – кількісна сторона масових явищ в сфері грошового обігу, тобто спостереження, зведення і групування даних про монетарні операції в готівковій і безготівковій формах, а також аналіз взаємозв’язку кількості грошей в економіці і грошового обігу з реальними економічними процесами – виробництвом, зайнятістю, доходами і цінами.

Елементами грошової системи є:

 • Грошова одиниця.

 • Організація грошового обігу.

 • Наявна та безготівкова емісія.

Об’єктом статистики грошей і грошового обігу виступають елементи грошової системи.

Основними завданнями статистики грошового обігу є наступні:

 • аналіз розмірів, структури, динаміки грошової маси і її розподіл за регіонами і групами населення;

 • визначення параметрів готівкової і безготівкової емісії;

 • визначення купюрного складу готівки;

 • виявлення кількісних параметрів взаємозв’язку грошового обігу з рівнем економічного розвитку і інфляції;

 • прогноз параметрів грошового обігу і купівельної спроможності грошей.