Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСП.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
629.25 Кб
Скачать

2.2. Тематичний план

для студентів спеціальності „Фінанси”

(бакалаври)

Найменування тем

Кількість годин

Усього

в тому числі

Лекції

Семінар

Самос-

тійні

Індивідуальні

Модуль І

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

16

3

3

8

2

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

18

4

4

8

2

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

17

4

3

8

2

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

16

3

3

8

2

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

16

4

2

8

2

Всього по модулю І

83

18

15

40

10

Модуль ІІ

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

18

4

4

8

2

Тема 7. Фінансова діяльність при реорганізації підприємства

15

3

2

8

2

Тема 8. Фінансове інвестування підприємств

16

4

2

8

2

Тема 9. Оцінка вартості підприємства

18

4

4

8

2

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

16

3

3

8

2

Тема 11. Фінансовий контролінг

14

4

2

5

3

Всього по модулю ІІ

97

22

17

45

13

Усього з курсу

180

40

32

85

23

2.3. Тематика і зміст лекцій Модуль1

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

План лекційного заняття (3 год.)

  1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

  2. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства.

  3. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту.

  4. Капітал підприємства та його економічна сутність.

Рекомендована література: 5, 7, 9, 12, 19, 23,41-44.

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

План лекційного заняття (4 год.)

  1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

  2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи.

  3. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.

  4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

Рекомендована література: 1, 3, 15, 21, 24,52,55,61,68.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]