Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тем.1.Зан.1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
464.38 Кб
Скачать

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

Київського національного університету імені тараса шевченка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри бойового застосування і

експлуатації радіолокаційних, радіотехнічних та

метрологічних засобів ПС

C.И.Глухов

“___”_______________200_ р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення лекції з студентами

ВОС 044000,444000 ,445000, 531100, 670100

з дисципліни “ Загальна тактика ”

Тема №1. “Загальна характеристика Збройних Сил України”

Заняття 1.“Організаційна структура Збройних Сил України”

Розроблена у відповідності до навчальної

програми 20 p., розглянута на засіданні кафедри

бойового застосування і експлуатації

радіолокаційних, радіотехнічних та

метрологічних засобів ПС

і рекомендована для використання в навчальному

процесі (.Протокол № ___від “__”______200_року

Розробив професор кафедри БЗЕ РРМ засобів ПС Сл.ЗСУ

В.Б.Горшколєпов.

Навчальна мета: ознайомити студентів з призначенням, організацією і складом Збройних Сил України. Вивчити призначення та організаційну структуру видів Збройних Сил України.

Виховна мета: виховувати у студентів наполегливість до навчання,

закласти у студентів основи високої морально-психологічної стійкості, що дозволяла б успішно виконувати бойові завдання в складних умовах сучасного бою.

Матеріальне забезпечення: ноутбук, схеми, слайди, проектор,дошка, крейда, вказівка

Література : 1. Конституція України.

2 Закон України "Про оборону України".

3. Воєнна доктрина України. Затверджена Указом Президента Украйни

№ 648/2004 "Про Воєнну доктрину України". м. Київ, 15 червня 2004

року.

4. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2011 року

(Біла книга України) Київ 2004 р.

5. Бойовий статут Сухопутних військ, ч. ІІ , ІІІ, Воєн. Вид. 1989 р.

6. «Тактика»: підручник (В.В.Вішняков і ін..)

7.»Біла книга -2010. Збройні сили України» МОУ,2011р.

Навчальні питання і розподіл часу:

I. Вступна частина 5хв.

- приймаю доповідь чергового потоку (навчальної групи);

- перевіряю наявність особового складу, зовнішній вигляд та готовність до

заняття;

-оголошую тему заняття та його цілі.

II. Основна частина:

1. Визначення предмета тактики, предмет і завдання загальної тактики. 70хв.

2. Призначення, організація і склад Збройних Сил України. 40 хв.

3. Призначення і склад видів Збройних Сил України. 30 хв.

III. Заключна частина 5 хв.

- відповідаю на запитання;

- підбиваю підсумки заняття;

- оголошую оцінки;

- даю завдання на самопідготовку;

- оголошую назву та дату наступного заняття.

Організаційно-методичні рекомендації

Отримати необхідну літературу. Дати завдання допоміжному складу на підготовку аудиторії до заняття. Вказати черговому що необхідно отримати для якісного проведення лекції. Ознайомити студентів з взаємозв’язком цього матеріалу з іншими темами та дисциплінами, з потрібною літературою.В ході заняття виділити головне і дати під запис, дотримуватись суворої послідовності показу слайдів і плакатів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]