Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 8 укр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
39.57 Кб
Скачать

Фактори та особливості процесу покупки мтр

Групи факторів

Структура факторів і особливостей

Фактори попиту

на матеріально- технічні ресурси

Похідний характер попиту

Висока чутливість до змін в кінцевому попиті

Низька еластичність за ціною в першу чергу на спеціалізовані і розвинені (важкозамінні) ресурси

Фактори

промислового покупця

Похідний характер (від подальшого споживання) попиту

Корпоративний характер попиту

Професійний рівень попиту та компетентності

Фактори матеріально- технічних ресурсів

Точна специфікація для розвинених і спеціалізованих ресурсів

Стратегічна значущість, що визначається умовами і результатами подальшого виробничого споживання

Альтернативний характер використання для основних і загальних ресурсів

Таким чином, покупець матеріально-технічних ресурсів представляється якимсь організаційним утворенням окремих осіб, фахівців, об'єднаних спільною метою і наділених визначеними функціями (ролями) для вирішення відповідних завдань. Типовий склад організаційного освіти по закупівлі ресурсів виробничого підприємства та організація такого колективного органу представлені функціональної (рольової) матричної моделлю колективної покупки ресурсів виробничим підприємством, наведеною в табл. 8.5.

Таблиця 8.5

Функціональна (рольова) матрична модель організації процесу закупівлі ресурсів виробничого підприємства

Состав орг ана ( центра ) закупки

Этапы ( стадии)

Поль -

Консуль -

Техниче -

Функцио -

Лица ,

Коммер -

процесса

зова -

танты

ские

нальные

прини-

ческие

п/ п

покупки

тели

специа -

работники

ма ющие

работ -

листы

решения

ники

1

Формирование

***

*

потребности в

ресурсах

2

Определение

**

**

***

структуры и ха-

рактеристик ре-

сурсов

3

Поиск и анализ

*

*

***

поставщиков

4

Анализ предло-

*

*

*

*

**

**

жений постав-

щиков

Продолжение табл. 8.5

Состав органа ( центра ) закупки

Этапы ( стадии)

Поль -

Консуль -

Техниче -

Функцио -

Лица ,

Коммер -

процесса

зова -

танты

ские

нальные

прини-

ческие

п/ п

покупки

тели

специа -

работники

мающие

работ -

листы

решения

ники

5

Оценка и выбор

*

***

***

поставщиков

6

Принятие ре-

***

***

шений о струк-

туре, объѐмах и

условиях закуп-

ки

7

Формирование

***

заказов, заклю-

чение и оформ-

ление контрак-

тов

Орган закупівлі характеризується певною організацією (структурою функцій, комунікацій та взаємодії), управлінням та певними спільними цінностями та нормами, координуючими його діяльність і поведінку.

Третє питання

П'ять причин розвитку налагодженої системи закупівель: Для щоденного виконання своїх функцій область управління закупівлями постачанням вимагає наявності широкого кола стандартних оперативних процедур. Наступні п'ять причин визначають важливість розвитку чіткої системи закупівель: великий вибір товарів, великі суми грошей, призначених для закупівель, необхідність аудиту, негативні наслідки неефективного виконання функції закупівлі та їх вплив на інші області діяльності компанії. Процес придбання тісно пов’язаний практично з усіма іншими функціями в будь-якій компанії, а також із процесами за межами компанії, що породжує потребу в розвинутих інформаційних системах та взаємодії між відділами. Впровадження комп'ютерів і програмного забезпечення зробило істотний вплив на процес придбання. Для забезпечення постійної ефективності потрібні гарні навички управління.

Етапи здійснення закупівель.

Тут буде представлено тільки короткий опис широкого кола аспектів будь-якої системи здійснення закупівель. Незважаючи на те, що багато з цих дій по здійсненню закупівель можуть бути компьютеризовні, багато компаній як і раніше роблять їх вручну.

Важливими етапами закупівель є наступні:

1.Визначення потреби.

2. Опис потреби з точним визначенням потрібних характер стік і кількості товарів чи послуг.

3. Визначення та аналіз можливих джерел постачання.

4. Визначення ціни та умов.

5. Підготовка і розміщення замовлення на закупівлю.

6. Контроль виконання замовлення і / або експедирування.

7. Отримання і перевірка товарів.

8. Обробка рахунку та оплата.

9. Облік.

Визначення потреби.

Будь-яка закупівля починається з визначення потреби, існуючого в компанії. Службовець, який відповідає за даний вид діяльності, повинен знати, які індивідуальні потреби підрозділи - що, скільки коли необхідно. Маючи таку інформацію, часто можна отримати сировину зі складу. Іноді такі потреби задовольняються переміщенням надлишку товару з іншого підрозділу. Рано чи пізно, звичайно, може виникнути необхідність та в покупці нових товарів. Частіше все потреба в закупівлях виникає у виробничих або інших відділі використовують сировину. Заявки на придбання офісного обладнання повинні надходити від керуючого офісом або контролера компанії. Розмір заявок надходить від відділу продажів, або рекламного відділу, або дослідницьких лабораторій. Часто спеціальні форми заявок називають їх джерело; там, де це не принципово, для кожного відділу постачання можуть застосовуватися відмінні номери кодів. Відділ постачання відповідає за задоволення потреб відділів використовують сировину. Керуючий постачанням повинен стежити не тільки за тим, щоб потреби були як можна більш стандартними за характером, але і за тим, щоб передбачати потребу і виключити надмірну кількість "термінових" заявок. Оскільки відділ постачання в курсі тенденцій ціни і загальних умов ринку, завчасне розміщення заявок може бути важливою умовою захисту від браку сировини і зростання цін на нього. Участь відділу закупівель і раннє залучення постачальника, часто в якості членів команди по розробці нової продукції забезпечує отримання інформації, яка може призвести до скорочення витрат, більш швидкому проведенню маркетингу і більшої конкурентоспроможності.

Існує також можливість впливу на вартість. Оскільки краща можливість виграти у вартості реалізується на стадії визначення потреби (розробки концепції виробництва та проекту), то керуючий постачанням і постачальник можуть внести більший внесок саме на цій стадії, а не пізніше, а стадії процесу придбання.

Точний опис необхідного товару чи послуги. Жоден постачальник не буде займатися закупівлею, не знаючи точно, що необхідно для відділів-споживачів сировини. З цієї причини важливо мати точний опис потреби, артикулу товару або послуги, які запитуються. Відділ закупівель і відділ-споживач сировини, або команда з перехресними функціями з пошуку джерел постачання, розділяють відповідальність за точний опис потрібного товару чи послуги.

Покупець повинен переглянути специфікації, якщо можна запропонувати кращу модифікацію товару. Іноді спостерігається дефіцит необхідного товару, і його замінник у цьому випадку буде єдиною обґрунтованою альтернативою. Оскільки умови ф'ючерсних ринків відіграють таку важливу роль, то має сенс досягти високого ступеня взаємодії) між відділом закупівлі та відділом специфікації на ранній стадії визначення потреби. У кращому випадку, неточне опис товару можна обернутися втратою часу; в гіршому випадку, воно може мати серйозні фінансові наслідки і викликати збій у постачанні, конфлікти, позбавить можливості поліпшення продукту або послуги і втрату поваги і довіри постачальника.

Оскільки відділ закупівель - це останній відділ, який розглядає специфікацію товару, перш ніж вона буде відправлена ​​постачальнику необхідність в остаточній перевірці очевидна. Така перевірка буде неможлива, якщо персонал відділу закупівель незнайомий з необхідним продуктом, характеристиками придбаного продукту повинні бути адресовані знову покупцеві або команді з пошуку джерел постачання; вони не повинні вирішуватися в односторонньому порядку відділом постачання.

Вибір можливих джерел постачання.

Вибір постачальника становить важливу частину функції закупівель та включає пошук кваліфікованих джерел постачання та оцінку можливості своєчасної поставки та надання необхідних послуг до і після продажу. Серед основних відомостей, що зберігаються в електронному вигляді або в книгах обліку, в ефективному відділі постачання повинна бути наступна інформація:

1. Діючі контракти, відповідно до яких розміщуються замовлення.

2. Товарна класифікація закуплених виробів.

3. Облік постачальників.

З багатьма видами товарів, які постійно використовуються компанією, особливо тими, для яких існує відкритий і вільний ринок, за якими практично завжди можна отримати котирування цін, не буває проблем. Проте зустрічаються випадки, коли тендер проводиться і на товари загального користування, як, наприклад, канцелярські товари.

Визначення ціни та умов.

Аналіз і вибір постачальника ведуть до розміщення замовлення. Незважаючи на те, аналіз пропозицій і вибір постачальника є питанням суб'єктивної оцінки, це, тим не менш, логічні кроки в процесі здійснення закупівель. Ряд компаній застосовують просту форму оцінки пропозицій при їх аналізі, але універсальної практики в цьому не існує. Багато замовлень на закупівлю розміщуються в результаті тендеру, а наприклад, після ознайомлення з прайс-листом або в ході переговорів.

Підготовка замовлення на закупівлю. Розміщення замовлення на закупівлю включає заповнення форми замовлення, якщо в якості альтернативи не використовується угоду з постачальника на продаж товару або поставка товару на підставі загального замовлення. Не використання відповідної форми може обернутися серйозними юридичними ускладненнями. Більш того, угода може бути не врахована належним чином. Тому, навіть якщо замовлення здійснюється по телефону, він повинен бути продубльований у письмовій формі. У екстрених випадках доцільніше відправити машину за товаром до звичайної процедури подачі заявок і оформлення замовлення на закупівлю. Але ні за яких обставин - крім закупівель за невеликі готівкові гроші - сировина не повинне закуповуватися без якого-небудь письмового (або електронного) заказу.

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]