Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1uMetodPrep_RNG_RPR.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
138.24 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХаркІвський нацІональний медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено

на методичній нараді кафедри онкології

Зав. кафедри

д.м.н., професор Старіков В.І.

“ ” ТРАВНЯ 2009 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для викладачів до практичного заняття

Курс 5

Факультет: Медичний (спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»)

Навчальний предмет: онкологія

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1

Тема: № 1. Пухлини ГУБИ, СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА, РАк гортані, рак щитовидної залози

кількість навчальних годин -5

Харків 2009

I. Актуальнiсть теми.

Пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота посідають чільне мiсце у структурi злоякiсних пухлин. Рак нижньої губи частiше виникає у чоловіків, які зазнають тривалого впливу зовнiшнiх факторiв, таких як змiни вологостi, температури, тривала iнсоляцiя, палiння тютюну, хронiчна травматизація губ. Виникненню раку слизової оболонки ротової порожнини сприяють хронiчна травматизація гострими уламками зубiв, невдало пристосованими протезами, хронiчнi опiки етиловим алкоголем, гострою та гарячою їжею, паління. Усвідомлення цих етiологiчних чинників повинно спрямовувати студента на недопустимість шкідливих звичок i проведення бесiд серед населення. Необхiдне також знання можливостей оперативного втручання, променевої терапiї у вилікуванні пухлин вказаної локалізації.

Значна поширеність таких канцерогенних впливів, як паління тютюну, хронічні запальні процеси в гортані робить актуальним вивчення теми по раку гортані. Знайомство с цими темами дає змогу орієнтуватися в можливостях сучасних методів лікування.

Рак щитовидної залози є найбільш поширеною пухлиною ендокринної системи. Статистичні дані свідчать що темпи приросту РЩЗ за останнє десятиріччя в Україні становили 131–135%, що значно перевищує показники інших онкологічних захворювань. На теперішній час РЩЗ становить близько 1,5-2% від усіх злоякісних новоутворів. В останні роки в світі простежується тенденція щодо зростання захворюваності на цю патологію. І хоча певний відсоток зростання захворюваності пов’язаний з впровадженням у клінічну практику сучасних методів обстеження хворих, все ж існують дані про дійсне зростання захворюваності на РЩЗ, що обумовлено цілою низкою чинників, в тому числі і впливом факторів довкілля.

ІІ. Навчальна мета: Поглибити рівень теоретичних і практичних знань студентів з питань патологічної анатомії, клініки, особливостей клінічного перебігу, ускладнень, діагностики, дифдіагностики та сучасного спецлікування пухлин губи, порожнини рота. Засвоєння студентами етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики та сучасних принципів лікування раку гортані (РГ) та щитовидної залози (РЩЗ), навчити студентів використовувати отримані знання в постановці діагнозу і призначенні лікування.

Знати:

Клінічну картину доброякісних пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, гортані, щитовидної залози.

Класифікацію, клінічні прояви, ускладнення, діагностику раку нижньої губи, слизової оболонки порожнини рота, гортані, щитовидної залози.

Методи комбінованого лікування раку нижньої губи, слизової оболонки порожнини рота, гортані, щитовидної залози.

Вміти:

На підставі аналізу скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, виявити основні синдроми пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота, поставити попередній діагноз.

Зібрати анамнез у хворого на РГ і РЩЗ і зробити його аналіз.

Виконати пальпацію щитовидної залози і підборідних, підщелепних, шийних, надключичних лімфовузлів.

Опрацювати план обстеження хворого на РГ і РЩЗ і, ґрунтуючись на даних обстеження хворого, сформулювати клінічний діагноз і призначити план лікування Призначати додаткові методи обстеження та оцінити їхні дані Проводити диференціальну діагностику, поставити остаточній діагноз. Призначати лікування Проводити реабілітаційні та профілактичні заходи

ІІІ. Виховна мета: сприяти вихованню у студентів принципів онкологічної деонтології на конкретних клінічних прикладах, на конкретних прикладах сприяти вихованню у студентів відповідного відношення до паління як одного з найважливіших чинників виникнення РГ, а також націлянню студентів на проведення санітарно-просвітницької роботи з цієї проблеми серед хворих і населення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]