Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МК-ОЕП,2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
125.44 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЗ “ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Кафедра туризму та готельного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація туризму « (ОЕП) для студентів ІІ курсу спеціальності «Туризм»

Луганськ - 2011

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2

Тема: Ретроспекція екскурсійної діяльності в Україні (семінар)

Мета: виявити специфіку та основні етапи розвитку екскурсійної справи в Україні.

Питання для обговорення

1. Підходи до періодизації розвитку екскурсійної справи.

2. Фундатори екскурсійної справи України.

3. Роль «Руської трійці» у розвитку екскурсійної справи.

4. Особливості розвитку екскурсійної справи в Україні.

5. Охарактеризуйте етапи розвитку екскурсійної справи в Україні.

6. Особистості в екскурсійній справі. Їх внесок у розвиток екскурсійної справи в Украъні.

7. Роль наукових товариств у розвитку екскурсійної справи.

8. Утворення Кримсько-Кавказського гірського клубу та його внесок у розвиток

екскурсійної справи в Україні.

9. Перші туристичні путівники та їх автори.

10. Перші екскурсійні організації в Україні.

11.Сучасний стан та перспективи розвитку екскурсійної справи в Україні.

Контрольні запитання

1. Назвіть часові рамки основних періодів розвитку екскурсійної справи, які

виділяє С. Дьякова.

2. У чому полягає особливість розвитку екскурсійної справи в Україні?

3. Які роки називають «золотим часом» краєзнавства?

4. Яку роль відіграв В.І. Петр у розвитку екскурсійної справи?

5. Які наукові центри займалися популяризацією наукових знань засобами екскурсій?

6. Назвіть перше екскурсійне бюро та розкрийте його роль у розвитку

екскурсійної справи в Україні.

Самостійна робота

1. Напишіть реферат «Фундатори екскурсійної справи в Україні».

Література: основна 1, 2, 3, 4, 5; додаткова 1,3.

Практичне заняття № 3-5 Тема: Сутність екскурсії та її складові (семінар)

Мета: виявити сутність екскурсії, її основні ознаки та функції, основні складові.

Питання для обговорення

 1. Розкрийте сутність поняття «екскурсія».

 2. Прокоментуйте ознаки та функції екскурсії.

 3. Складові елементи екскурсії.

 4. Вимоги до формулювання теми екскурсії.

 5. Розкрийте зміст екскурсії (мета, ідея, підтема, композиція, назва).

 6. Маршрут екскурсії та принципи його побудови. Схема маршруту.

 7. Екскурсійні об’єкти: особливості та критерії їх підбору до екскурсії.

 8. Особливості складання контрольного та індивідуального текстів екскурсії.

 9. Структура індивідуального тексту.

 10. Сутність поняття «портфель екскурсовода». Особливості комплектування.

 11. Поняття про технологічну карту екскурсії. Зміст та особливості складання.

 12. Технічна документація до екскурсії, особливості складання пакету документів.

Контрольні запитання

 1. Розкрийте сутність екскурсії та назвіть її ознаки.

 2. Розкрийте функції екскурсії.

 3. Що відносять до складових елементів екскурсі?

 4. Поясніть терміни: «тема екскурсії», «підтема», «композиція», «назва екскурсії».

 5. У чому полягає діяльність екскурсовода як педагога?

 6. Назвіть звсоби активізації уваги екскурсантів?

Самостійна робота

 1. Ознайомтесь із рекомендованою до заняття літературою та напишіть конспект теми, яка виноситься на модульний контроль: «Екскурсійна методика та її специфіка».

 2. Ознайомтесь з документацією щодо оформлення екскурсії (та підготуйте бланки (згідно стандартів, див. додатки).

Література: основна 1, 2, 3, 4, 5; додаткова 1,3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6-8

Тема: Показ та розповідь як основні елементи екскурсії (семінар, 4 години)

Мета: ознайомитися із загальною та окремими екскурсійними методами;

виявити особливості методів показу та розповіді.

Питання для обговорення

1. Екскурсійна методика. Основні поняття екскурсійної методики.

 1. Поняття про показ. Його сутність.

 2. Мета показу. Умови щодо більш ефективного показу екскурсійних об’єктів.

 3. Послідовність у показі.

 4. Ступіні показу. Значення використання ступіней у показі.

 5. Вказівки екскурсовода та їх роль у показі.

 6. Види показу в екскурсії.

 7. Особливості показу як зорової основи екскурсії.

 8. Основні засоби показу у практиці екскурсійної діяльності.

 9. Поняття про екскурсійний об’єкт. Вимоги екскурсійної методики до відбору екскурсійних об’єктів.

 10. Жест як складова частина показу екскурсійних об’єктів.

 11. Розповідь – складова частина екскурсії.

 12. Основні вимоги щодо розповіді екскурсовода.

 13. Форми розповіді

 14. Особливості розповіді.

 15. Прийоми розповіді на екскурсії.

 16. Сутність криз уваги та шляхи їх подолання

 17. Сполучення показу та розповіді в екскурсії.

 18. Використання елементів педагогіки в екскурсіях.

 19. Використання елементів психології в екскурсіях. Організація уваги екскурсантів.

 20. Використання елементів логіки в екскурсіях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.