Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Arhitektyra_vijrobnijchijh_bydivel_i_sporyd.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
9.76 Mб
Скачать

Конспект лекцій з курсу

"Архітектура виробничих будівель і споруд"

Для студентів базового напрямку

7.092101 "Промислове і цивільне будівництво"

Укладачі:

Кінаш Р.І.; Рутковський Зиновій Мирославович

Редактор

Комп’ютерне складання Яремко Богдан Володимирович

Здано у видавництво__________ . Підписано до друку _________.

Формат ____________. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. __________Обл. друк. арк._________.

Наклад. ________ прим. Зам.________

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Поліграфічний центр

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

вул. Ф. Колесси, 2, 79000, Львів

34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]