Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
APTP_lab6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти Украіни

Національний університет“Львівська політехніка”

Релейні системи логічного керування Інструкція

до лабораторної роботи №6

з курсу

“Автоматизація періодичних технологічних процесів“

для стулентів базового напрямку 6.0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтенгоровані технології“

Затверджено

На засіданні кафедри

“Автоматизація теплових

та хімічних процесів“

Протокол № 7 від 05.02.2001 р.

Львів 2001

Релейні системи логічного керування. Інструкція до лабораторної роботи №6 з курсу ” Автоматизація періодичних технологічних процесів” для студентів базового напрямку 6.0925 “Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології“/ В.О.Фединець, І.С.Васильків-ський. Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2001 р.-10с.

Укладачі: В.О.Фединець,к.т.н., доцент

І.С.Васильківський, к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск

Є.П.Пістун, т.д.н.,професор

Рецинзенти:І.Д.Стасюк, к.т.н., доцент

В.П.Кореньков, ст.викл.

Мета роботи: Ознайомитися з принципами використання алгебри логіки для синтезу релейних схем логічного керування, з конструктивними особливостями і принципом дії релейних пристроїв.

Необхідна підготовка: знання основних понять алгебри логіки, принципів синтезу логічних схем.

Основні відомості

Особливістю періодичних технологічних процесів є їх багатостадійний характер. Перехід від однієї стадії до іншої відбувається з допомогою перемикань виконавчих пристроїв (клапанів, помп, тощо). Тому системи автоматичного керування періодичними процесами повинні забезпечувати задану послі-довність перемикань цих пристроїв.Можливі два типи таких систем.

В системах першого типу, якіі називають циклічними, перемикання виконавчих пристроїв здійснюється за наперед заданою програмою (циклограмою) так, що моменти перемикань не залежать від стану об’єкта керування,тобто від ходу технологічного процесу [1].

Системи другого типу називають логічними. Перемикання пристроїв здійснюється в залежності від стану об’єкта керування за сигналами від давачів, які вимірюють параметри технологічного процесу. Якщо той чи інший параметр процесу досягає певного визначеного значення, відповідний давач спрацьовує і подає сигнал на логічний керуючий пристрій, який перемикає виконавчі пристрої.

Логічні керуючі пристрої часто будують на базі електромагнітних реле. Електромагнітне реле зображене на рис.1. Воно показане в одному із своїх станів, коли на обмотки електромагніта 2 напруга не подана. При цьому контакт 5 розімкнутий, а контакт 4 замкнутий.

Якщо на обмотку 2 подати напругу, то воно переходить в інший стан (спрацьовує). При цьому якір 3 переборює опір пружини 1 і притягується електромагнітом 2. При цьому контакт 5 замикається, а контакт 4 розмикається.

Рис.1 Електромагнітне реле: 1-пружина ; 2-електромагніт; 3-якір; 4,5-контакти.

До часових характеристик реле відносяться час спрацювання реле і час відпускання. Час відпускання - час, необхідний для повного розмикання контактів після зняття напруги живлення з обмотки. Статичні характеристики реле: струм спрацювання реле (мінімальний струм в обмотці, при якому контакти із початкового положення переходять в робочий) і струм відпускання.

Оскільки контакти 4 і 5 вмикаються в кола виконавчих пристроїв, тобто керують ними, їх називають замикаючими (5) і розмикаючими (4) контактами. Одне реле може мати одночасно декілька замикаючих і розмикаючих контактів.

Система логічного керування представляє собою схему, яка складена із замикаючих і розмикаючих контактів реле (або іншого комутуючого пристрою), які спрацьовують при одержанні сигналу від давачів.

Для синтезу і аналізу систем логічного керування використовують математичний апарат алгебри логіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]