Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dlya_FK_41-43.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
143.87 Кб
Скачать

6. Список рекомендованої літератури Основна

 1. Про внесення змін до закону України "Про страхування": Закон України від 4 жовтня 2001 р.

 2. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. N 1961-IV

 3. Про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. – N 959

 4. Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. – N 561

 5. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 – N 98/343

 6. Про встановлення та внесення плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. – N 1005

 7. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. – N 1211

 8. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2008

 9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. – N 40

 10. Про встановлення плати за видачу ліцензій: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 р. – № 188,

 11. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. – N 24

 12. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року // Інвестиційна газета: Нормативна база. - 2007. - №6.

 13. Алексєєв І.В. Страхові послуги: навч.посіб. / І.В. Алексєєв, І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 204с.

 14. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. / В.Д. Базилевич — К.: Знання, 1998. — 374 с.

 15. Вовчак О.Д. Страхові послуги: навч. посіб./ О.Д. Вовчак, О.І. Завійська – Львів: Видавництво «Компакт – ЛВ», 2005. – 656с.

 16. Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посіб./ Т.А. Говорушко - К.: ЦНЛ, 2005 . - 400 с.

 17. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – К.:КНЕУ, 2006. -

 18. Страхування : підруч. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

Додаткова

 1. Александрова М. М. Страхування: навч.-метод. посіб. / М.М. Александрова .– К.: ЦУЛ, – 2002.–208 с.

 2. Залєтов О.М. Основи страхового права України./ О.М.Залєтов, О.О. Слісаренко – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003.–384 с.

 3. Залетов А. Н. Страхование в Украине. / А.Н. Залетів – К.: Международная агенция “BeeZone”, 2002.– 452 c.

 4. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція “БІЗОН”, 2006.– 688 c.

 5. Емельянова Т. Особенности роботы страховых брокеров и посредников в Европе / Емельянова Т.// Финансы. – 2010. – №1. – С.18-21

 6. Концептуальні засади страхування ризиків у сільському господарстві // Фінансовий ринок України. – 2010.- №3. – С. 26-30

 7. Лінчинський Я.О. Конкурентоспроможність сектору страхових послуг України / Я.О. Лінчинський // Економіка і держава. – 2007. - №2. - С.42-45

 8. Мних М.В. Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи/ М.В.Мних// Інвестиції: практика та досвід. - 2009. -№4. - С.33-35

 9. Никонович А. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирішення / А.Никонович // Економіст. – 2006. - №1. – С. 41-43

 10. Ротова Т.А. Страхування: навч. посіб./ Т.А. Ротова, Л.С. Руденко — К.: КНЕУ, 2001.—400с.

 11. Справочник по страховому бизнесу / Под ред. 3. А. Уткина. — М.: Тандем, 1999.—416с.

 12. Самойловський А.Л. Страхування як фактор макроекономічної рівноваги та напрямки інтенсифікації ролі страхування в економіці країни /А.Л. Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №1. - С. 26-30

 13. Ткаченко Н.В. Страхування: підруч./ Н.В. Ткаченко – К.: Ліра – К, 2007. – 376 с.

 14. Шаров О. Концептуальні засади створення конкурентноспроможного ринку фінансових послуг / О.Шаров //Фінансовий ринок України. - 2008. - №7-8. -С.19-21

 15. Шірінян Л.В. Незалежний рейтинг ринку страхування в Україні /Л.В. Шірінян // Фінанси України. – 2008. - №11. – С. 118-125

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]