Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ 6.106.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
583.17 Кб
Скачать

Практичне заняття № 11, 12, 13

Тема 8. Особливості обліку господарських процесів

Мета заняття: ознайомитися з особливостями обліку виробництва та реалізації.

Контрольні питання:

1. Види господарських процесів та їх характеристика.

2. Особливості обліку процесу заготівлі.

3. Особливості обліку процесу виробництва.

4. Особливості обліку процесу реалізації.

Завдання 8.1. (процес придбання)

Необхідно:

 • визначити фактичну с/вартість матеріалів на початок та кінець періоду;

 • відповідну суму ТЗВ списати на витрати виробництва.

Дані для виконання:

 • початкове сальдо по рах. 201/куп. – 200 грн., по рах. 201/ТЗВ – 10 грн;

 • купівельна вартість матеріалів, що надійшли протягом місяця – 400грн., ТЗВ – 50 грн;

 • на виробництво в поточному місяці списані матеріали на – 300 грн.

Завдання 8.2. (процес придбання)

Необхідно простежити на підставі наведених даних рух виробничих запасів, оцінка яких здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Дані для виконання:

1) на початок місяця залишок матеріалів на підп-ві склав – 150 одиниць

по ціні 10 грн. за одиницю;

2) на протязі місяця надійшло 30 од. по 15 грн за од. і 40 од. по 20 грн.;

3) в кінці м-ця було реалізовано – 70 од. по середньозваженій собівртості.

Розрахунок проводити по формулі:

С з/с = К п х Ц п + К н х Ц н / К п + Кн,

де Кп – кількість матеріала на початок місяця;

Кн - кількість матеріалів, що надійшли;

Цп – ціна початкова;

Цн – ціна надходження.

Рух матеріалів

Кількість,

шт.

Ціна однієї

одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Залишок на початок місяця

150

10

?

Надходження:

30

40

15

20

?

?

Всього

?

х

?

Списано матеріалів

70

?

?

Залишок на кінець місяця

?

?

?

Завдання 8.3. (процес виробництва)

Необхідно скласти калькуляцію собівартості виготовленої продукції.

Дані для виконання:

Випущено холодильників – 130 шт. Витрати за місяць: матеріали -60995 грн.; комплектуючі вироби – 48114 грн.; ТЗВ – 759 грн.; заробітна плата – 5225 грн.; відрахування на соціальні заходи – 1933 грн.; загальновиробничі витрати – 12974 грн.

Завдання 8.4. (процес виробництва)

Необхідно:

 • розподілити загальновиробничі витрати;

 • скласти бух. проводку на списання загальновиробничих витрат;

- визначити виробничу с/вартість виготовленої продукції.

Дані для виконання:

 1. Калькуляція однієї пари панчіх

Стаття

Витрати на 1 пару, грн.

Сировина і матеріали

Основна заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Загальновиробничі витрати

Разом

0,6

0,4

?

?

?

 1. Калькуляція однієї пари шкарпеток

Стаття

Витрати на 1 пару, грн.

Сировина і матеріали

Основна заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Загальновиробничі витрати

Разом

0,8

1,0

?

?

?

Завдання 8.5. (процес виробництва)

Необхідно:

 • проставити кореспонденцію рахунків по господарським операціям;

 • скласти відомість розподілу загальновиробничих витрат;

 • калькуляцію виробничої собівартості виготовленої продукції, грн.

Дані для виконання:

Реєстр господарських операцій підп-ва ТзОВ „ Чобіток”

№ з/п

Первинний документ та зміст господарської операції

Сума, грн.

1

2

3

1

ЛЗК. Відпущено мат-ли зі складу в виробництво для

виготовлення:

 • черевиків жін.

 • босоніжок жін.

 • босоніжок дитячих

14100

10900

2500

2

РПВ. Нараховано з/п працівникам основного виробництва за виготовлення:

- черевиків жін.

 • босоніжок жін.

- босоніжок дитячих

6000

4000

2000

3

Розрахунок бухгалтерії. Проведено відрахування на соцзаходи від заробітної плати працівників, що виготовляють:

- черевики жін.

 • босоніжки жін.

- босоніжки дитячих

?

?

?

4

Вимога. Відпущено матеріали зі складу для поточного ремонту будівель цехів

1500

5

Розрахунок бухгалтерії. Нараховано амортизацію будівель

600

6

РПВ. Нараховано зарплату цеховому персоналу

3500

7

Розрахунок бухгалтерії. Проведено відрахування на соціальні заходи ( див. оп. 6)

?

1

2

3

8

Відомість розподілу. Списано загальновиробничі витрати на собівартість:

- черевиків жін.

 • босоніжок жін.

- босоніжок дитячих

?

?

?

9

Накладні. Оприбутковано на склад готову продукцію

?

Зразок відомості розподілу загальновиробничих витрат

Вид продукції

Основна з/плата працівників, грн.

Коефіцієнт розподілу

Загальновиробничі витрати, грн.

Черевики жін.

Босоніжки жін.

Босоніжки дит.

Разом

Зразок калькуляції виробничої собівартості виготовленої продукції, грн.

Стаття

калькуляції

Черевики жіночі

(1100 пар)

Босоніжки жіночі

( 1200 пар)

Босоніжки дитячі

(800 пар)

Витрати

разом

Витрати

на одну пару

Витрати

разом

Витрати

на одну пару

Витрати

разом

Витрати

на одну пару

1

2

3

4

5

6

7

Сировина і

матеріали

Заробітна плата

Відрахування

на соціальні заходи

1

2

3

4

5

6

7

Загальновиробничі витрати

Разом

Завдання 8.6. (процес реалізації)

Необхідно:

 • проставити кореспонденцію по господарським операціям;

 • вказати первинні документи

 • визначити невідомі суми;

 • розрахувати кінцевий фінансовий результат від продажу продукції.

Дані для виконання:

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відпущені зі складу матеріали для упакування продукції, призначеної для продажу

365

2

Сплачено з поточного рахунку за доставку продукції,

призначеної для продажу

600

3

Нараховано зарплату працівникам за навантаження продукції, призначеної для продажу

500

4

Проведено відрахування на соціальні заходи із зарплати

?

5

Надійшла на поточний рахунок виручка від продажу

в дохід підприємства

36000

6

Визначено суму ПДВ з операції продажу

?

7

Списано фактичну с/вартість реалізованої продукції. В

звітному місяці реалізовано 9 приладів (собівартість одного складає 3000 грн.)

?

8

Списано витрати та доходи на фінансові результати

?

9

Нараховано податок на прибуток

?

10

Відображено фінансовий результат від продажу продукції

?

Завдання 8.7. (процес реалізації)

Необхідно:

 • скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями;

 • обчислити необхідні суми;

 • визначити фінансовий результат

Дані для виконання:

 • списано фактичну собівартість реалізованої продукції – 500 грн.;

 • списано витрати на збут – 120 грн.;

 • надійшла виручка від продажу продукції – 900 грн.;

 • визначено суму ПДВ – ?

 • нараховано акцизний збір – 80 грн.