Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 3 МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННО...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Тема 3. Методологія побудови систем електронного бізнесу

  1. Багатоцільовий підхід до вирішення завдань електронного бізнесу.

  2. Інформації технології, та їх застосування в системі електронного бізнесу.

  3. Вибір програмного забезпечення електронного магазину.

  4. Інтернет-маркетинг.

  5. Ціноутворення в Інтернет-економіці.

1. Багатоцільовий підхід до вирішення завдань електронної комерції

До теперішнього часу оптимізаційні завдання в системі електронної комерції ставилися і вирішувалися переважно як одноцільові. У моделях таких завдань був присутній лише один критерій. Проте, одноцільовий підхід може бути виправданий лише тоді, коли показник, прийнятий за критерій, є вирішальним (абсолютно домінуючим), а неточність використовуваних в розрахунках вихідних даних достатньо мала. Тим часом в реальних ринкових умовах Інтернет-економіки таких умов немає.

Багатоцільовий підхід є необхідним методичною основою (для подолання певного ступеня неточності і неповноти початкових). Даних, використовуваних для вирішення оптимізаційних завдань.

Серйозною перешкодою до практичного використання багатоцільового підходу до вирішення завдань було те, що була відсутня розроблена концепція багатоцільової оптимізації, зокрема, не були сформульовані принципи, якими слід керуватися при виборі доцільного складу критеріїв оптимальності, що підлягають включенню в багатоцільову модель оптимізаційного завдання. Були відсутні методики визначення коефіцієнтів важливості для критеріїв оптимальності. В даний час вказані проблеми в більшій частині вирішені.

Практична реалізація багатоцільового підходу до вирішення оптимізаційних завдань в системі електронної комерції забезпечить отримання| порівняно більшого економічного ефекту від впровадження в практичну діяльність результатів вирішення і оптимізаційних завдань за рахунок реалізації принципу синергізму.

2. Інформаційні технології, вживані в системах електронної комерції

Розвиток ринку інформаційних технологій здійснювався у відповідності із двома моделями: вертикальною і горизонтальною. Вертикальні – є сукупністю підприємств, що самі займаються продажем власної продукції, а також здійснюють її обслуговування за допомогою спеціальних служб підтримки. Горизонтальні – дозволяють придбати комп’ютер, що складається з компонентів і програмного забезпечення, створених різними виробниками. Ця модель в даний час є домінуючою. На її основі і створюються інформаційні технології для потреб електронної комерції.

Використовувані інформаційні технології для забезпечення ефективного функціонування системи електронної комерції можуть бути підрозділені на два великі класи:

1) комунікаційні (електронний обмін даними, електронна пошта, Інтернет, Інтранет, корпоративні портали, платіжні системи);

2) ті, що забезпечують необхідний рівень безпеки транзакцій.

Одній з основних технологій, що підтримують взаємодію бізнес-бізнес, є технологія електронного обміну даними (ЕОД) - вона включає обмін стандартизованою, структурованою інформацією між організаціями, що допускають прямий зв’язок між своїми комп’ютерними системами і обмежують залучення людей і повторне введення інформації. З її допомогою реалізується метод кодування послідовних транзакцій і їх обробки в реальному режимі часу. ЕОД позбавляє від необхідності обробки, поштової розсилки і повторного введення в комп’ютери паперових документів.

Електронна пошта (e-mail) – це мережева служба, яка надає користувачам можливість посилати і отримувати електронні повідомлення. . Електронна пошта залишається найважливішою і широко використовуваною технологічною компонентою Інтернету. За допомогою web-сайту можна розширити можливості електронної пошти, надавши авторизованим користувачам (співробітникам, клієнтам, постачальникам) право доступу до найсвіжіших корпоративних даних, що містяться в інформаційній системі компанії. За допомогою електронної пошти можна влаштовувати телеконференції і телемости в режимі реального часу і т.д.

Другий клас технологій призначений для забезпечення безпеки проведення транзакцій. Так, технологія Secure Sockets Layer використовується для захисту транзакцій, забезпечуючи безпечні комунікації і електронну комерцію в мережі Інтернет.

Платіжна система Інтернету – це технологія проведення розрахунків між фінансовими структурами, бізнес-організаціями і Інтернет користувачами в процесі купівлі-продажу товарів і послуг через Інтернет. Саме платіжна система дозволяє перетворити службу по обробці замовлень або електронну вітрину на повноцінний магазин зі всіма стандартними атрибутами: вибравши товар або послугу на web-сайті| продавця, покупець може здійснити платіж, не відходячи від комп’ютера.

Відомі також технології, пов’язані:

•із автоматичною ідентифікацією товарів на базі прочитування і розпізнавання штрихових кодів, ця технологія повинна допускати не більше, ніж одну помилку на 32 млн. прочитуваних символів;

• з використанням різних комунікацій;

• із забезпеченням необхідного рівня безпеки здійснення транзакцій;

• із побудовою корпоративних інформаційних порталів;