Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билеты_по_ОТ_и_ТБ.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
100.1 Кб
Скачать

1.Визначення поняття: працівники оперативні ( чергові) ( Розділ III, п. 3.1.)

працівники оперативні (чергові) - працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань;

2.Однолінійні схеми електропостачання ( Розділ IV, п. 3.3., 3.5.)

3.3. Для кожної електроустановки повинні бути складені і затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання.

Усі зміни в схемах електроустановок, зроблені під час експлуатації, повинні відображатись у схемах і кресленнях та бути підтверджені записами в оперативному журналі, які вказують причину і дату внесення змін та прізвище особи, яка внесла зміни.

Відомості про зміни в схемах повинні доводитися до всіх працівників (із записом в оперативному журналі), для яких є обов'язковим знання цих схем.

3.5. Комплект необхідних схем електропостачання повинен бути на робочому місці в особи, відповідальної за електрогосподарство.

Комплект оперативних схем електроустановок даного цеху, дільниці та електроустановок, електрично з’єднаних з іншими цехами і дільницями, повинен зберігатись у чергового цеху, дільниці.

Основні електричні схеми електроустановки вивішуються на видному місці в приміщенні даної електроустановки.

3.Профілактичні випробування кабельних ліній ( Розділ VII, п. 2.19.)

2.19. Кабельні лінії повинні проходити профілактичні випробування згідно з таблицею 5 додатка 1 до цих Правил.

Необхідність у позачергових випробуваннях КЛ, наприклад, після ремонтних робіт або розкопувань, пов’язаних з розкриттям трас, а також після автоматичного вимкнення КЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, на балансі якого перебуває ця лінія.

4. Періодичність огляду ку ( Розділ VII, п. 9.16.)

9.16. Під час огляду конденсаторної установки перевіряють:

 • справність огорожі, цілість замків, відсутність сторонніх предметів;

 • відсутність пилу, бруду, тріщин на ізоляторах;

 • температуру навколишнього повітря в найгарячішому місці приміщення, в якому встановлена батарея;

 • відсутність спучування стінок конденсаторів та слідів витікання просочувальної рідини (масла, совтола тощо) з них; наявність плям просочувальної рідини не є причиною для зняття конденсаторів з експлуатації - такі конденсатори слід узяти під нагляд;

 • цілісність плавких вставок (зовнішнім оглядом) у запобіжниках відкритого типу;

 • значення сили струму і рівномірність навантаги окремих фаз батареї конденсаторів;

 • значення напруги на шинах конденсаторної установки або на шинах найближчої РУ;

 • справність кола розрядного пристрою;

 • справність усіх контактів (зовнішнім оглядом) електричної схеми увімкнення батареї конденсаторів (струмопровідних шин, заземлення, роз'єднувачів, вимикачів тощо);

 • наявність і справність блокування для безпечної експлуатації;

 • наявність і справність засобів захисту (спеціальної штанги тощо) та засобів гасіння пожежі.

Позачергові огляди конденсаторних установок здійснюються у разі:

 • появи розрядів (тріску) у конденсаторних батареях;

 • підвищення напруги на затискачах або температури навколишнього повітря до значень, близьких до граничнодопустимих.

Про результати огляду повинен бути зроблений відповідний запис в оперативному журналі.

Білет № 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]