Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билеты_по_ОТ_и_ТБ.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
100.1 Кб
Скачать

3. В якому разі трансформатор аварійно виводиться з роботи ( Роздліл VII, п. 4.32.)

4.32. Трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи в разі виявлення:

 • сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині трансформатора;

 • перевищення нормованих температур нагрівання трансформатора за нормальної навантаги й охолодження;

 • викиду масла з розширника чи розриву діафрагми вихлопної труби;

 • течі масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопокажчика.

Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів.

4. Строки та регламенти оглядів аб ( Розділ VII, п. 10.22., 10.26., 10.27.)

10.22. Обслуговування акумуляторних установок повинно бути покладено на працівника, навченого правилам експлуатації АБ.

На кожній акумуляторній установці повинен бути журнал АБ для запису результатів оглядів та обсягів виконаних робіт.

10.26. Огляд АБ здійснюють:

 • оперативні працівники - один раз на добу;

 • майстер або начальник підстанції - два рази на місяць;

 • на підстанціях без постійного чергування оперативних працівників - спеціально навчені експлуатаційні (електротехнічні та електротехнологічні) працівники, одночасно з оглядом обладнання; а також спеціально виділена особа - за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство.

10.27. Під час поточного огляду перевіряють:

 • значення напруги, густини і температури електроліту в контрольних елементах (напруга та густина електроліту в усіх елементах повинна бути перевірена не рідше ніж один раз на місяць);

 • значення напруги та сили струму підзарядження основних і додаткових акумуляторів;

 • рівень електроліту;

 • правильність положення накривних пластин;

 • цілісність акумуляторів;

 • чистоту в приміщенні;

 • наявність виділення бульбашок газу з акумуляторів;

 • рівень та колір шламу в акумуляторах з прозорими баками.

Білет № 12

1. Обов'язки особи, відповідальної за електроосподарствл споживача ( Розділ IV. П. 1.12.)

1.12. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, з урахуванням енергоємності та складу енергетичного обладнання споживача повинна забезпечити:

 • а) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають:

 • утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЕ, ПБЕЕС, інструкцій з охорони праці та інших НД;

 • дотримання заданих електропередавальною організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності;

 • виконання заходів з підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період;

 • раціональне використання електричної енергії;

 • оптимальні режими перетікання реактивної електроенергії та економічні режими роботи компенсувальних пристроїв;

 • впровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії;

 • своєчасний і якісний ремонт електроустановок;

 • запобігання аваріям та травматизму в електроустановках;

 • безпечну експлуатацію електроустановок;

 • підвищення надійності роботи електроустановок;

 • навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕС, ПУЕ, ПКЕЕ, ППБ, посадових та експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічних (електротехнологічних) працівників;

 • охорону навколишнього природного середовища (залежно від покладених функцій);

 • б) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії струмоприймачів екологічної та аварійної броні;

 • в) підвищення рівня промислової безпеки, розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку;

 • г) експлуатацію електроустановок відповідно до вимог Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867;

 • ґ) розроблення та дотримання норм витрат палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки;

 • д) проведення технічного опосвідчення електроустановок;

 • е) ведення обліку та контролю за споживанням електричної енергії та потужності та розроблення заходів щодо їх зниження. Виконання встановлених режимів електроспоживання;

 • є) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання;

 • ж) облік та аналіз нещасних випадків, що сталися в електрогосподарстві, а також вжиття заходів щодо усунення причин їх виникнення;

 • з) розроблення інструкцій з експлуатації електроустановок та мереж, інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки та програм підготовки персоналу для працівників електротехнічної служби;

 • и) надання інформації на вимогу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду відповідно до вимог НД;

 • і) ведення документації з електрогосподарства відповідно до вимог НД;

 • ї) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях працівників згідно з вимогами розділу VІ цих Правил.

Обов’язки спеціалізованої організації щодо обслуговування та/або експлуатації електроустановок споживача визначаються у договорі про надання послуг щодо обслуговування цих електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]