Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты ІМ 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
160.26 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

Спеціальність: Інформаційні мережі зв’язку

“Затверджую”

Зав.кафедрою метрології проф.Козаченко М.Т.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ З МСС і КЯ 2011-2012

Частина 2

 1. Як стати гідним приймати участь у проведенні державою единої технічної та економічної політики у сфері стандартізації, метрології, керування якістю та сертифікації, спрямованої на захист інтересів вітчизняних виробників, операторів зв`язку та споживачів послуг зв`язку.

 2. Теоретичні основи стандартизації, застосування рядів переважних чисел на підставі геометричної прогресії. Які зручні властивості таких рядів для застосування у техніці як переважних?

 3. Для напруги складної форми, осцилограма якої та масштаби по осях Y, В/поділку, та Х, с/поділку, наведені у таблиці нижче, визначити параметри процесу: Основні характеристики вольтметрів подані у технічних паспортах вольтметрів, які є на робочих місцях.

Типи вольт-метрів

Очікані

покази, В

(по шка-лах воль -тметрів)

Розрахувати параметри напруги, В

Коефіцієнти, теоретичні значення

Осцилограма процесу

Коефі-цієнт КY,

В/поділ-ку

Коефі-цієнт розг. с/поділку

Um, В

Ucвз, В

U,В

Ка

Кф

Ку

В7-26

В3-38

В3-42

В4-13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10 В/под..

10 мкс/ под.

 1. Які форми та методи технічного регулювання у галузі телекомунікацій України застосовані для реалізації єдиної технічної та економічної політики, спрямованої на захист інтересів вітчизняних виробників, операторів зв`язку та споживачів послуг зв`язку?

 2. Теоретичні основи стандартизації, застосування рядів переважних чисел на підставі арифметичної прогресії. Навести приклади стосовно галузі телекомунікації та дати пояснення.

 3. Відповісти на знаки запитання. Параметрі вольтметрів – у таблиці інд.завдань.

Типи вольт-метрів

Очікані

покази, В

(по шка-лах воль -тметрів)

Розрахувати параметри напруги, В

Коефіцієнти, теоретичні значення

Осцилограма процесу

Коефі-цієнт КY,

В/поділ-ку

Коефі-цієнт розг. с/поділку

Um, В

Ucвз, В

U,В

Ка

Кф

К у

В7-26

В3-38

В3-42

В4-13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 В/под..

10 мкс/ под.

1 Роль МСС і УЯ у реалізації цілей державної політики у галузі телекомунікації, інтеграції у ЕС та приєднанні до GII.

2 Застосування електронних вольтметрiв для вимірювання параметрів періодичних напруг складної форми. Визначення похибок опосередкованих вимірювань коефіцієнту усереднення.

3 Які значення повинні мати перши три члени ряду переважних чісел R20 (на підставі геометричної прогресії) для утворення рівнодістантних інтервалів від 0,1 до 1,0?

 1. Політика забезпечення якості послуг телекомунікацій та їх доступності.

 2. Застосування електронних вольтметрiв для вимірювання розмаху періодичних напруг складної форми. Порядок користування відкритим та закритим типами входу.

 3. Які значення повинні мати перши три члени ряду переважних чісел R5 (на підставі геометричної прогресії) для утворення рівних інтервалів від 10 до 100?

 1. Технічна політика стандартизації у галузі телекомунікацій. Надати приклади з галузі телекомунікацій та пояснення.

 2. Яким чином забезпечуються єдність та необхідна точність вимірювань в країні і як відображено це у законах України “Про телекомунікації” та “Про метрологію та метрологічну діяльність”?

 3. Відповісти на знаки запитання. Параметрі вольтметрів – у таблиці інд.завдань.

Типи вольт-метрів

Очікані

покази, В

(по шка-лах воль -тметрів)

Розрахувати параметри напруги, В

Коефіцієнти, теоретичні значення

Осцилограма процесу

Коефі-цієнт КY,

В/поділ-ку

Коефі-цієнт розг. с/поділку

Um, В

Ucвз, В

U,В

Ка

Кф

Ку

В7-26

В3-38

В3-42

В4-13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10 В/под..

10 мкс/ под.

1 Технічна політика сертифікації (визначення відповідності) засобів та послуг телекомунікацій. Навести приклади стосовно галузі телекомунікації та дати пояснення.

2 Застосування електронних вольтметрiв для вимірювання параметрів періодичних напруг складної форми. Визначення похибок опосередкованих вимірювань коефіцієнта форми.

3 Які значення повинні мати перши три члени ряду переважних чісел R20 (на підставі геометричної прогресії) для утворення рівних інтервалів від 0,1 до 1,0?

1 Ліцензійна та тарифна політика, правове та економічне забезпечення діяльності учасників ринку телекомунікацій. Технічне регулювання у галузі, обов’язковість виконання вимог нормативно-правових актів з МССіКЯ.

 1. Теоретичні основи стандартизації, застосування рядів переважних чисел серії R . Надати приклади з галузі телекомунікацій та пояснення.

3 Відповісти на знаки запитання. Параметрі вольтметрів – у таблиці інд.Завдань.

Типи вольт-метрів

Очікані

покази, В

(по шка-лах воль -тметрів)

Розрахувати параметри напруги, В

Коефіцієнти, теоретичні значення

Осцилограма процесу

Коефі-цієнт КY,

В/поділ-ку

Коефі-цієнт розг. с/поділку

Um, В

Ucвз, В

U,В

Ка

Кф

Ку

В7-26

В3-38

В3-42

В4-13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10 В/под..

10 мкс/ под.

1 Принципи метрологічного забезпечення галузі телекомунікацій. Навести приклади стосовно галузі телекомунікації та дати пояснення.

2 Застосування електронних вольтметрiв для вимірювання параметрів періодичних напруг складної форми. Визначення похибок опосередкованих вимірювань коефіцієнта амплітуди.

3 Які значення повинні мати члени ряду переважних чисел на підставі арифметричної прогресії для утворення 5 рівних інтервалів від 0,01 до 0,1 ?

1 Технічне регулювання, нормативний документ, стандарт, технічний регламент, кодекс установленої практики, технічні умови. Надати приклади з галузі телекомунікацій.

2 Теоретичні основи стандартизації, застосування рядів переважних чисел на підставі геометричної прогресії. Які зручні властивості таких рядів для застосування у техніці як переважних? Навести приклади з галузі телекомунікації.

3 Відповісти на знаки запитання. Параметрі вольтметрів – у таблиці інд.Завдань.

Типи вольт-метрів

Очікані

покази, В

(по шка-лах воль -тметрів)

Розрахувати параметри напруги, В

Коефіцієнти, теоретичні значення

Осцилограма процесу

Коеф. КY,

В/поділ-ку

Коеф. К х, с/поділку

Um, В

Ucвз, В

U,В

Ка

Кф

Ку

В7-26

В3-38

В3-42

В4-13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10 В/под..

10 мкс/ под.

. Об’екти стандартизації та технічного регулювання. Навести приклади стосовно галузі телекомунікації та дати пояснення.

2 Застосування електронних вольтметрiв для вимірювання параметрів періодичних напруг складної форми. Визначення похибок опосередкованих вимірювань коефіцієнта амплітуди.

3 Які значення повинні мати члени ряду переважних чисел R5 (на підставі геометричної прогресії) для утворення рівних інтервалів від 0,1 до 1,0?

1 Встановлені вимоги, призначення, орган з оцінки відповідності, оцінка та підтвердження відповідності, процедура оцінки відповідності. Навести приклади стосовно галузі телекомунікації та дати пояснення.

2 Наведить принципи метрологічного забезпечення в Україні та дайте пояснення, як вони реалізуються у галузі телекомунікацій та інформатизації в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]