Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Частина1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
10.33 Mб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ВКАЗІВКИ

по виконанню графічних робіт

з курсу «Інженерне креслення»

Чернівці - 2010

Матеріали та інструменти для креслення.

Папір для креслень і малюнків застосовують по ГОСТ 597-73. З одного боку папір шершавий (на цій стороні виконують малюнки) а з іншого гладкий (на цій стороні виконують креслення).

Олівці. Від правильного вибору і використання олівця в значній мірі залжить наглядність і виразність креслень. Олівці бувають м’які (М), тверді (Т) і середньої твердості (МТ). (рис.1)

Креслярські дошки конструктивно бувають п’яти видів.

1 – деревяний щит, зібраний з дощечок;

2 і 3 – деревяний щит, зібраний в рамку з заповнювачами і облицьований з обох сторін листами шпону;

4 і 5 – щити із ДСП плити, облицьованої з обох сторін.

Найбільш поширені розміри дощок 750х1000 мм, 500х750 мм, 350х550мм.

Рейсшина – це дерев’яна лінійка розмірами від 560х50х2 мм до 1320х60х2,5 мм.(рис.2)

Кутники бувають двох видів :450х900х450 та 300х600х900. За допомогою кутників проводять вертикальні та похилі лінії.(рис.3.)

Лекалами називають тонкі дерев’яні або пластмасові фігурні пластини з криволінійними обрисами. Лекалами користуються для викреслювання кривих ліній, які неможливо провести циркулем.(рис.4)

Транспортир призначений для побудови та вимірювання кутів. (рис.5а).

Масштабна лінійка має скошені краї, які дозволяють відкладати розміри на кресленнях. (рис.5 б,в).

Готувальня – це набір креслярських інструментів в спеціальному футлярі. В неї входять слідуючі інструменти:

1 - круговий циркуль

2 – циркуль вимірювач

3 – кронциркуль

4 – рейсфедер

5 – вимірювач

6 – подовжувач

7 - круговий рейсфедер

8 – вставка з голкою

9 – вставка для кронциркуля

10 – футляр з запасними голками

11 – викрутка

12 – ручка рейсфедера.

Невеликі кружечки до 10 мм креслять кронциркулем (рис.7а). Круговий циркуль (рис.8) призначений для викреслювання більших кругів. Опорна ніжка 1 циркуля закінчується голкою, закріпленою гвинтом 2. Друга ніжка має зажим для змінних вставок з гвинтом 7. В готовальню входять три види вставок: вставка 4 (рис.8) застосовується для викреслювання кругів олівцем; вставка 3 з круговим рейсфедером – для роботи тушшю; вставка 5 дозволяє використовувати циркуль в якості вимірювача. Для викреслювання кругів великого діаметру використовують подовжувач 6.

Рейсфедер призначений для обведення тушшю ліній креслення.(рис.7б)

Гумка. Для видалення з креслення лишніх ліній використовують гумки – жорсткі – для туші і м’які – для олівців.

Кнопки. До креслярської дошки папір прикріплюють кнопками.

Загальні відомості по технічній графіці. Техніка креслення, дст, ескд.

ЕСКД - єдина система конструкторської документації.

ДСТУ - державні стандарти України.

ГОСТ - государственные стандарты.

В ЕСКД існують умови і правила оформлення креслень, які зібрані в ГОСТ 2.301-68.

ДСТ (ГОСТ) - категорія нормативно-технічного документа.

2 - клас стандартів.

3 - код класифікаційної групи.

01 - порядковий номер стандарту в групі.

68 - реєстрація стандарту (рік реєстрації).

Формати креслень.

Форматом - називається розмір листа паперу, на якому виконують креслення і інші конструкторські документи.

Відповідно до ГОСТ 2.301 – 68 встановлені розміри форматів. Стандарт передбачає застосування п’яти основних форматів: А0, А1, А2, А3, А4.

Формат А4 – являється одиницею вимірювання форматів. Має

розміри 210 х 297.

Формат А3 – 2 формати А4. Має розміри 420 х 297.

Формат А2 – 4 формати А4. Має розміри 594 х 420.

Формат А1 – 8 форматів А4. Має розміри 594 х 841.

Формат А0 – 16 форматів А4. Має розміри 1189 х 841.

Формати креслень визначаються розмірами зовнішньої рамки, яку роблять тонкою лінією.

Щоб креслення мало вигляд, необхідно його правильно оформити. Оформлення починаємо з рамочки. Рамку креслення виконують основною суцільною лінією на відстані 5 мм від верхньої, правої та нижньої межі формату. Між лівою межею і лінією рамки залишають поле завширшки 20 мм для підшивання та брошурування креслень і документів.

На кожному кресленні та конструкторському документі має бути основний надпис (кутовий штамп); його розміщують у правому нижньому кутку креслення. На форматі А4 основний надпис розміщують лише на меншій стороні формату.

1 - ГР 5.06010101 421 2010 (висота букв 7 мм)

2 - Графічна робота № (висота букв 5мм)

3 - Назва теми (Техніка креслення)

4 - Назва роботи (Шрифти)

5 - Стадія (Н - навчальна)

6 - Аркуш

7 - Кількість аркушів

8 - ДВНЗ ЧПК (висота букв 5мм)

Лінії креслень.

Згідно з ГОСТ 2.303-68 у кресленні бува­ють лінії трьох типів:

  • суцільні

  • штрихові

  • штрихпунктирні

Товщина суцільної товстої основної лінії s має бути в межах 0,5-1,4 мм залежно від величини і складності зображення, а також від формату креслення.

Назва, викреслювання, товщина ліній щодо товщини основної лінії мають відпо­відати вказаним в таблиці.

Суцільна товста основна лінія використову­ється для наведення видимого контуру, види­мих ліній переходу й обведення контурів вине­сених перерізів.

Суцільна тонка лінія застосовується для розмірних і виносних ліній, штрихування розрізів і перерізів, ліній-виносок, контурів накладених перерізів, осей проекцій, слідів площин, ліній побудови характерних точок при спеціальних побудовах.

Суцільна хвиляста лінія застосовується для зображення обривів і розмежування ви­гляду й розрізу.

Суцільна тонка лінія зі зламами вико­ристовується для виконання довгих ліній обриву.

Штриховими лініями зображають невиди­мий контур і невидимі лінії переходу. Штри­хи у лінії та проміжки між штрихами в ній мають бути приблизно однакової довжини.

Розімкнена лінія використовується лише для позначення місця січної площини в пе­рерізах і розрізах.

Штрихпунктирні лінії поділяються на тон­кі, потовщені й з двома точками тонкі.

Тонка штрих пунктирна лінія застосовуєть­ся для зображення центрових і осьових ліній, ліній симетрії. Штрихпунктирні лінії слід по­чинати й закінчувати штрихами.

Потовщена штрихпунктирна лінія вико­ристовується для позначення в розрізах еле­ментів, розміщених перед січною площиною (так званих накладених проекцій), а також поверхонь, що підлягають термообробці або покриттю.

Тонка штрихпунктирна з двома точками лінія застосовується для позначення ліній згину на розгортках, ліній для зображення частин виробів у крайніх або проміжних по­ложеннях.

Довжину штрихів у штрихових і штрих-пунктирних лініях слід обирати залежно від величини зображення.