Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zavdannya.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
34.96 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема: групування господарських засобів за складом та джерелами формування

Мета заняття: навчити студентів проводити економічне групування господарських засобів, розвивати економічне мислення та уміння приймати управлінські рішення.

Обладнання заняття:

  1. Умова практичного заняття

  2. Схема класифікації господарських засобів

  3. Калькулятори

Хід виконання та зміст практичної роботи

  1. Провести економічне групування господарських засобів за їх складом та розміщенням, використовуючи дані таблиці 1 (результати оформити у таблиці 2).

  2. Провести економічне групування господарських засобів за джерелами їх утворення та цільовим призначенням, використовуючи дані таблиці 3 (результати оформити у таблиці 4).

  3. Провести співставлення даних таблиць 2 і 4, проаналізувати підсумки.

  4. Провести економічне групування господарських засобів за їх складом, розміщенням, джерелами формуванням та цільовим призначенням, використовуючи дані таблиці 5 (результати оформити в таблиці 6).

Умова практичного заняття складена на практичних даних ПАТ «Рідний край», що є машинобудівним виробництвом та займається виготовленням верстатів, машин тощо. В навчальних цілях записи в балансі робити з точністю до 0,01 грн.

Завдання №1

Таблиця 1

Господарські засоби ПАТ «Рідний кредит» за складом та розміщення на 01.02.12 р.

№ п/п

Господарьскі засоби

Сума (грн.)

1

2

3

1

Грошові кошти в касі

100,28

2

Будівля збирального цеху

29 846,54

3

Заборгованість підзвітних осіб

29,48

4

Верстати

2 543,21

5

Меблі офісні

5 674,82

6

Інвентрана тара (термін ворисного використання більше 1 року)

301,96

7

Грошові кошти на потчних рахунках в банку

4 837,59

8

Сума орендної плати, сплачена авансом за 2 квартал

486,74

9

Будівля складу

37 867,91

10

Масло машинне

607,59

11

Легкові автомобілі

9 846,54

12

Бензин

892,32

13

Верстати, призначені для реалізації

21 437,51

14

Будівля складу

19 849,82

15

Заборгованість винної особи (завскладм) по нестачі

146,54

16

Вантажні автомобілі

3 849,57

17

Мідь

876,49

18

Відра

94,11

19

Вогнегасники (термін корисного використання більше 1 року)

187,29

Продовження табл.1

1

2

3

20

Незавершине виробництво

623,69

21

Виручка, здана у вечірню касу в банк

349

22

Ліцензії

1 860,90

23

Заборгованість покупців за відвантажену продукцію

4 530,10

24

Короткострокові векселі одержані

3 260,00

Таблиця 2

Господарські засоби ПАТ «Рідний кредит» за складом та розміщення

№ п/п

Назва групи та активу джерела

Сума (грн.)

I.Необротні активи

1.1

 

 

Разом по групі I

 

II. Оборотні активи

2.1

 

 

Разом по групі II

 

III. Витрати майбутніх періодів

3.1

 

 

Разом по групі III

 

IV. Необротні активи та групи вибуття

4.1

 

 

Разом по групі IV

 

Всього

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]