Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
348.64 Кб
Скачать

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(загальна теорія)

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботидля студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – “Облік і аудит”

Частина 1

Чернігів ЧДТУ 2012

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(загальна теорія)

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботидля студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – “Облік і аудит”

Частина 1

Обговорено і рекомендовано

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

протокол № 1 від 28 серпня 2012 р.

Чернігів ЧДТУ 2012

Бухгалтерський облік (загальна теорія). Частина 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”/Укладачі: Онищенко В.П., Гоголь Т.А.– Чернігів: ЧДТУ, 2012. — 95 с.

Укладачі:

Онищенко Віктор Петрович, кандидат економічних наук, доцент

Гоголь Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний за випуск: Лень Василь Степанович,

заступник завідувача кафедри обліку i аудиту, кандидат економічних наук

Рецензент: Рядська Валентина Володимирівна, кандидатекономічних наук, доцент

ЗМІСТ

Вступ…………………………….………………………………………………..…..7

ВСТУП 5

2.ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГООБЛІКУ 11

3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 20

4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУІ ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 31

5.ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 47

6. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 64

7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ 72

9. ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. ОБЛІК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ 81

10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 85

Таблиця 10.4 – Звіт про фінансові результати за ___________ 20 ___ р. 91

Таблиця 10.5 – Звіт про рух грошових коштів за ___________ 20 ___ р. 93

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 95

ВСТУП

Бухгалтерський облік становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством, є основою у його взаємостосунках з власниками та державними податковими органами.

Бухгалтерський облік, як це символічно втілено на Міжнародному гербі бухгалтерів у вигляді кривої Бернуллі, виник у стародавні часи та буде існувати вічно. Так, ще уСтарадовньому Єгипті навчилися робити папірус, на свитках якого реєструвалися факти господарського життя, проводилася інвентаризація майна і поточний облік одержання та видачі срібла, хліба і т.д. На папірусі три особи відзначали число цінностей до відпуску, фактичний відпуск, виявлення відхилень. На документах на відпуск стояла дозвільна резолюція. По закінченні дня складався звіт.

Основоположником принципів сучасного бухгалтерського обліку (дебет, кредит, подвійний запис, баланс) вважають італійського ченця і математика Луку Пачолі (близько 1445-1517). Дані основи повинні вивчити та усвідомити студенти економічних спеціальностей, які починають опановувати сучасний бухгалтерський облік, що й мають на меті перші практичні заняття з основ бухгалтерського обліку.

Головною метою методичних вказівок є засвоєння студентами теоретичних основ бухгалтерського обліку, визначення його місця і ролі і управлінській діяльності.

Методичні вказівки складені у відповідності з робочою програмою дисципліни “Бухгалтерський облік” і призначені для підготовки студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання, що вимагають теоретичних та практичних знань бухгалтерського обліку.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  • які господарські операції вимагають відображення в бухгалтерському обліку;

  • які групи користувачів зацікавлені у результатах бухгалтерського обліку;

  • які вимоги ставляться до бухгалтерського обліку згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, П(с)БО та іншими нормативно-правовими документами;

  • як побудований бухгалтерський баланс, активні (пасивні) статті балансу;

  • які зміни відбуваються у бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій;

  • способи використання облікової інформації для контролю фінансово-господарською діяльністю підприємства або установи;

  • правила оформлення первинних документів;

  • правила оформлення базових господарських операцій: придбання, виробництво, реалізація.

Спеціаліст з обліку і аудиту повинен вміти використовувати облікову інформацію для підготовки і прийняття управлінських рішень, для контролю за роботою окремих підрозділів, господарств в цілому. Основи даного вміння й загалакаються під час вивчення даного курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.