Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 1_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
129.02 Кб
Скачать

Джерелами запалювання можуть бути:

- іскрові розряди статичної електрики;

- іскри при роботі зі сталевим інструментом;

- теплота самозаймання продуктів, нагрітих вище температури самозапалювання, відкладень коксу, термополімеров і ін.

Характерні джерела запалювання установок ОТ:

 • полум'я або високонагріті конструкції котлоагрегатів і відкритих спіралей систем електрообігрівання;

 • іскри при замиканні спіралей на корпус;

 • теплота перегріву підшипників і сальників насосів.

Шляхи поширення пожежі.

Виникла пожежа може поширяться по:

 • просоченої горючими продуктами теплоізоляції теплообмінників;

 • поверхні горючих рідин, які розлилися;

 • по хмарі аерозолю ОТ;

 • по встаткуванню, технологічним комунікаціям і т.д.

 1. ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ НАГРІВАННІ ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.

1. Правила пожежної безпеки в Україні.

2. Загальні правила вибухобезпечності для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. - Сб. нор. док. №30

3.ВУПП-88. Відомчі вказівки по протипожежному проектуванню підприємств, будинків і споруджень нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. - Сб. Норм. Док. № 31.с.242.

Пожежобезпечна експлуатація теплообмінних апаратів забезпечується насамперед виключенням або зниженням пожежної небезпеки горючих речовин і матеріалів, використовуваних у процесах, виключенням можливості утворення ГС, появи джерел запалювання й шляхів поширення пожежі.

Основні протипожежні заходи, що виключають можливість утворення горючих сумішей.

 1. Організація теплообміну, вибір теплоносія (холодоагенту) і його параметрів здійснюється з урахуванням фізико-хімічних властивостей матеріалу, який нагрівається (охолоджується), з метою забезпечення необхідного теплообміну, виключення можливості перегріву й розкладання продукту.

 2. Не допускається застосування теплоносіїв, що утворять при хімічному взаємодії вибухонебезпечні продукти.

 3. При передачі тепла через стінку передбачаються методи й засоби контролю й сигналізації про взаємне проникнення теплоносіїв, у випадку якщо це може привести до утворення вибухонебезпечної суміші.

 4. Контроль за тиском і кількістю подаваного теплоносія, за тиском вступника на обігрів продукту, температурою на виході його з підігрівника.

 1. Для усунення можливості влучення рідини, яка нагрівається, у парову лінію встановлюють зворотний клапан.

 1. Для попередження влучення конденсату водяної пари в рідину, яка нагрівається, парові лінії обладнають пристосуваннями для відводу конденсату перед пуском пари в апарат.

 1. Устаткування кожухотрубных теплообмінників різного виду температурними компенсаторами.

9. Плавний розігрів і охолодження теплообмінників.

10. Контроль за циркуляцією теплоносія й плавністю нагрівання (не більше 12-200С/г). При припиненні циркуляції теплоносія у системі припиняють роботу запальників і електронагрівників.

11. Очищення від накипу, забруднень.

12. При зупинці на ремонт і очищенню апаратів видаляють повністю теплоносій і продувають міжтрубний та трубний простір водяною парою.

Протипожежні заходи, що виключають виникнення займання:

 1. Захист від розрядів статичної електрики.

 2. Застосування іскробезпечного інструмента.

 3. Передбачити засоби, що запобігають розвиток у теплообмінних процесах некерованих, самоприскорюваних екзотермічних реакцій.

 4. Теплообмінні апарати з температурою зовнішньої поверхні вище 40- 500С захищають теплоізоляцією.

Протипожежні заходи, що виключають поширення пожежі.

 1. Теплообмінники розміщують на відкритих майданчиках із твердим покриттям і ухилами для змивання водою продуктів, які розлилися.

 1. Для обмеження розтікання горючих рідин площадки обгороджують з усіх боків бортиком висотою не менш 0,14 м.

 2. Котлоагрегати (ОТ) розміщають в ізольованих приміщеннях - котелень.

 3. Установку ОТ обладнають системою аварійного зливу.

 4. Заміна просоченої горючими речовинами теплоізоляції.

 5. Устаткування теплообмінників системами подачі піни або водяної пари для гасіння виниклої пожежі.

Висновок: Протипожежний захист процесів нагрівання горючих речовин досягається інженерними мірами профілактики, дотриманням протипожежного режиму при експлуатації установок нагрівання, а також застосуванням менш пожеже небезпечних і більш термічно стійких теплоносіїв.

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

1. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожежна безпека підприємств промисловості й агропромислового комплексу. М.: Стройиздат.- 1987.- с. 140-143, 148-152.

2. Алексєєв М.В., Волков О.М. і ін. Пожежна профілактика в технологічних процесах виробництв.- М.ВИПТШ- 1976. с. 13-28, 54-65.

3. Загальні правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.- Сб. норматив. докум. №30 с. 471.

4.ВУПП-88. Відомчі вказівки по протипожежному проектуванню підприємств, будинків і споруджень нефтеперабатывающей і нафтохімічної промисловості.- Сб. Норм. Дока. № 31.с.242.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]