Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція_1 НВ -2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
118.78 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

«Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій»

4 Курс Лекція № 1

Законодавча та нормативна база України з розслідування, ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ нещасних випадків на виробництві

Навчальна мета:

 • Надати тим, хто навчається, необхідні знання із законодавчої та нормативної бази України з розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві

 • Навчити роботі з документами

Виховна мета - Привити студентам (курсантам) почуття відповідальності за стан здоров`я тих, хто працює, під час виконання ними професійних обов`язків.

Розробив доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

кандидат технічних наук, доцент

В.М. Стрілець

“_26_” _______серпня_______ 2012 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри ОП та ТЕБ

протокол №_1_ від _28_._08_.12

Харків -2012

План лекції та розподіл часу

Вступна частина – 10 хвилин

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Законі України «Про охорону праці» (Введено в дію Постановою ВР N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92) – 25 хвилин

 2. Питання щодо розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Остання редакція від 01.01.2011) – 25 хвилин

 3. Загальна характеристика Постанови Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 р. «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» – 15 хвилин

Висновки та завдання на самопідготовку – 5 хвилин

ЛІТЕРАТУРА

 • Закон України «Про охорону праці» (Введено в дію Постановою ВР N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92)

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47) Остання редакція від 01.01.2011).

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 р. «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

 • Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник.- Вид. 5-те, доповнене.- Львів: Афіша, 2000- 350 с.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – мультимедійний проектор

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

 • Вступна частина – Привітання. Перевірка готовності особового складу учбової групи до заняття (чисельність, зовнішній вид, наявність конспектів). Представитись.

 • Перед тим, як перейти до викладання навчального матеріалу, дати коротку характеристику навчальної дисципліни у відповідності до Робочої навчальної програми

 • При викладанні питань звернути увагу на важливість теми для працівників, які займаються питаннями забезпечення охорони праці. Під час викладання питань лекції необхідно активізувати творчі здібності студентів (курсантів). Для цього потрібно звертатись з питаннями до аудиторії, організовувати короткі діалоги, ставити проблемні питання, спільно з аудиторією знаходити їх вирішення.

 • У заключній частині підвести підсумки заняття, зробити висновки з усього навчального матеріалу лекції, надати завдання на самостійну підготовку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]