Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЗ - копия.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
188.42 Кб
Скачать

Державна служба україни з надзвичайних ситуацій

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Кафедра психології діяльності в особливих умовах

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛІНИ:

«ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ»

НА ТЕМУ:

«Професійна ідентичність особистості»

Виконала:

студентка групи МПс-14-352

Зеленська К.С.

Перевірив:

доцент кафедри

психології діяльності в особливих умовах

Кучеренко С.М.

Харків 2015

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Дисципліна: Психологія праці

Тема: «Професійна ідентичність особистості»

Дата:

Час проведення: 120 хвилин

Форма проведення: лекційна

Мета заняття: сформувати у студентів та курсантів знання по даній темі

Завдання:

1. Виховна: сформувати у студентів та курсантів розуміння про професійну ідентичність.

2. Освітня: навчити студентів та курсантів розуміти необхідність та важливість професійної ідентичності.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

1 ЕТАП: Організаційний момент (привітання студентів та курсантів, доповідь теми, ознайомлення с планом лекцій та з літературою).

2 ЕТАП: Основна частина лекції (ознайомлення з матеріалами лекції, формування основних понять по даній темі).

3 ЕТАП: Підведення підсумків лекції.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ

1. Ідентичність як психологічний феномен.

2. Психологічний вплив професійної ідентичності.

3. Професійна ідентичність як психологічна проблема (формування ідентичності у студентів психологів) .

Висновки

Завдання на семінарське заняття.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гарбузова Г.В. Социально-профессиональная идентичность будущих специалистов как предмет педагогического анализа / Г.В. Гарбузова // Актуальные проблемы педагогики и образования. – Брянск : Изд-во БГУ, 2005. – С. 106-108

  2. Павленко В.И. Представление о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии / В.И. Павленко // Вопросы психологии. – 2000. – №1. – С. 135-142.

  3. Румянцева Т.В. Психодинамические основы идентичности : [учеб. Пособие для вузов] / Т.В. Румянцева. – Ярославль : Яр ГУ, 2009. – 204 с.

  4. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг / Л.Б. Шнейдер. – М. : Изд-во Моск. псих.-соц. ин-та, 2004. – 600 с.

ВСТУП

В умовах сучасного українського суспільства питання про формування особистості, становлення її ціннісно-смислової сфери, навичок цілепокладання та діяльного ставлення до свого життя є актуальним та життєво важливим. Успішне функціонування та зростання всіх сфер суспільного життя значною мірою визначається особистісними якостями, здібностями, домаганнями та цінностями конкретної людини, яка здатна протиставляти соціуму свою волю та свої бажання, здатна захистити свої права та здійснювати свідомий життєвий вибір. Тому актуальності на сьогоднішній день набуває питання формування та розвитку особистості, становлення її ідентичності.

Ідентичність – це усвідомлення самототожності, цілісності та неперервності в часі власної особистості. Це – серцевина, що забезпечує постійність особистості при змінах в оточуючому світі та при зміні власних поглядів, установок і можливостей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.