Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Модуль 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
777.73 Кб
Скачать

6. Тематика та зміст семінарських (практичних) занять

Тема 1. Фінансова звітність підприємства,

    1. Загальні вимоги до фінансової звітності.

    2. Звіт про фінансові результати.

    3. Звіт про рух грошових коштів.

    4. Звіт про власний капітал.

Завдання 1.1.

За даними оборотно-сальдової відомості (табл.1.1.) скласти Баланс ВАТ „Карпати” на початок та кінець звітного року. Форма балансу підприємства міститься в додатках.

При складанні балансу скористатися нормами П(С)БО 2 „Баланс” та схемою відповідності розділів балансу класам рахунків (рис. 1.1.)

Оборотно-сальдова відомість ват „Карпати” за ________ рік, тис. Грн.

Таблиця 1.1.

Код рах.

Назва рахунку

Залишок на 01.01.

Оборот за рік

Залишок на 31.12.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

Основні засоби

100,0

20,0

120,0

131

Знос основних засобів

40,0

10,0

50,0

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

10,0

10,0

20,0

201

Сировина і матеріали

120,0

340,0

250,0

210,0

23

Виробництво

15,0

278,3

285,3

8,0

26

Готова продукція

45,0

285,3

300,3

30,0

282

Товари в торгівлі

30,0

242,0

235,0

37,0

285

Торгова націнка

2,0

45,1

46,1

3,0

301

Каса в національній валюті

2,0

237,0

239,0

311

Поточний рахунок в національній валюті

25,0

805,5

794,7

35,8

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

65,0

424,0

391,0

98,0

38

Резерв сумнівних боргів

5,0

0,5

5,5

371

Розрахунки по виданих авансах

7,0

15,0

7,0

15,0

377

Розрахунки з іншими дебіторами

17,0

4,0

13,0

40

Статутний капітал

100,0

100,0

43

Резервний капітал

10,0

1,0

11,0

441

Нерозподілений прибуток

35,0

9,0

27,5

53,5

501

Довгострокові кредити банків в національній валюті

51,7

51,7

601

Короткострокові кредити банків в національній валюті

211,0

211,0

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

173,0

750,0

634,3

57,3

641.1

Розрахунки по податку на прибуток

1,0

1,0

5,0

5,0

641.2

Розрахунки по ПДВ

3,0

99,7

107,1

4,4

641.3

Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб

0,8

4,0

4,4

1,2

643

Податкові зобов’язання

2,5

2,5

644

Податковий кредит

1,2

1,2

2,5

2,5

657

Розрахунки за єдиним соціальним внеском

2,1

11,2

12,3

3,2

661

Розрахунки по заробітній платі

3,0

28,7

30,2

4,5

681

Розрахунки по авансах отриманих

15,0

15,0

684

Розрахунки по нарахованих відсотках

0,4

7,8

8,0

0,6

685

Розрахунки з іншими кредиторами

1,3

10,5

11,6

2,4

701

Дохід від реалізації готової продукції

424,0

424,0

702

Дохід від реалізації товарів

235,0

235,0

704

Вирахування з доходу

1,0

1,0

791

Результат операційної діяльності

549,2

549,2

792

Результат фінансових операцій

8,0

8,0

901

Собівартість реалізованої готової продукції

300,3

300,3

902

Собівартість реалізованих товарів

189,9

189,9

92

Адміністративні витрати

12,7

12,7

93

Витрати на збут

12,3

12,3

949

Інші витрати операційної діяльності

0,5

0,5

951

Відсотки за кредит

8,0

8,0

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

5,0

5,0

Разом

441,5

441,5

5386,2

5386,2

566,8

566,8