Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання на контр_роботу (Хімія_Географ).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
169.47 Кб
Скачать

Основні закони хімії

1.Визначте об’єм (в л) 4 молів кисню (н.у.) з точністю до десятих.

1) 22,4; 2) 128,0; 3) 64,0; 4) 89,6 Vm=22,4*4=89,6

2.Визначте об’єм (в л) 2 молів азоту (н.у.) з точністю до десятих.

1) 22,4; 2) 44,8; 3) 56,0; 4) 89,6

3.Визначте об’єм (в л) 10 молів сірководню (н.у.) з точністю до цілих.

1) 224; 2) 340; 3) 112; 4) 140

4.Визначте об’єм (в л) 3 молів аміаку (н.у.) з точністю до десятих.

1) 22,4; 2) 67,2; 3) 51,0; 4) 89,6

5.Визначте об’єм (в л) 2 молів хлороводню (н.у.) з точністю до десятих.

1) 22,4; 2) 72,0; 3) 44,8; 4) 36,0

6.Який об’єм (в л) займає 3,01*1023 молекул кисню.

1) 22,4; 2) 11,2; 3) 33,6; 4) 44,8

7.Який об’єм (в л) займає 9,06*1024 молекул хлору.

1) 224; 2) 112; 3) 336; 4) 448

8.Який об’єм (в л) займає сірководень, до складу якого входять 12,04*1023 атомів Гідрогену і 6,02*1023 атомів Сульфуру.

1) 22,4; 2) 11,2; 3) 33,6; 4) 44,8

9.Який об’єм (в л) займає аміак, до складу якого входять 12,04*1023 атомів Нітрогену і 36,12*1023 атомів Гідрогену.

1) 22,4; 2) 11,2; 3) 33,6; 4) 44,8

10.Який об’єм (в л) займає фосфін, до складу якого входять 3,02*1023 атомів Фосфору і 9,06*1023 атомів Гідрогену.

1) 22,4; 2) 11,2; 3) 33,6; 4) 44,8

11.Вкажіть відносну молекулярну масу газу (з точністю до цілих), густина якого за воднем дорівнює 22.

1) 64; 2) 44; 3) 80; 4) 16

12.Вкажіть відносну молекулярну масу газу (з точністю до цілих), густина якого за киснем дорівнює 2.

1) 64; 2) 44; 3) 80; 4) 16

13.Вкажіть відносну молекулярну масу газу (з точністю до цілих), густина якого за азотом дорівнює 2,857.

1) 64; 2) 44; 3) 80; 4) 16

14.Вкажіть відносну молекулярну масу газу (з точністю до цілих), густина якого за повітрям дорівнює 0,552.

1) 64; 2) 44; 3) 80; 4) 16

15.Вкажіть відносну молекулярну масу газу (з точністю до цілих), густина якого за киснем дорівнює 1,156.

1) 19; 2) 44; 3) 37; 4) 39

16.Скількі молів аміаку містить 0,112 м3 (н.у.). Відповідь дайте з точністю до цілих.

1) 5; 2) 4; 3) 2; 4) 3

17.Скількі молів атомів Карбону міститься в оксиді карбону(ІІ) об’ємом 11,2 л (н.у.). Відповідь дайте з точністю до цілих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 3,5

18.Скількі молів атомів Оксигену міститься в оксиді карбону(ІV) об’ємом 22,4 л (н.у.). Відповідь дайте з точністю до десятих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,0

19.Скількі молів йонів сірки міститься в сірководні об’ємом 33,6 л (н.у.). Відповідь дайте з точністю до десятих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,0

20.Скількі молів сульфат-іонів міститься в сірчаній кислоті масою 49 г. Відповідь дайте з точністю до десятих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,0

21.Скількі молів атомів Сульфуру міститься в оксиді сульфуру(VІ) масою 120 г. Відповідь дайте з точністю до десятих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,0

22.Скількі молів атомів Оксигену міститься в оксиді сульфуру(ІV) масою 64 г. Відповідь дайте з точністю до десятих.

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,0

23.Вкажіть масу (в г) з точністю до десятих 0,8 молів дигідрофосфату калію.

1) 78,4; 2) 108,8; 3) 139,2; 4) 169,6

24.Вкажіть масу (в г) з точністю до десятих 1,3 молів гідрофосфату калію.

1) 127,4; 2) 275,6; 3) 139,2; 4) 226,2

25.Вкажіть масу (в г) 2,5 молів гідросульфату натрію.

1) 355; 2) 300; 3) 245; 4) 226,2

26.Вкажіть масу (в г) 12 молів гідросульфіду амонію.

1) 816; 2) 600; 3) 612; 4) 408

27.Вкажіть масу (в г) з точністю до десятих 1,3 молів гідроксихлориду кальцію.

1) 119,6; 2) 96,2; 3) 74,0; 4) 193,7

28.Вкажіть масову частку (в %) Карбону в карбонаті натрію (Na2CO3) з точністю до десятих.

1) 11,3; 2) 22,4; 3) 12,0; 4) 9,7

29.Вкажіть масову частку (в %) Оксигену в карбонаті натрію (Na2CO3) з точністю до десятих.

1) 11,3; 2) 45,3; 3) 22,7; 4) 9,7

30.Вкажіть масову частку (в %) Натрію в його карбонаті (Na2CO3) з точністю до десятих.

1) 11,3; 2) 22,4; 3) 21,7; 4) 43,4

31.Вкажіть масову частку (в %) Калію в його дигідрогенфосфаті (KH2PO4) з точністю до десятих.

1) 55,2; 2) 22,4; 3) 28,7; 4) 43,4

32.В якій речовині масова частка Натрію найменша: а)гідроксид натрію(NaOH), б) сульфат натрію (Na2SO4), в) гідрогенсульфат натрію (NaHSO4), г) оксид натрію (Na2O) ?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

33.В якій речовині масова частка Фосфору найбільша: а) ортофосфорна кислота (H3PO4), б) метафосфорна кислота (HPO3), в) фосфат калію (K3PO4), г) оксид фосфору(V) (P2O5) ?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

34.В якій речовині масова частка Оксигену найменша: а)гідроксид натрію(NaOH), б) сульфат натрію (Na2SO4), в) гідрогенсульфат натрію (NaHSO4), г) оксид натрію (Na2O) ?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

35.В якій речовині масова частка Оксигену найбільша: а) ортофосфорна кислота (H3PO4), б) метафосфорна кислота (HPO3), в) фосфат калію (K3PO4), г) оксид фосфору(V) (P2O5) ?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

36.Яка речовина – кисень (О2) масою 16 г, метан (СН4) масою 8 г або азот (N2) масою 18 г за однакових умов займає більший об’єм?

1) кисень; 2) метан; 3) азот; 4) об’єм речовин однаковий

37.Яка речовина – сірководень (H2S) масою 34 г, аміак (NH3) масою 17 г або фосфін (PH3) масою 34 г за однакових умов займає більший об’єм?

1) сірководень ; 2) аміак ; 3) фосфін ; 4) об’єм речовин однаковий

38.Яка речовина – хлор (Cl2) масою 30 г, оксид сульфуру (VI) (SO3) масою 40 г або оксид карбону(ІІ) (CO) масою 14 г за однакових умов займає менший об’єм?

1) хлор ; 2) оксид сульфуру (VI) ; 3) оксид карбону(ІІ) ; 4) об’єм речовин однаковий

39.Яка речовина – кисень (O2) масою 32 г, оксид сульфуру (ІV) (SO2) масою 32 г або оксид карбону(ІV) (CO2) масою 33 г за однакових умов займає менший об’єм?

1) кисень ; 2) оксид сульфуру (ІV) ; 3) оксид карбону(ІV) ; 4) об’єм речовин однаковий

40.Яка речовина – оксид нітрогену(І) (N2O) масою 22 г, оксид нітрогену(ІІ) (NO) масою 15 г або оксид нітрогену(ІV) (NO2) масою 23 г за однакових умов містить більше молекул?

1) оксид нітрогену(І); 2) оксид нітрогену(ІІ); 3) оксид нітрогену(ІV); 4) число молекул однакове

41.Яка речовина – сульфід феруму(ІІ) (FeS) масою 44 г, оксид мангану(ІV) (MnO2) масою 43,5 г або оксид натрію (Na2O) масою 37,2 г за однакових умов містить більше молекул?

1) сульфід заліза(ІІ); 2) оксид мангану(ІV); 3) оксид натрію; 4) число молекул однакове

42.Яка речовина – оксид цинку (ZnO) масою 35,2 г, оксид алюмінію (Al2O3) масою 51 г або оксид кальцію (CaO) масою 28 г за однакових умов містить менше молекул?

1) оксид цинку; 2) оксид алюмінію; 3) оксид кальцію; 4) число молекул однакове

43.Яка речовина – гідроксид натрію (NaOH) масою 40 г, сульфурна кислота (H2SO4) масою 98 г або хлорид кальцію (CaCl2) масою 100 г за однакових умов містить менше молекул?

1) гідроксид натрію; 2) сульфупна кислота; 3) хлорид кальцію; 4) число молекул однакове

44.Сполуки, які складаються з атому металу та гідроксигруп ОН називаються: а) кислоти; б) основи; в) оксиди; г) солі?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

45.Сполуки, які складаються з двох елементів. одним з яких є Оксиген із ступенем окиснення –2 називаються: а) кислотами; б) основами; в) оксидами; г) солями?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

46.Сполуки, які складаються з двох елементів, одним з яких є Оксиген із ступенем окиснення –1 називаються: а) кислотами; б) основами; в) оксидами; г) пероксидами?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

47.Сполуки, до складу яких входять атоми Гідрогену, що здатні заміщуватися атомами металів називаються: а) кислотами; б) основами; в) оксидами; г) солями?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

48.Сполуки, які являють собою продукт заміщення атомів Гідрогену кислоти атомами металів називаються: а) кислоти; б) основи; в) оксиди; г) солі?

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

49.Солі, що являють собою продукт повного заміщення атомів Гідрогену кислоти атомами металів називаються: а) середніми; б) кислими; в) основними; г) комплексними.

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

50.Солі, що являють собою продукт неповного заміщення атомів Гідрогену кислоти атомами металів називаються: а) середніми; б) кислими; в) основними; г) комплексними.

1) а;) 2)б,3) в; 4) г

51.Солі, що являють собою продукт неповного обміну гідроксигруп основи на кислотні залишки називаються: а) середніми; б) кислими; в) основними; г) комплексними.

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

52.Солі, що являють собою продукт заміщення атомів Гідрогену кислоти атомами різних металів називаються: а) подвійними; б) кислими; в) змішаними; г) комплексними.

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

53.Солі, що являють собою продукт обміну гідроксигруп основи на різні кислотні залишки називаються: а) подвійними; б) кислими; в) змішаними; г) комплексними.

1) а; 2) б; 3) в; 4) г

54.Яке забарвлення приймає лакмус у розчині, рН якого дорівнює 5.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

55.Яке забарвлення приймає метиловий оранжевий у розчині, рН якого дорівнює 2.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

56.Яке забарвлення приймає лакмус у розчині, в якому концентрація йонів Н+ дорівнює 10–13.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

57.Яке забарвлення приймає метиловий оранжевий у розчині, рН якого дорівнює 10.

1) безбарвний; 2) синій; в) червоний; г) жовтий.

58.Яке забарвлення приймає фенолфталеїн у розчині, в якому концентрація йонів Н+ дорівнює 10–3.

1) безбарвний; 2) синій; в) червоний; г) жовтий.

59.Яке забарвлення приймає лакмус у розчині, рН якого дорівнює 8.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

60.Яке забарвлення приймає метиловий оранжевий у розчині, рН якого дорівнює 9.

1) безбарвний; 2) синій; 3) малиновий; 4) жовтий.

61.Яке забарвлення приймає лакмус у розчині, в якому концентрація йонів Н+ дорівнює 10–6.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

62.Яке забарвлення приймає метиловий оранжевий у розчині, рН якого дорівнює 13.

1) безбарвний; 2) синій; 3) червоний; 4) жовтий.

63.Яке забарвлення приймає фенолфталеїн у розчині, в якому концентрація йонів Н+ дорівнює 10–11.

1) безбарвний; 2) синій; 3) малиновий; 4) жовтий.