Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Питання на іспит (РГФ)

.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
37.38 Кб
Скачать

Питання на іспит з курсу "Історія української літератури"

 1. Проблеми періодизації історії української літератури.

 2. Концепція монументалізму та орнаменталізму Д.Чижевського.

 3. "Слово о полку Ігоревім" як оригінальна пам’ятка прадавньої української літератури.

 4. Українське літературне бароко. Життєвий і творчий шлях Г.Сковороди.

 5. "Енеїда" І.Котляревського як оригінальний твір доби класицизму.

 6. Лірика поетів-романтиків. Рання творчість Т.Шевченка.

 7. Жанрово-тематичний діапазон творчості Т.Шевченка.

 8. Реалістична проза другої половини ХХ ст. Соціально-побутові повісті І.Нечуя-Левицького.

 9. Соціально-психологічна проза Панаса Мирного.

 10. Розвиток драматургії в другій половині ХІХ ст. Творчість І.Карпенка-Карого.

 11. Стильові течії кінця ХІХ - початку ХХ ст.

 12. Місце І.Франка в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст.

 13. Поетична творчість та драматургія Лесі Українки.

 14. Поетика імпресіонізму в новелістиці М.Коцюбинського.

 15. Експресіонізм у творчості В.Стефаника.

 16. Поетика новел О.Кобилянської.

 17. Неореалізм у новелістиці В.Винниченка.

 18. Загальні тенденція розвитку поезії 20-30-х років ХХ ст. Рання лірика П.Тичини.

 19. Київська школа неокласиків. Лірика М.Рильського.

 20. Розвиток української лірики в еміграції. Празька поетична школа.

 21. Жанрово-стильові особливості української прози 20-30-х рр. ХХ ст. (М.Хвильовий, Г.Косинка, Ю.Яновський та ін.).

 22. Жанрово-стильова специфіка прози О.Довженка та місце письменника в українському літературному процесі ХХ ст.

 23. Література української діаспори. Проблематика художньої прози І.Багряного, У.Самчука, В.Барки.

 24. Суспільно-політичні умови розвитку української літератури 50-80-х років ХХ ст.

 25. Загальні тенденції розвитку української літератури в другій половині ХХ ст.

 26. Загальні тенденції розвитку поетичних жанрів у 50-80-х роках ХХ ст.

 27. Особливості розвитку прозових жанрів у другій половині ХХ ст.

 28. Шістдесятництво як соціокультурний феномен: генеза, розвиток, значення.

 29. Творчість письменників-шістдесятників на тлі розвитку літератури повоєнного періоду.

 30. Основні мотиви лірики В.Симоненка.

 31. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко.

 32. Особливості інтимної та пейзажно-настроєвої лірики Ліни Костенко.

 33. Джерела створення та історична основа роману Ліни Костенко "Маруся Чурай".

 34. Риси новаторства і традиційності у творчості І.Драча.

 35. Особливості поетики ліричних творів Д.Павличка. Сонетарій Д.Павличка.

 36. Життєвий і творчий шлях В.Стуса. Збірки поета як етапи творчої еволюції.

 37. Автобіографічні джерела оповідань Гр.Тютюнника "В сутінки" та "Смерть кавалера".

 38. Особливості поетики новел Григора Тютюнника "Поминали Маркіяна", "Оддавали Катрю" та "Син приїхав".

 39. Ліризм та настроєвість новел Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" та "Зав’язь".

 40. Проблематика та образна система роману О.Гончара "Собор".

 41. Розвиток жанру історичного роману в післявоєнний період.

 42. Історичний роман Р.Іваничука "Мальви": проблематика та поетика.

 43. Національний пафос роману Р.Іваничука "Мальви".

 44. Розвиток жанру "химерного" роману в українській літературі.

 45. Ліризм та настроєвість новели Є.Гуцала "Концентричні кола осені". Майстерність автора у зображенні природи.

 46. Морально-етична проблематика оповідань Є.Гуцала "Чужа", "По-хазяйськи", "Як вам ведеться, мамо?", "Хто ти?" та ін.

 47. Поетика оповідання В.Дрозда "Білий кінь Шептало".

 48. П.Скунць як поет-шістдесятник.

 49. Психологізм оповідань І.Чендея "Березневий сніг" та "Чайки летять на Схід".

 50. Проблема вини і спокути в повісті І.Чендея «Іван».

 51. Ідейно-художнє новаторство прози Вал.Шевчука. Місце письменника в українському літературному процесі другої половини ХХ століття.

 52. Особливості композиції та образна система роману П.Загребельного "Диво" (або "Роксолана")

 53. Загальні тенденції сучасного українського літературного процесу.

 54. Постмодернізм на українському ґрунті. Основні ознаки постмодерністського стилю.

 55. Київська школа поезії. Творчість В.Голобородька.

 56. Головні жанрово-стильові тенденції розвитку прози на сучасному етапі. Особливості "малої" прози Володимира Даниленка.

 57. Літературні угруповання 90-х років: історія виникнення, представники, естетичні позиції.

 58. Особливості розвитку поезії на сучасному етапі.

 59. Творчість поетів-вісімдесятників (В.Герасим’юка, І.Римарука, П.Мідянки).

 60. "Жіноча" проза в сучасній українській літературі (Л.Демська, К.Мотрич, Є.Кононенко).

 61. Творчість Ю.Андруховича у контексті сучасної української літератури.

 62. Поетика лірики Х.Керити.

 63. Новаторство поезії С.Жадана.