Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
податок на прибуток підприємств.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
65.02 Кб
Скачать

Тема 5: Податок на прибуток підприємств.

1. Загальна характеристика податку

 1. Платники податку

 2. об'єкт оподаткування ставки податку.

 3. Порядок визначення доходів.

 4. Порядок визначення витрат.

 5. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

1. Загальна характеристика податку

Податок на прибуток - прямий податок, який є одним з основних джерел формування доходів Державного бюджету.

В Державному бюджеті на 2011 рік платежі податку на прибуток складають 44 343,8 млн. грн., або 18,9 відсотків загальної суми податкових надходжень. ^ Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», що був прийнятий 28.12.1994 року, зазнав суттєвих змін в 1997 та 2005 роках, які не сприяли розвитку виробництва, привели до необхідності ведення подвійного обліку (податкового і бухгалтерського) і, відповідно, викривлення дійсного фінансового стану підприємств та платежів до бюджету. 7Г7

Податковий кодекс України передбачав докорінні зміни в оподаткуванні прибутку підприємств на основі максимального наближення бухгалтерського і податкового обліку, введення цілого ряду пільг з метою подальшого стимулювання виробництва, поступового зниження базової ставки податку (із 25 до 16 відсотків). В зв'язку з суттєвими змінами в оподаткуванні прибутку підприємств, глава III Податкового кодексу України введена в дію з 1 квітня 2011 року. Відповідно податкова звітність складається окремо за І квартал 2011 року за старим законо­давством, а починаючи зі звіту за II квартал - згідно норм Податкового кодексу України.

2. Платники податку

Платниками податку з числа резидентів є:

  1. суб'єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

  2. підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

  3. неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

Платниками податку з числа нерезидентів є:

   1. юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

   2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

3. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України «Про Національний банк України».

З.Об'єктом оподаткування є:

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначаєтеся як різниця між сумою доходів звітного періоду та собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) і сумою інших витрат.

Основна ставка податку - 16 відсотків. Перевідними положеннями ПКУ передбачено поступове зниження ставки податку;

із 01.01.11 до 01.04.11 -25%;

із 01.04.11 до 01,01.12-23%; із 01.01.12 до 01.01.13-21%; із 01.01.13 до 01.01.14-19%;

із 01.01.14- 16%.

За ставкою 0% оподатковуються прибутки від страхової діяльності (за певних умов). За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20% оподатковуються доходи нерезидентів та

прирівнених до них осіб. Ст.151ПКУ

Так, за ставкою 20% оподатковуються виплати резидентами нерезидентам за виробництво та розповсюдження реклами такого резидента.

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту оподатковується за ставкою 6%. Прибутки, отримані у вигляді, доходів від безпроцентних облігацій (казначейських зобов'язань) оподатковуються за ставкою 16%.

Резидент, що здійснює будь-які виплати на корись нерезидента, крім вказаних вище, отриманих з джерелом походження в Україні, зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою 15%.