Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 виробнича практика 29.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
372.22 Кб
Скачать

М іністерство освіти і науки україни

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРШОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кафедра систем управління технологічними процесами і об'єктами

Спеціальність 6.010104.29 – "ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ"

Харків 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРШОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кафедра систем управління технологічними процесами і об'єктами

Спеціальність 6.010104.29 – "ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ"

Затверджено на засіданні кафедри СУ ТПіО Протокол № 1 від 25.08.2009р.

____________________ Є.О. Ігуменцев

Затверджено Вченою Радою ф-та РЕКС

Протокол № 1 від 26.08.2009р.

____________________ В.І. Барсов

Х арків 2009

У ДК 546. 3

Перша виробнича практика. Робоча програма і методичні рекомендації по її виконанню для студентів денної форми навчання спеціальності 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ / Упорядник: Прокопенко 0.0. – Харків. УІПА, - 2009 р. - 44 с. – Укр. мовою.

Видання містить програму першої виробничої практика і вимоги до її організації і проведення для студентів денної форми навчання спеціальності 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“.

Упорядники: Прокопенко Олена Олександрівна

Відповідальний випусковий Прокопенко О.О.

Рецензент: Ігуменцев Є.О., докт.. техн. наук, доц.

© Прокопенко О.О.

© УІПА

Вступ

1 Мета і завдання 1 виробничої практики

6

2 Зміст 1 виробничої практики

2.1 Індивідуальне завдання

2.2 Заняття та екскурсії під час практики

7

8

3 Форми та методи контролю

12

3.1 Обов’язки керівника практики від академії

11

3.2 Обов’язки керівника практики від підприємства

3.3 Обов’язки студента-практиканта

13

14

4 Вимоги до звіту з практики

15

5 Підведення підсумків практики

25

Список літератури

Додаток А - Зразок оформлення титульного листа звіту про практику

31

Додаток Б – Наказ

32

Додаток В – Зміни до наказу

35

Додаток Г – Договір

36

Додаток Д – Бази практик

38

Додаток Е – Направлення на практику

41

Додаток З – Щоденник практики

42

ВСТУП

Програма 1 виробничої практики студентів інженерно-педагогічної спеціальності 06.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками“ є основним навчально-методичним документом, який визначає мету, зміст та послідовність проведення цього виду практичної підготовки.

Основна задача програми полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і викладачів у період ознайомчої практики.

Програма 1 виробничої практики студентів відповідає:

-    положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;

-    навчальному плану;

-    кваліфікаційній характеристиці спеціаліста;

-    освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;

-    особливостям інженерно-педагогічної освіти;

- наскрізній програмі професійно-практичної підготовки;

-    особливостям баз практики.

Для студентів денної форми навчання вищевказаної спеціальності навчальним планом передбачено проходження 1 виробничої практики у другому семестрі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.